Månad: <span>februari 2020</span>

Andningskonsult på Göteborgsoperan

Den 1/4 2020 skall vi börja hålla kurser på Göteborgsoperan för all personal där i andning och vad enkla korrigeringar kan ge tillgång till om vi genomför dessa konsekvent. Detta är oerhört spännande för oss då Göteborgsoperan är mer än ett företag för oss, där är andningen verkligen i fokus för sångare, dansare, musiker och alla andra anställda, något dessa är experter på. Om vi med vår kunskap kan bidra till vars och ens hälsa, privatliv och professionella liv så är det fantastiskt. Det är en stor utmaning och oerhört roligt.

Andningskurs presentation

Thomas Sonefors & Cecilia Vallinder 

Thomas Sonefors: 

Gestaltterapeut (psykoterapi) 

Massageterapeut, Andningsinstruktör och Operasångare

Cecilia Vallinder: 

Andningsinstruktör, Pianist och Operasångerska & Livsnjutare

En andningskurs innehåller

 • Teoretisk kunskap om andningen och dess funktioner
 • Övningar för att på olika sätt finna en väg för individen att optimera sin andning på ett personligt plan
 • Utökad vaken medvetenhet (awareness)
 • Förslag på ett schema som start på en förvandling av en personligt begränsad och kanske dysfunktionell andning
 • Delande av upplevelserna med andra och därigenom få fler exempellös större förståelse 

Vad kan en förändrad andning få för effekter i en människas dagliga liv

 • Bättre fokus och koncentration
 • Ökad och jämnare energi
 • Bättre uthållighet i alla former av aktiviteter inklusive motion
 • Ökad generell hälsa
 • Bättre sömn
 • Mindre (ljud) snarkande vi sömn
 • Utökad känslomässig och psykologisk balans 
 • Inspiration och hjälp att sluta röka, snusa eller andra beroenden (om man så vill)
 • Verktyg för större avslappning i hela kroppen, minskad muskeltonus, bättre balanserad energi i rörelseapparaten
 • Lägre puls och därmed större lugn
 • Luftvägsinfektioner och andra problem med luftvägarna (såsom astma, allergier och kol m.m.) kan minska drastiskt
 • Ökad förmåga att möta andra människor
 • Oro, ångest och liknande tillstånd kan minska och större välmående därmed infinna sig

Denna kurs är baserad på vetenskapliga studier och medicinska fakta.

Kursen är enkel att ta till sig och kommer att medföra nya personliga upplevelser som dessutom kan delas med andra, t.ex. nära och kära, så att det kan sprida sig och medföra att alla i din närhet kommer att må bättre.

I kursens första del lär vi ut grunderna så att deltagarna får lära sig i ett lugnt tempo och öva utan att behöva prestera.

I kursens andra del har deltagarna kunnat undersöka sina egna förutsättningar och kan då finna en fördjupad självkunskap och för dem som vill nya utmaningar.

Inom vilka normalsituationer kan jag behöva andningspreparationer

Tala inför publik: 

 • Hur kan jag använda andningen
 • skapa lugn
 • ge mer energi till röst och budskap

Vara vaket uppmärksam som åhörare:

 • optimera andningen och få fokus
 • energi
 • lugn

Hur kan jag använda antingen för att:

 • hålla koncentrationen och 
 • känna mig pigg igenom ett möte/föreläsning/arbetsdag.
 • Om jag känner tröttheten komma smygande
 • Ifall jag känner förkylningssymptom

När barnen vill leka efter min långa arbetsdag…. vad gör jag?

På 15 minuter kan du fräscha upp systemet och bli piggare tillsammans med barnen.

Det finns så många processer som kan få stöd av en optimerad andning, att endast din egen kreativitet är det som sätter gränserna för vad som är möjligt.

Andningens påverkan

Andningen påverkar varje del av vårt upplevda liv och påverkas av varje del av vårt upplevda liv, så därför kan effekterna av en förändrad andning gå ifrån marginell (beroende på förutsättningar och genomförande) till enorm.

Andas gör vi allihopa cirka 20.000 ggr/dygn och har gjort det i många år och därför skulle vi kunna säga att vi är personliga andningsexperter allihopa!

Som personlig andnings-expert så andas vi för att upprätthålla den personliga livsstilen som vi för tillfället har. 

Andningen är ett stöd

Andningen är livsuppehållande, men också ett stöd i den mängd energi vi behöver för varje enskild situation. I de allra flesta fall så är andningen spontant vald för att ge stöd i mängd o kvalitet och vi får då en personligt förväntad reaktion i förhållande till aktivitet. Detta är viktigt och ett sätt att styra våra upplevelser, men den är också för det mesta omedveten och automatisk. Denna automatiska reaktiva andningsstil är en viktig del av vad vår andningskurs kan komma att påverka.

Ett exempel är motion.

Om jag har en omedvetet vald nivå och sätt av andning i motions-momentet så kan resultaten bli oerhört olika. En person som vill träna mycket, men har en andning som tekniskt är dåligt anpassad, får det kämpigt med träningen och upplever att det går sämre än för andra och kanske tappar sugen eller upplever att hen når en viss nivå men inte längre. Med en effektivare förändrad andning kan då stora förändringar ske, då syret är en av vår kropps viktigaste energikällor och energimodulatorer..

Exempel 2.

Vid sexuell aktivitet kan andningen bestämma både uthållighet, intensitet och upplevelse, samt bidra till många positiva aspekter såsom sexlust, sexuell kreativitet, självförtroende, orgasmens intensitet, erektionens kvalitet och sexuell känslighet för både män och kvinnor.

En andningsstil kan alltså minska lusten till sex, minska uthålligheten och därmed förkorta njutningen, och även bidra till mindre kontroll.

En annan sorts andning kan förstärka erektionen, öka uthållighet och ge verktyg till självkontroll och därmed ge dig större njutning och självförtroende och ge din partner mer njutning.

Exempel 3.

I samband med perioder där många infektioner vandrar runt i din omgivning, spelar en bra andning oerhört stor roll för ditt immunförsvar. En av kroppens känsligaste platser för intag av smittande bakterier är via luften och luftburna infektioner, såsom förkylningsvirus och diverse influensabakterier. Dessa kan via en korrekt andning hållas utanför och med vissa andningsrelaterade övningar också bidra till att aktivera extrafunktioner som helt kan dämpa och även bekämpa inflammationer i kroppen.

Generella exempel

Sedan har vi hela andningsapparatens funktion som inre massör av alla inre organ, hjärtats puls, spänningstonus i alla kroppens muskler, balanserad tillförsel av syre till muskler i stress, vila, aktivitet o.s.v.

Om vi har en obalanserad syretillförsel, så skapar det en obalans i mängden energi som kroppen har att hantera och då påverkas vårt behov av att äta och ett sådant exempel är vårt sötsug.

Kost

Ett vanligt förekommande tema och symptom på en obalanserad andning är sötsuget många av oss upplever.

Detta fungerar åt båda håll.

Exempel 1

Om vi andas obalanserat, ryckigt, orytmiskt o.s.v. så är risken att vi andas för mycket och får i oss överdrivet mycket syre som då kroppen behöver möta och då kan vi få impulsen att äta extra snabba kolhydrater (t.ex. socker) för att möta behovet som det ökade syreintaget skapar.

Exempel 2

Om vi äter socker, såsom godis, pizza, läsk, hamburgare, vitt bröd o.s.v. så ger vi kroppen ett stort påslag av energi som då behöver balanseras mot ett ökat intag av syre. Då får vi tillfälliga toppar av energi följt av energitapp eller trötthet.

Exempel 3

Ät långsam mat (fiberrik) och få en lugn och kontrollerad andning vilket också ger stöd till din omgivning att andas lugnt och optimerat.

Psykologiskt

Oavsett vilken process vi talar om så behöver människan stöd i alla mentala, känslomässiga och psykologiska processer.

Väl etablerat är att motion höjer vår studiekapacitet. Så om vi andas, äter och rör på oss så får vi lättare att fokusera och bättre mental uthållighet.

Varje process som hjälper oss att tänka, känna och göra mening av vår tillvaro, behöver energi för genomförandet och en optimerad andning gör energinivåerna stabilare med en lägre puls och mer aktualiserad muskeltonus.

Meditation är erkänt bra som sätt att uppnå psykologisk balans. Vad är då psykologisk balans? Ja, det skulle egentligen kräva en par böcker för att beskriva och är ett oerhört stort ämne och ändå kan nämnas, att för att klara av att uppnå balans i livet, så behöver alla livets delar vara på plats och mjukt flexibla för att möta de inre och yttre behov som finns och där är andningen ett oerhört viktigt redskap för hela vår upplevelse i varje levt nu.

3 enkla rekommendationer som exempel på hur andningen kan optimeras: 

 • Förlängd utandning
 • Andas genom näsan
 • Fyrkantig andning

hälsa – fysisk och psykisk – energi – inspiration – styrka – flexibilitet

Andning visning och praktik

Jag jobbar i en fantastisk organisation/praktik som heter Handlaget där många olika typer av terapeuter arbetar med allt …

Hur kan vi älska oss själv mer?

Svar: Hur kan vi acceptera oss själva mer.  De flesta har blivit socialiserade liksom ett barn. Föräldrarna har pressen …