Priser

Gestaltterapi

1. Pris 1 timme

900Kr/timme inklusive moms

2. Reducerat pris:

750Kr/timme inklusive moms

Alla betalar normalt pris om inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl är arbetslöshet, långtidssjukskrivning, pension och heltidsstudier.

Betalning sker via faktura eller Swish. En faktura skall betalas inom  7 dagar.

600Kr/timme

Massageterapi:

750Kr/timme inkl. moms.

Betalning sker kontant faktura eller via Swish. Vid faktura är betalningstiden 7 dagar.

Andnings kurs:

Andningskursen är 28 dagar lång och inkluderar monitorerings-schema, övningsbeskrivningar mm.

4000Kr

Läs mer om innehållet på andningskursen här!

Inställd behandling:

Om en behandling el möte ställs in senare än 24 timmar innan så debiteras 50% av priset för behandlingen. Om klienten helt utblir utan att ställa in så debiteras hela kostnaden för behandlingen.

Gestaltterapi och Evidens

Jag kom att läsa denna artikel på gestaltterapi.info och jag vill dela med mig. Jag har alltså inte skrivit denna text. …

Gestaltterapi, vad är det?

Gestaltterapi är en form av psykoterapi som funnits sedan starten 1951 då grundarna gav ut boken ”Gestalt therapy: …

Vårt immunförsvar behöver förstärkas mot Covid-19

Från tid till annan kommer influensor och kraftfulla luftvägsinfektioner som drabbar människor i hela samhället. I samband …