Månad: <span>mars 2020</span>

Vårt immunförsvar behöver förstärkas mot Covid-19

Från tid till annan kommer influensor och kraftfulla luftvägsinfektioner som drabbar människor i hela samhället. I samband med dessa kommer då också larm om att vi skall vaccinera oss sm ett skydd mot dessa virus.

Det som är den stora skillnaden när dekommer till detta nya virus är just att det är nytt och att det ännu inte finns vaccin som skapar ett immunförsvars skydd och därmed så kan väldigt många bli sjuka väldigt snabbt och precis som alla andra liknande influensor så ordet särskilt utsatta, svaga, gamla, sjuka som också har ett immunförsvar som är nedsatt och då både lätt får detta virus samt också då kan bli våldsamt sjuk och eventuellt kan avlida i sviterna av detta virus.

En otroligt viktig bit i detta är hur vi omedelbart kan öka vårt skydd och här är andningen en oerhört viktig bit. Vid en ovetenskaplig undersökning observerade jag under 4 dagar de människor jag mötte i olika sammanhang samt att jag noterade dessa observationer och det jag såg var följande.

av omkring 500 observerade människor i olika livssituationer såg jag följande:

5% (ca 25/500) hade vid tillfället för min observation en andning som var korrekt och att där fanns grunden för en god andningsvana.

95% (ca 475/500) visade vid tillfället för observationen en andningsvana som ej var optimal för t.ex. immunförsvaret.

Av de observerade va 60 personer sådana som ägnade sig åt någon form av motion och av dessa andandes 100% på ett olämpligt sätt.

Alla de som cyklade andades vid tillfället på ett uppenbart ineffektivt sätt.

Vid resor på lokala offentliga färdmedel såsom buss och spårvagn såg jag endast ett fåtal som vid tillfället för observationen andades på ett sätt som skvallrade om goda andningsvanor, resterande personer andades direkt olämpligt och bjöd på detta sätt in t.ex. virusangrepp, bakterier o.s.v.

När du går en andningskurs hos mig och min kollega Cecilia Wallinder (www.andningenifokus.se) så får du kunskaper, inspiration, övningar och upplevelser som kommer att ge dig fler redskap som du behöver för att förstärka ditt immunförsvar, optimera din energi och därmed ge dig kraft att stå emot virusangrepp generellt.

Däremot måste jag betona att det inte är ett totalt skydd eller ett botmedel mot covid-19.

Andning visning och praktik

Jag jobbar i en fantastisk organisation/praktik som heter Handlaget där många olika typer av terapeuter arbetar med allt …

Hur kan vi älska oss själv mer?

Svar: Hur kan vi acceptera oss själva mer.  De flesta har blivit socialiserade liksom ett barn. Föräldrarna har pressen …