#TerapeutenThomas
MENU

Thomas Sonefors

Göteborg, Första Långgatan 12

Tar emot inom 24 timmar

Akutsamtal

Telefon

0706-227224

Månad: <span>april 2019</span>

Diafragman som hjälper

Diafragman – obalans och profylax

Diafragman är den viktigaste muskeln i andningsprocessen. Dessutom är den viktig i kroppens upprätthållande funktion samt är en viktig muskel för att förhindra reflux tillbaka i matstrupen (esofagus).

Det är vanligt att patienter har dysfunktionell diafragma, både vid andning och vid rörelse. Det är inte alls nödvändigt att symptomen dyker upp vid platsen för diafragman som ett resultat då en dysfunktionell diafragma kan leda till sekundära besvär i andra delar av kroppen.

Symptom på en dysfunktionell diafragma

Symptom som kan tyda på dysfunktion är:

 • Astma och smärta i brösthålan
 • Låg energi
 • Andnöd och tung andning vid aktivitet
 • täppt näsa, torra läppar, dåliga tänder, mm.
 • Hög allmän anspänning i alla muskler
 • Smärta i ländryggen och nacke
 • Mag-/tarmbesvär t ex magkatarr
 • Halsbränna
 • Sura uppstötningar
 • Synbar pulshöjning i magen vid andning
 • Kramp runt revbensbågarna

Vad gör diafragman?

 • Diafragman är den viktigaste muskeln för vår andning
 • Diafragman är viktig för vår bålstabilitet och därigenom rygg/nacke/hals
 • Diafragman påverkar magfunktionen

Den övre delen är den som arbetar med andning, medan den nedre delen är involverad med kräkningar och när man sväljer. När muskeln arbetar (förkortas) så sjunker diafragman vilket gör att det uppstår ett ökat utrymme för lungorna vilket gör att luften sugs in, och när den slappnar av så stiger diafragman och luften pressas ut. Samtidigt som muskeln arbetar så ökar också den upprätthållande funktionen.

Magen, vars olika organ är placerade under diafragman, påverkas i allra högsta grad av diafragmans funktionalitet. En diafragma som arbetar undermåligt eller orytmiskt kommer att påverka alla kroppens organ såsom även hjärtat och blodkärlen.

Den upprätthållande funktionen

Med upprätthållande funktion menar vi diafragmans förmåga att vara delaktig i att upprätthålla kroppens stabiliserande funktioner i bålen. I bukhålan bildar följande muskler en kärna för stabilisering: diafragman i taket, transversus abdominis framtill samt inre sneda bukmuskeln, multifidus baktill och bäckenbottenmuskulaturen i botten.

Ett antal muskler samarbetar i kedjor för att göra kroppen stabil, bland dessa muskler inräknas – nackrosetten, musculus erector spinae, musculus trapezius, musculus iliopsoas, musculus quadriceps femoris och musculus soleus.

Vid olika typer av stress, kontinuerliga nötningar av “normala fysiska förutsättningar”, trauman och skador är det vanligt att några av dessa muskler som bygger upp denna stabiliserande grund blir dysfunktionella och förlorar sin funktion. Hur kroppens stabilitet ser ut när en eller flera av dessa faktorer är ur funktion är det ganska lätt att förstå att något sker med organismens helhet. Var tar krafterna vägen när t.ex diafragman är hämmad?

Kolar och Vajta hävdade 2009 och 2010 att diafragman har en direkt koppling till transversus abdomini, multifidus, psoas major, thorakolumbala fascian och bäckenbotten som en länk till resten av bålstabiliteten.

Dr Kathy Dooley, DC,  Msc i anatomi, har även hittat en sammanhängande länk mellan nackrosetten, djupare delen av thorakolumbala fascian, via diafragman och hela vägen ner till plantaraponeurosen under fotsulan. Med denna koppling är det lätt att förstå hur mycket en dysfunktionell diafragma kan påverka den upprätthållande funktionen.

En dysfunktionell diafragma kan påverka dina idrottsliga resultat negativt

När vi andas normalt så har vi en normal funktionalitet i diafragman men vid stress andas vi på ett annat sätt och använder revbensmuskulaturen och halsmuskulaturen för att ventilera.

Tänk själv igenom hur många gånger du upplever stress bara på en dag. T.ex. DU kommer för sent till jobbet, du blir sen och springer efter bussen, du glömmer telefonen hemma, dina barn blir sjuka, du har jättemycket att göra, matvanor bryts, du skall deklarera, bilen går sönder, mamma ringer, o.s.v. och det finns massor med andra tillfällen då stress blir ett allmänt påslag av energi i kroppen och även födointaget kan skapa en stress som för vi dricker en läsk, kaffe, ja allt som innebär att du får en plötslig “kick” vilket då kroppen tolkar som stress. Detta kan skapa en stressandning.

Denna stressandning påverkar kroppen på fler än ett sätt, 1. dels genom att den minskar den muskulösa grundfunktionen, 2. påverkar det limbiska systemet. 3.  En kraftigt fasciliterad diafragma kan göra så att inga eller få nervimpulser från hjärnan når fram till övriga posturala muskler, vilket leder till en kraftigt ökad risk för skador och smärta i och med att stabiliteten minskar i hela kroppen. När man behandlar diafragman så återställs den upprätthållande funktionen, koldioxid/syre-blandingen i kroppen balanseras, kvävemonoxid tillförs vilket lugnar den glatta muskulaturen i luftvägar och andra inre organ, mm.

Vid en dysfunktionell diafragma ökar skaderisken på grund av att den allmänna muskelanspänningen är högre konstant med stela muskler som följd, likaså minskar prestationsförmågan då koldioxid/syrenivåerna är obalanserad, mm . Det är heller inte ovanligt att kramper i mellangärdet uppstår under löpning när diafragman arbetar orytmiskt och kanske överdrivet. Kom ihåg dess koppling till bäckenbotten, och då bäckenbotten är anspänd får diafragman kompensera med följd av kramper vid xiphoideum och under revbensbågarna som följd. Detta diagnosticeras ofta felaktigt som t.ex. magkatarr,. Ofta försöker man förebygga dessa problem med mineraltillskott och mediciner.

Diafragma och ländryggssmärta

Ofta när vi ser kronisk ländryggssmärta så hittar vi dysfunktioner i diafragman, men också ofta i Rectus Abdominis. I en studie konstaterade man att patienter med ländryggssmärta oftare hade besvär med diafragman jämfört med kontrollgruppen.  Forskningen har även hittat ett samband mellan andningsmönster, bålstabilitet och smärta i ländryggen.

Hur får diafragman tillbaka sin funktion och hur lång tid tar det? (Profylax)

Det som är diafragmans huvudsakliga uppgifter är alltså andning och upprätthållande funktionen. I övrigt har en effekter på många andra sätt som kommer som en bonus när vi får ordning på dess grundfunktion.

Många gånger har diafragman, genom livet vi lever, blivit programmerad tillsammans med hela organismens system att interagera med vår omgivning, både genom hur vi rör oss och hur vår andning fungerar.

Jag tillhandahåller andningsinstruktioner i form av individuell hjälp och planerar även kursverksamhet för grupper.

Att ge diafragman tillbaka dess funktion kräver att vi skapar nya vanor och det sker genom kunskap och övning. Medveten andning, medvetna övningar och medvetet självstöd är våra viktigaste hjälpmedel.

Det tar mellan 70-150 dagar att skapa en nya vanor beroende av hur djupt störningen i organismen letat sig. Vad vi behöver är andningsinstruktioner, hjälp till självstöd och ett omhändertagande av både kroppsliga och mentala kopplingar till denna process.

Som andningsinstruktör, kroppsterapeut och gestaltterapeut kan jag ge dig ett gott stöd att återfå funktionaliteten i diafragman igen.

Referenser:

Oxygen Advantage

Medveten Andning

Postural function of the diaphragm in persons with and without chronic low back pain. J Orthop Sports Phys Ther. 2012 Apr. Kolar P et al.

Greater diaphragm fatigability in individuals with recurrent low back Respiratory physiology & neurobiology, 2013 Aug 15. Janssens L. et al.

Andas rätt och må bättre

Andning är något som varit en del av mitt yrkesliv i 3 olika roller:

 

 1. Den skolning jag fick som Massageterapeut på “En Skola För Livet” 1993-1994 gjorde att jag jobbade med en tänkt holistisk syn på människan som inte bara en maskin på två ben vars olika delar skulle fixas utan som en helhet där jag fick titta på individen som helhet där jag som terapeut fick använda flera olika tekniker för att skapa denna helhetssyn och behandla klienten ur flera aspekter. En av dessa var att använda andningen som ett sätt att hantera 1. Avspänning, 2. Smärta, 3. Återkoppling. Sedan tillförde jag själv olika aspekter av att klienten bättre kunde ta med sig de nya lärdomarna genom att göra andningen som en del av upplevelsen klienten hade av min behandling.
 2. Som Operasångare 1993-2020 så har jag fått lära mig en andning som skulle vara så effektiv som möjligt för att skapa och underbygga och bevara en röst som skulle kunna både effektivt förmedla toner, känslor, ord o.s.v. för att skapa en gestalt som en publik skulle kunna känna med eller emot och ta till sig som en del av det musikaliska dramat. Sång, musik och drama. Avancerad ändamålsenlig andning på yrkesmässig nivå.
 3. En Gestaltterapeut 2017- och vidare,  jobbar med hela människan och använder andning tillsammans med klienten för att både finna ett självstöd och ett yttre stöd samt att det hjälper klienten att organisera sina upplevelser och att lära sig att hantera, styra och leva med sina upplevelser. Det är ett förhållningssätt där andningen är till för att ge klienten fokus och riktning. Ett levande nu och alltid ett nytt nu.

Alla de tre olika områdena har haft ett specifikt syfte. Däremot fanns det egentligen inte i någon av de tre skolorna en specifik modul som undersökte hur andningen egentligen fungerade och jag har därför bestämt mig för att skapa en egen väl sammanhängande modul av antingen som kommer att träna var och en att:

 1. Träna människan att finna en välgrundad normal andning som blir en reset från stress och anspänning. D.v.s. att återställa andningen såsom andningen är avsedd att göra oss heloch hålla oss friska och energifulla.
 2. Finna ett sätt att boosta oss inför specifika uppgifter som kräver mycket energi samt använda andningen till att lära oss fokusera mot specifika uppgifter. Det skall också ge oss fokuset att påverka vår självkontroll, vår själv-styrka!
 3. Lära oss om Andningens anatomi, känsla. Utökad andningsstyrka, andnings styrketräning, om man så vill. Skapa medvetenhet om hur vi andas och därigenom stärka hela organismen.

För att göra det så har jag utforskat olika andningstekniker och valt 3 olika att sammanfoga till en träningsmodell.

 1. En för att effektivisera syreupptaget i cellerna. Minska stress.
 2. En för att styrketräna andningens muskulatur och blodomloppet. Öka kraft.
 3. En för att utforska andningens fysiska och därmed praktiska förutsättningar. Öka medvetenhet.

Resultatet skall bli att öva människor i 10 veckor och därigenom ge dem en god start i att hålla i dessa andningsövningar i 6 månader eller mer och därmed ha förändrat dessa människors sätt att andas och därmed ge dem ett sätt att leva på som blir deras egna.

Du som är intresserad av detta kan ta kontakt med mig för att endera boka mig för personliga sessioner eller för att boka kurser med mig på t.ex. företag eller föreningar eller liknande. Priser kommer vi överens om eller kommer att anslås på förstasidan av denna hemsida.

Andning visning och praktik

Jag jobbar i en fantastisk organisation/praktik som heter Handlaget där många olika typer av terapeuter arbetar med allt …

Hur kan vi älska oss själv mer?

Svar: Hur kan vi acceptera oss själva mer.  De flesta har blivit socialiserade liksom ett barn. Föräldrarna har pressen …