Privat: Blog

En terapeuts tankar!

Blodtryck och massage

Massageterapi är en effektiv behandlingsform för människor som lider av problem med blodtrycket. Specifikt är det bra att behandla alla de tusentals människor som ännu inte utvecklat högt blodtryck.

“Findings of the study indicated that massage therapy is a safe, effective, applicable and cost-effective intervention in controlling BP of the pre-hypertension women and it can be used in the health care centers and even at home.”

I presentationen av forskningsprojektet klargör man tydligt att även om man inte förstå exakt hur det går till så ger återkommande massagebehandlingar en blodtrycksreglering.

Här nedan är en översatt text från undersökningen.

Generellt visade genomsnittliga systoliska och diastoliska förändringar i testgruppen jämfört med kontrollgruppen i denna studie en signifikant skillnad under interventionssessionerna.

Tre dagar efter studien var det fortfarande en signifikant skillnad mellan test- och kontrollgrupperna i systolisk och diastolisk blodtryck. 

Detta indikerar att effekterna av massage består i minst 3 dagar efter behandlingen.

Olneys studie (2005) visade signifikanta skillnader i systolisk och diastoliskt blodtryck mellan de två grupperna 48 timmar efter studien. [9]

Många av forskarna har också ansett att den lätta BT-minskningen är värdefull och tror att den kan orsaka immunisering av biverkningarna. Nu, enligt de erhållna resultaten i den aktuella studien, kan man dra slutsatsen att massageterapi, oavsett dess okända mekanism, avsevärt kan minska klienternas BT och förhindra dess biverkningar; så att genomsnittlig systolisk och diastolisk BP från pre-hypertoniområdet från början av studien har lett till normalt Blodtryck. Dessutom kvarstår effekterna av massage i minst 3 dagar efter ingreppet. Därför introducerade forskarna massageterapin som en effektivt omvårdnadsintervention för att justera Blodtrycket hos de prehypertensiva klienterna.

Politiker behöver hjälp

Många politiska beslut, som syftar till att reglera beteendet av människor som lider av olika former av mental ohälsa vars implikationer kan leda fram till olika former av brott, är att släcka bränder, även proaktivt, och på senare tid har jag läst att politikernas lösning på att män slår kvinnor är att straffet skall innehålla fotboja OCH senast kom Vänsterpartiet med förslaget att de män som köpt sex skall som straff få genomgå en utbildning som skall få dem att känna skam och därigenom hindra dem från att upprepa sitt beteenden.

Båda dessa brottsliga aktioner föregås av mental ohälsa i någon form som har sitt ursprung i något så alldagligt som mild till stark stress som individen inte kan reglera på egen hand.

Idag finns behandling av mental ohälsa enbart knutet till Svensk sjukvård. Den består i stort sett bara av en enda grundläggande metodik som heter Kognitiv Beteendeterapi (KBT) med varianter och även i minskande grad av psykodynamisk terapi. Förutom dessa två inriktningar så finns det många olika andra former av terapier som svensk sjukvård stänger ute och inte bara det, den svenska sjukvården kallar dessa andra psykoterapier för kvacksalveri trots att dessa är godkända som psykoterapeutiska metoder i många andra länder. England, Spanien, Norge, Finland och många fler länder erkänner Gestaltterapi som en godkänd psykoterapi, det gör inte Sverige.

Politiker blir lämnade ensamma i sina idéer om hur de skall komma till rätta med avancerade problem och jag tror inte för ett ögonblick att regeringen har tagit hjälp av psykoterapeuter och psykologer för att komma fram till hur man skall förebygga mental ohälsa som leder fram till att män slår kvinnor eller att män köper sex och att detta, trots att det är olagligt, ser till att förstöra deras liv ändå år något som händer dagligen.

Politiker behöver hjälp att analysera ett problemområde och skapa något som blir bra för hela samhället, de borde bjuda in olika former av psykoterapeuter (sådana som arbetar med klienter och möter människor på daglig bas) tillsammans med polis, skola och andra områden som detta berör och låta dessa komma med ett flertal förslag som de sedan kan få implementera. Det skulle vara både kostnadseffektivt eftersom man då skulle få förelag som är SANT proaktivt och de skulle slippa lägg förslag baserade på ett eget tyckande.

Självständighet är bra, eget tyckande är jättefint, och när många människor som är villiga att låta sitt tyckande få ingå i en kunskapsbas som sedan kommer fram till planer som tar hänsyn till många olika nivåer av kunskap får vi politiska beslut som ger utrymmer för kreativa och kloka lösningar.

Psykoterapi vs antidepressiva

Många Svenskar kämpar idag med sin livssituation eller har en psykisk åkomma och många av dessa äter antidepressiva läkemedel. Många i Sverige har också någon familjemedlem eller kompis med en psykisk störning – vare sig det är depression, ångest, missbruk, ätstörning, ADHD eller någon annat.

Den goda nyheten är att 3000 vetenskapliga studier och 300 sammanfattningar av studier understryker de konsekventa och positiva effekterna av psykoterapi. Psykologiska terapier är effektiva i alla åldrar, allt från barn till vuxna till äldre vuxna. Psykoterapi fungerar tydligt med olika människor i många olika miljöer.

Den genomsnittliga klienten som får psykoterapi får ett bättre utfall än 79% av de klienter som inte söker behandling. Genom att jämföra effekterna av psykoterapi med effekterna av medicinering, visade Dr. Robert Rosenthal, psykolog vid Harvard University, övertygande att effekterna av psykoterapi ofta överstiger graden av effekt som finns i biomedicinska läkemedel. Enkelt uttryckt är psykoterapi rätt så effektivt.

En populär tro är att antidepressiva läkemedel är den mest kraftfulla behandlingen för depression. I själva verket finns det ingen starkare medicin för en deprimerad person än psykoterapi. Vetenskapliga bevis visar att psykoterapi i allmänhet är lika effektiv eller effektivare än mediciner vid behandling av depression, särskilt när konsumenttillfredsställelse och långsiktig uppföljning beaktas. Forskning visar att psykoterapi för depression är minst lika effektiv som antidepressiva läkemedel under behandlingsperioden och mer effektivt för att förhindra att symtomen återkommer efter att behandlingen har avslutats. Detta är inte för att devalvera den positiva effekten av antidepressiva medel; snarare är det att understryka den pålitliga styrkan i psykoterapi.

Nu finns det mer information om hur en given behandling fungerar. Visste du att både psykoterapi och antidepressiva läkemedel är beroende av klient- och relationsfaktorer för att uppnå många av deras fördelar – som lärande, hopp, självförtroende och förhållandet mellan klienten och psykologen? Det här är kanske inte så svårt att tro när det gäller psykoterapi, men det gäller också antidepressiva läkemedel. De flesta läkemedelsstudier jämför resultat av läkemedel med placebo (som sockerpiller). Baserat på detta vet vi att minst 75% av minskningen av depressiva symtom när du tar ett antidepressivt medel inte beror på de aktiva ingredienserna i medicinen utan snarare baseras de på att klienten gör något aktivt och har förtroende för hjälpsamheten i behandlingen och i den person/läkare som gör skriver ut medicinen. Det betyder att det inte bara är medicinen utan den som tar medicinen och det relationella sammanhanget där medicinen ordineras är likaledes viktigt.

Studier visar också konsekvent att de flesta föredrar psykoterapi framför att ta mediciner. Dessutom verkar användningen av en föredragen behandling (oavsett vilken behandling) ger bättre resultat.

Sammanfattningsvis stöder vetenskaplig forskning värdet av psykoterapi, till och med kortterapi, som en effektiv behandling för vanliga psykiska problem. Effektiv psykoterapi översätts till lyckligare och friskare människor.

Andningsövningar

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

3 effektiva andningsövningar:

1. Pranayama

Så gör du:
Placera höger tumme över höger näsborre. Andas långsamt in och ut genom vänster näsborre.
Andning via vänster näsborre har en lugnande, svalkande och avslappnande effekt på kroppen, vilket gör övningen bra för den som vill slappna av.
Eller: Placera vänster tumme på vänster näsborre. Andas nu genom höger näsborre istället.
Andning via höger näsborre har en uppiggande och värmande effekt på kroppen och får dig att känna dig mer alert och energifylld.

OBS! Inget hårt tryck på näsborren behövs, du ska bara täppa till näsborren så att du inte andas genom den.
Utför övningen under 26 andetag, oavsett om du behöver komma ner i varv eller bli mer pigg.

2. Andning “i fyrkant”

Ett bra övning för att få diafragman att arbeta korrekt – Kan hjälpa dämpa stress och ångest.

Så gör du:

Andas bara genom näsan.
Blunda och visualisera en fyrkant framför dig, exempelvis en ram eller en dörr. Börja att andas in längst ner vid dörrens kant och fortsätt att suga in luft medan du tänker dig att du sakta med blicken följer dörren tills du når dess överkant. Håll där andan medan du följer överliggaren. Därefter blåser du sakta ut luften tills du med blicken når dörrens nederkant igen. Häll sedan andan medan blicken följer tröskeln. Gör om fyrkanten.
Räkna långsamt till fyra innan du gör varje “förflyttning”.

3. Sudarshan Kriya Yoga

1. Victorious Breath
Man andas med ett väsande ljud nere i halsen med stängd mun. Denna långsamma andningsteknik (Långsamt… 2-4 andetag per minut) ökar luftvägsmotståndet under inandning och utandning samt styr luftflödet så att varje fas av andningscykeln kan förlängas till ett exakt tal. Man upplever ett fysiskt och mentalt lugn samtidigt som man är alert. 
Bhastrika eller “Bellows Breath”

2. Bellows Breath
Under detta moment andas man in kraftfullt genom näsan samtidigt som man sträcker upp armarna och öppnar de knutna nävarna. Vid utandningen andas man ut kraftigt genom näsan ger ett motstånd för utandningsluften i halsen och tar ned armarna till ursprungsläget (något förlängd utandning). In och utandningen med en hastighet av 10-20 andetag per minut. Pulsen ökar följt av ett lugn.

Fantastiskt måndagsmöte

Testimonials

Ett av mina första måndagsmöten träffade jag en person som i vårt möte delade med sig av sina upplevelser i livet på ett väldigt fint sätt. Vi kom att prata om allt möjligt i livet från terapi till familj och ekonomiska förutsättningar och jag kom att lära mig lika mycket från samtalet som jag hoppas min samtalspartner gjorde.

Jag ser fram emot fler spännande möten med helt nya ansikten och människor via zoom och kommer att sitta troget vid min dator från klockan 9.00 varje måndag morgon.

Du är varmt välkommen att möta mig du också.

Mvh

Thomas Sonefors

Måndagsmöte Zoom kl 9

Vilken rolig morgon detta blev. Denna måndag fick jag sällskap och vi talade om allting som hade med personlig utveckling att göra från det perspektiv som vi tillsammans skapade. Det var en spännande samtal.

Du som kommer in för samtal i detta forum lyfter frågor och tillsammans undersöker vi sedan hur vi kan hjälpas åt i vår strävan att göra livet roligare att leva.

Jag hoppas at fler kommer in på detta sätt och samtalar om hur personlig utveckling kan förändra våra liv oavsett vilken form som väljs.

Du är varmt välkommen!

Gestaltterapi och Evidens

Jag kom att läsa denna artikel på gestaltterapi.info och jag vill dela med mig. Jag har alltså inte skrivit denna text. Besök gärna hemsidan för denna text och även SAG, Svenska Auktoriserade Gestaltterapeuter.

Av Stefan Green Meinel

När du går in i terapi är det mycket uppenbart att vara intresserad av om terapin har någon effekt – kan du förvänta dig att bli bättre av att investera tid och pengar i en (gestalt) terapeutisk behandling? Försök att besvara den frågan med vad som kallas evidensforskning. Det vill säga man mäter effekten av olika terapeutiska terapier genom att titta på vad som fungerar och hur bra det fungerar. Den typen av forskning är dock ganska svår att genomföra.

Lone Algot Jeppesen och Leif Vedel Sørensen, båda psykologer och specialister inom psykoterapi, beskriver på ett livligt sätt de många bevisforskningsproblemen i sin bok ”Living your therapy” (Forlaget Mindspace, 2013).

Bevis kommer från den medicinska världen och baseras på observation av mätbara faktorer. En sjukdom definieras av vissa symtom, som botas genom användning av ett visst läkemedel / behandling. Den grundläggande förutsättningen är att patienten är en passiv mottagare av behandlingen.

I psykoterapi är den grundläggande relationen annorlunda. Patienten är en klient och det är en del av läkningen att klienten aktivt deltar i processen. Det är svårt att isolera vissa effektiva faktorer eftersom den centrala delen av behandlingen består av samspelet mellan två levande människor.

Lone Algot Jeppesen och Leif Vedel Sørensen skriver:

”Psykoterapi skiljer sig från konversation till konversation, just för att det involverar olika människor med olika upplevelser. Även om terapeuten omedelbart gör samma sak då och då, kommer det att uppleva annorlunda för olika människor vid olika tidpunkter, och därför är manualiserade behandlingar inte en försäkran om att det som händer är så likt att man kan “sätta ihop det” utan risk för exakt vad Beutler (2009) demonstrerade: Det finns en överförenkling av komplexa sammanhang. ” (s. 21)

Med andra ord: god psykoterapi kännetecknas exakt av att vara (något) annorlunda från tid till annan och från person till person. Psykoterapiforskning är därför en svår övning eftersom forskning i sig innebär en förenkling av en process som i sig är komplex och varierande.

Även om bevisforskning är svår är det inte omöjligt, och det finns flera stora studier. Lone Algot Jeppesen och Leif Vedel Sørensen citerar en stor studie som drar slutsatsen att det viktigaste med psykoterapi är, “… att modellen och tekniken är sammanhängande, väl beskrivna, förnuftiga och relevanta för klientens problem” (s. 22), men att en form av terapi är inte nödvändigtvis bättre än den andra, mycket beror på så kallade “icke-specifika faktorer”, såsom klientens motivation och situation, det terapeutiska förhållandet och terapeuten som person.

Mikael Sonne och Jan Tønnesvang, båda psykologer och gestaltterapeuter, hänvisar till specifik gestalt-bevisforskning i sin bok ”Integrative Gestalt Practice” (Hans Reitzels Forlag, 2013). De tar också förbehåll för svårigheten med bevisforskning, men skriver bland annat att:

“Gestaltterapi presenterar minst lika lovande resultat som de (mer bevisundersökta) kognitiva tillvägagångssätten (Strümpfel, 2004).” (s. 195)

Och vidare:

Slutligen har den klassiska jämförande studien av Johnson och Greenberg (1985) visat att kognitiv beteendeterapi och gestaltmetoder har lika bra resultat, och att det finns en fördel med gestaltterapi som inte uppstår med kognitiv terapi, nämligen att de som får gestaltterapi, fortsätter att förbättras efter avslutad terapi snarare än att bara bibehålla utvecklingen av terapin. (s. 195)

Sammanfattningsvis, om gestaltterapi och bevis, kan det därför sägas att det är svårt att bedriva evidensundersökningar alls och att det inte finns så mycket bevisforskning i gestaltterapi, men att bevisen som existerar ger lovande resultat.

Det finns emellertid ett växande intresse för bevisforskning: EAGT (European Association for Gestalt Therapy) har inrättat en forskningskommitté samt professionella nätverk som fokuserar på bevis (läs mer: www.psychotherapyresearch.org).

De viktigaste faktorerna för en framgångsrik terapeutisk kurs är:

Formen av terapi är teoretiskt sammanhängande och verkar relevant.
Terapiförfarandet utvärderas löpande.
Kunden har möjlighet att ge feedback.
Klienten är motiverad på olika sätt.
Positiva faktorer utanför terapin.
Det finns en säker och tillförlitlig kontakt med terapeuten.
Terapeuten behärskar sin teori och teknik.

Gestaltterapi, vad är det?

Gestaltterapi är en form av psykoterapi som funnits sedan starten 1951 då grundarna gav ut boken “Gestalt therapy: excitement and growth in the human personality” och var en utveckling från psykoanalysen och ett svar på beteendepsykologin som för tiden var de populära psykoterapeutiska formerna.

Gestaltterapi lägger tonvikten på “här-och-nu” samt på människans behov av kontakt för att hjälpa våra mänskliga system att finna balans och sammanfogning i en helhet av kropp och psyke.

Gestaltterapin har många olika grunder och influenser och har fått sitt namn från den kliniska psykologin “Gestalt Psykologi” och namnet Gestalt kommer från tyskans Gestaltung som översatt betyder ungefär hel eller full helhet till motsats från fragmentering. Det är alltså en inriktning på hela människan, på holism, och en avsikt är att hela människan är involverad såsom kropp och psyke.

Medan andra terpiformer kan ta ut en enda del och utgå ifrån enskilda företeelser och beteenden så tar gestatterapi in hela människan och arbetar med att i upplevelsen sammanfoga de upplevda aspekterna, att skapa mening.

Här-och-nu är lokaliserad i tid och rum för människans medvetenhet. Denna medvetenhet är alltid här och nu men objektet för människans medvetenhet kan ofta vara något som drar iväg utanför rummet och där tidpunkten är mer i ett förflutet eller en avlägsen framtid.

Gestaltterapeuten arbetar med att få ett här och nu som är så närvarande som möjligt med hjälp av t.ex. experiment, språk och undersökande av kroppsliga upplevelser som sedan kopplas samman med klientens mentala upplevelser.

“Jag blir mer mig” sade en klient till mig alldeles nyligen…

Jag har som gestaltterapeut inte som mål att förändra dig, som skulle antyda att det är något fel, utan istället utforska och ge dig stöd för dina egna upplevelser. En person som i andra sammanhang får en diagnos får hos en gestaltterapeut stöd för ett undersökande av upplevelsen som något du själv kan förändra om du vill. Där finns alltså en optimism och en humanistisk uppmuntran till att du är bra som du är.

Samtidigt: “Du kan inte kliva ner i en flod två gånger” och “varje nu är ett nytt nu!” Förändring är något som sker kontinuerligt i ett flöde.

Vårt immunförsvar behöver förstärkas mot Covid-19

Från tid till annan kommer influensor och kraftfulla luftvägsinfektioner som drabbar människor i hela samhället. I samband med dessa kommer då också larm om att vi skall vaccinera oss sm ett skydd mot dessa virus.

Det som är den stora skillnaden när dekommer till detta nya virus är just att det är nytt och att det ännu inte finns vaccin som skapar ett immunförsvars skydd och därmed så kan väldigt många bli sjuka väldigt snabbt och precis som alla andra liknande influensor så ordet särskilt utsatta, svaga, gamla, sjuka som också har ett immunförsvar som är nedsatt och då både lätt får detta virus samt också då kan bli våldsamt sjuk och eventuellt kan avlida i sviterna av detta virus.

En otroligt viktig bit i detta är hur vi omedelbart kan öka vårt skydd och här är andningen en oerhört viktig bit. Vid en ovetenskaplig undersökning observerade jag under 4 dagar de människor jag mötte i olika sammanhang samt att jag noterade dessa observationer och det jag såg var följande.

av omkring 500 observerade människor i olika livssituationer såg jag följande:

5% (ca 25/500) hade vid tillfället för min observation en andning som var korrekt och att där fanns grunden för en god andningsvana.

95% (ca 475/500) visade vid tillfället för observationen en andningsvana som ej var optimal för t.ex. immunförsvaret.

Av de observerade va 60 personer sådana som ägnade sig åt någon form av motion och av dessa andandes 100% på ett olämpligt sätt.

Alla de som cyklade andades vid tillfället på ett uppenbart ineffektivt sätt.

Vid resor på lokala offentliga färdmedel såsom buss och spårvagn såg jag endast ett fåtal som vid tillfället för observationen andades på ett sätt som skvallrade om goda andningsvanor, resterande personer andades direkt olämpligt och bjöd på detta sätt in t.ex. virusangrepp, bakterier o.s.v.

När du går en andningskurs hos mig och min kollega Cecilia Wallinder (www.andningenifokus.se) så får du kunskaper, inspiration, övningar och upplevelser som kommer att ge dig fler redskap som du behöver för att förstärka ditt immunförsvar, optimera din energi och därmed ge dig kraft att stå emot virusangrepp generellt.

Däremot måste jag betona att det inte är ett totalt skydd eller ett botmedel mot covid-19.

Andningskonsult på Göteborgsoperan

Den 1/4 2020 skall vi börja hålla kurser på Göteborgsoperan för all personal där i andning och vad enkla korrigeringar kan ge tillgång till om vi genomför dessa konsekvent. Detta är oerhört spännande för oss då Göteborgsoperan är mer än ett företag för oss, där är andningen verkligen i fokus för sångare, dansare, musiker och alla andra anställda, något dessa är experter på. Om vi med vår kunskap kan bidra till vars och ens hälsa, privatliv och professionella liv så är det fantastiskt. Det är en stor utmaning och oerhört roligt.

Andningskurs presentation

Thomas Sonefors & Cecilia Vallinder 

Thomas Sonefors: 

Gestaltterapeut (psykoterapi) 

Massageterapeut, Andningsinstruktör och Operasångare

Cecilia Vallinder: 

Andningsinstruktör, Pianist och Operasångerska & Livsnjutare

En andningskurs innehåller

 • Teoretisk kunskap om andningen och dess funktioner
 • Övningar för att på olika sätt finna en väg för individen att optimera sin andning på ett personligt plan
 • Utökad vaken medvetenhet (awareness)
 • Förslag på ett schema som start på en förvandling av en personligt begränsad och kanske dysfunktionell andning
 • Delande av upplevelserna med andra och därigenom få fler exempellös större förståelse 

Vad kan en förändrad andning få för effekter i en människas dagliga liv

 • Bättre fokus och koncentration
 • Ökad och jämnare energi
 • Bättre uthållighet i alla former av aktiviteter inklusive motion
 • Ökad generell hälsa
 • Bättre sömn
 • Mindre (ljud) snarkande vi sömn
 • Utökad känslomässig och psykologisk balans 
 • Inspiration och hjälp att sluta röka, snusa eller andra beroenden (om man så vill)
 • Verktyg för större avslappning i hela kroppen, minskad muskeltonus, bättre balanserad energi i rörelseapparaten
 • Lägre puls och därmed större lugn
 • Luftvägsinfektioner och andra problem med luftvägarna (såsom astma, allergier och kol m.m.) kan minska drastiskt
 • Ökad förmåga att möta andra människor
 • Oro, ångest och liknande tillstånd kan minska och större välmående därmed infinna sig

Denna kurs är baserad på vetenskapliga studier och medicinska fakta.

Kursen är enkel att ta till sig och kommer att medföra nya personliga upplevelser som dessutom kan delas med andra, t.ex. nära och kära, så att det kan sprida sig och medföra att alla i din närhet kommer att må bättre.

I kursens första del lär vi ut grunderna så att deltagarna får lära sig i ett lugnt tempo och öva utan att behöva prestera.

I kursens andra del har deltagarna kunnat undersöka sina egna förutsättningar och kan då finna en fördjupad självkunskap och för dem som vill nya utmaningar.

Inom vilka normalsituationer kan jag behöva andningspreparationer

Tala inför publik: 

 • Hur kan jag använda andningen
 • skapa lugn
 • ge mer energi till röst och budskap

Vara vaket uppmärksam som åhörare:

 • optimera andningen och få fokus
 • energi
 • lugn

Hur kan jag använda antingen för att:

 • hålla koncentrationen och 
 • känna mig pigg igenom ett möte/föreläsning/arbetsdag.
 • Om jag känner tröttheten komma smygande
 • Ifall jag känner förkylningssymptom

När barnen vill leka efter min långa arbetsdag…. vad gör jag?

På 15 minuter kan du fräscha upp systemet och bli piggare tillsammans med barnen.

Det finns så många processer som kan få stöd av en optimerad andning, att endast din egen kreativitet är det som sätter gränserna för vad som är möjligt.

Andningens påverkan

Andningen påverkar varje del av vårt upplevda liv och påverkas av varje del av vårt upplevda liv, så därför kan effekterna av en förändrad andning gå ifrån marginell (beroende på förutsättningar och genomförande) till enorm.

Andas gör vi allihopa cirka 20.000 ggr/dygn och har gjort det i många år och därför skulle vi kunna säga att vi är personliga andningsexperter allihopa!

Som personlig andnings-expert så andas vi för att upprätthålla den personliga livsstilen som vi för tillfället har. 

Andningen är ett stöd

Andningen är livsuppehållande, men också ett stöd i den mängd energi vi behöver för varje enskild situation. I de allra flesta fall så är andningen spontant vald för att ge stöd i mängd o kvalitet och vi får då en personligt förväntad reaktion i förhållande till aktivitet. Detta är viktigt och ett sätt att styra våra upplevelser, men den är också för det mesta omedveten och automatisk. Denna automatiska reaktiva andningsstil är en viktig del av vad vår andningskurs kan komma att påverka.

Ett exempel är motion.

Om jag har en omedvetet vald nivå och sätt av andning i motions-momentet så kan resultaten bli oerhört olika. En person som vill träna mycket, men har en andning som tekniskt är dåligt anpassad, får det kämpigt med träningen och upplever att det går sämre än för andra och kanske tappar sugen eller upplever att hen når en viss nivå men inte längre. Med en effektivare förändrad andning kan då stora förändringar ske, då syret är en av vår kropps viktigaste energikällor och energimodulatorer..

Exempel 2.

Vid sexuell aktivitet kan andningen bestämma både uthållighet, intensitet och upplevelse, samt bidra till många positiva aspekter såsom sexlust, sexuell kreativitet, självförtroende, orgasmens intensitet, erektionens kvalitet och sexuell känslighet för både män och kvinnor.

En andningsstil kan alltså minska lusten till sex, minska uthålligheten och därmed förkorta njutningen, och även bidra till mindre kontroll.

En annan sorts andning kan förstärka erektionen, öka uthållighet och ge verktyg till självkontroll och därmed ge dig större njutning och självförtroende och ge din partner mer njutning.

Exempel 3.

I samband med perioder där många infektioner vandrar runt i din omgivning, spelar en bra andning oerhört stor roll för ditt immunförsvar. En av kroppens känsligaste platser för intag av smittande bakterier är via luften och luftburna infektioner, såsom förkylningsvirus och diverse influensabakterier. Dessa kan via en korrekt andning hållas utanför och med vissa andningsrelaterade övningar också bidra till att aktivera extrafunktioner som helt kan dämpa och även bekämpa inflammationer i kroppen.

Generella exempel

Sedan har vi hela andningsapparatens funktion som inre massör av alla inre organ, hjärtats puls, spänningstonus i alla kroppens muskler, balanserad tillförsel av syre till muskler i stress, vila, aktivitet o.s.v.

Om vi har en obalanserad syretillförsel, så skapar det en obalans i mängden energi som kroppen har att hantera och då påverkas vårt behov av att äta och ett sådant exempel är vårt sötsug.

Kost

Ett vanligt förekommande tema och symptom på en obalanserad andning är sötsuget många av oss upplever.

Detta fungerar åt båda håll.

Exempel 1

Om vi andas obalanserat, ryckigt, orytmiskt o.s.v. så är risken att vi andas för mycket och får i oss överdrivet mycket syre som då kroppen behöver möta och då kan vi få impulsen att äta extra snabba kolhydrater (t.ex. socker) för att möta behovet som det ökade syreintaget skapar.

Exempel 2

Om vi äter socker, såsom godis, pizza, läsk, hamburgare, vitt bröd o.s.v. så ger vi kroppen ett stort påslag av energi som då behöver balanseras mot ett ökat intag av syre. Då får vi tillfälliga toppar av energi följt av energitapp eller trötthet.

Exempel 3

Ät långsam mat (fiberrik) och få en lugn och kontrollerad andning vilket också ger stöd till din omgivning att andas lugnt och optimerat.

Psykologiskt

Oavsett vilken process vi talar om så behöver människan stöd i alla mentala, känslomässiga och psykologiska processer.

Väl etablerat är att motion höjer vår studiekapacitet. Så om vi andas, äter och rör på oss så får vi lättare att fokusera och bättre mental uthållighet.

Varje process som hjälper oss att tänka, känna och göra mening av vår tillvaro, behöver energi för genomförandet och en optimerad andning gör energinivåerna stabilare med en lägre puls och mer aktualiserad muskeltonus.

Meditation är erkänt bra som sätt att uppnå psykologisk balans. Vad är då psykologisk balans? Ja, det skulle egentligen kräva en par böcker för att beskriva och är ett oerhört stort ämne och ändå kan nämnas, att för att klara av att uppnå balans i livet, så behöver alla livets delar vara på plats och mjukt flexibla för att möta de inre och yttre behov som finns och där är andningen ett oerhört viktigt redskap för hela vår upplevelse i varje levt nu.

3 enkla rekommendationer som exempel på hur andningen kan optimeras: 

 • Förlängd utandning
 • Andas genom näsan
 • Fyrkantig andning

hälsa – fysisk och psykisk – energi – inspiration – styrka – flexibilitet

Blodtryck och massage

Massage är ett utmärkt sätt att behandla högt blodtryck...

Politiker behöver hjälp

Många politiska beslut, som syftar till att reglera beteendet av människor som lider av olika former av mental ohälsa …

Psykoterapi vs antidepressiva

Många Svenskar kämpar idag med sin livssituation eller har en psykisk åkomma och många av dessa äter antidepressiva …