individuellt paket

Terapi

Investering

Om du vill investera i dig själv och få ett fullt tjänstepaket så kommer detta att innehålla följande:

Individuell Gestalt terapi bokade möten om 12 möten

Individuell Gestalt terapi via skype eller telefon

Varje bokat personligt möte är 60 minuter långt och varje telefon/skype möte enligt överensommelse.

Stöd via text mellan 9.00-18.00 under perioden enligt överenskommelse

Andnings terapi övningar och genomförande samt stöd för detta via ovanstående möten

Vid behov och överenskommelse kan ett av ovanstående Gestalt terapi möten omvandlas till en kroppsterapi behandling i avsikt att avhjälpa ett sammansatt kroppsligt besvär och även i psykoterapeutiskt avseende koppla samman detta besvär med övrig terapi.

Ett paket skall gälla under en 15-veckors period =3,5 månad

Pris och innehåll

Pris för nedanstående paket är ännu inte fastställt, hör dig för genom ett samtal.

  1. 12 gånger personligt möte a 60 minuter plus =  1 gång/vecka.
  2. 5 gånger 30 minuter Avancerad Adningsinstruktioner  för ökad energi, självkontroll och prestationsförmåga.
  3. Kontinuerlig Coaching med personlig service upp till 2 gg/vecka via telefon/skype.
  4. Textstöd obegränsat under perioden eller enligt överenskommelse.

Blodtryck och massage

Massage är ett utmärkt sätt att behandla högt blodtryck...

Politiker behöver hjälp

Många politiska beslut, som syftar till att reglera beteendet av människor som lider av olika former av mental ohälsa …

Psykoterapi vs antidepressiva

Många Svenskar kämpar idag med sin livssituation eller har en psykisk åkomma och många av dessa äter antidepressiva …