Behandla porrsurfning

kärlek
Porr är ett av våra vanligare områden som vi behöver tala om och undersöka tillsammans.

Dela detta inlägg

Att tvångsmässigt surfa på internet och titta på pornografi är bland det mest vanliga och även skambelagda användandet av internet i vårt samhälle. Det har pågått sedan början av internet när det blev möjligt för internet/datorer att överföra bilder, filmer och ljud.

Hypersexualitet är vanligt!

Så det första jag vill betona är hur vanligt det är. Det är utmanande att fastställa det exakta antalet män och kvinnor som använder pornografi på internet varje dag. Konsumtionen av pornografi varierar mycket mellan individer och data om detta ämne kan vara subjektiva och svåra att mäta exakt. Dessutom kan människors vanor och beteenden förändras över tiden, vilket gör det svårt att tillhandahålla exakt statistik.

Historiskt har studier antytt att pornografikonsumtion har varit vanligare bland män än bland kvinnor. Det är dock viktigt att notera att detta inte betyder att kvinnor inte konsumerar pornografi alls. Under de senaste åren har det skett en ökning av erkännandet och erkännandet av kvinnors engagemang i pornografi, vilket tyder på att könsskillnaden kan minska.

Inom psykiatrin fins flera benämningar såsom Hypersexualitet, CBS, impulskontroll mm. Konsensus av vilken kategori det skall tillhöra skiftar hela tiden. Det är också oerhört svår att sammanställa data över hela samhället.

Bland amerikanska manliga militära kampveteraner beräknades prevalensen vara närmare 17%. Användning av data från den amerikanska nationella epidemiologiska undersökningen om alkohol och närstående tillstånd (NESARC) visade sig att förekomsten av sexuell impulsivitet för livstid, en möjlig dimension av CSB, var högre för män (18.9%) än kvinnor (10.9%) 

Att förstå de psykologiska orsakerna till varför människor använder porr kan vara komplext, och det kan variera mellan individer. Här är några vanliga faktorer som har identifierats genom forskning och psykologiska analyser:

1. Lust och njutning: Porr kan vara en källa till sexuell lust och njutning för många människor. Det kan fungera som en form av sexuell fantasi och upphetsning som kan hjälpa till att tillfredsställa sexuella behov och önskningar.

2. Utforskning och nyfikenhet: Porr kan fungera som ett sätt för människor att utforska och utöka sin sexuella repertoar. Det kan ge möjligheter att lära sig om olika sexuella preferenser, fantasier och aktiviteter.

3. Avkoppling och stressavlastning: För vissa människor kan porr fungera som ett sätt att slappna av och koppla av från vardagens stress och bekymmer. Det kan fungera som en distraktion och erbjuda en tillfällig flykt från vardagslivet.

4. Tillfredsställelse av behov utanför ett verkligt förhållande: Vissa människor kan använda porr för att tillfredsställa sexuella behov och önskningar när de inte är i ett sexuellt förhållande eller när deras behov inte uppfylls inom det befintliga förhållandet.

5. Sociala och kulturella faktorer: Porrkonsumtion kan också påverkas av sociala och kulturella normer, förväntningar och påverkan. Samhällets attityder till sex, tillgängligheten till internet och media samt kulturella attityder gentemot sexualitet kan alla spela en roll.

6. Reglering av känslor. Genom en kraftfulla naturliga upplevelsen kan de typ av sexuell aktivitet som avses vara ett sätt att få kontroll över känslor av skam, otillräcklighet, sorg, stress, ångest, depression, relationell rädsla mm.

Det är viktigt att notera att detta inte är en uttömmande lista och att människors motiv och skäl kan variera.

Väldigt ofta skapar det underliggande spänningar, längtan efter att få lätta på trycket och att finna tillfällen att göra det så att det inte märks. När det märks finns det väldigt lite förståelse för den stress som det medför, och den generella skambildningen som finns omkring ämnet, förstör för individer att ens kunna prata om det på ett stödjande sätt speciellt inom relationer och familjer. Det verkar som att skammen följer med in i familjer i sin helhet.

Varför porrsurfar vi?

Varför har då dessa behov uppstått? Hur kommer det sig att män och kvinnor världen över använder pornografiskt material för att åstadkomma ovan nämnda effekter?  Vi kan nog utgå ifrån att det har att göra med en brist i individens och samhällets förmåga att skapa goda relationer. Om vi ser sex och intimliv som en av de saker som pornografi försöker ersätta eller överbrygga som stimulantia så ingår det i ett respektfullt och aktivt relationellt liv. Hmmm, innebär det då att alla dessa porrsurfande människor inte har något bra sexliv eller ngn intim relation? Tyvärr har jag allt för ofta stött på denna typ av argumentering även bland professionella psykoterapeuter och läkare men jag kan omedelbart säga detta är helt felaktiga skutsatser och jag skall se om jag  kan utveckla det resonemanget lite längre ner.

 Anledningarna till situationen är lika många som det finns personer som gör det och i många fall är det svårt att själv kunna kontrollera porr-behovet och då kan vi konstatera att det också är ett problem för individen i sin omgivning  – eftersom de sensationer som individen känner är kontrollen – och inga alternativ verkar finnas så hen måste utföra aktionen även om det dessutom finns en egen inre aversion mot handlingen.

Notera även att detta är inte en enstaka individs eget ansvar, det är alla de människor i den personens omgivningars ansvar inklusive de som fördömer porranvändning, även de som tillverkar porren, de som tillåter porren aatt översvämma internet, de som låter det ingå i filmer och tv-serier, de som lever med en person som porrsurfar ofta och som bara anklagar, beskyller, skäller på och bestraffar.

Ur ett samhällsfilosofiskt perspektiv, ur ett moraliskt perspektiv (oaktat vilken moralisk inriktning. man företräder) så är det först när vi alla tar fult ansvar, stöttar den drabbade, kräver ett stopp globalt o.s.v. och hjälps åt att tillsammans låta sexualitet bli fullt accepterat som en mänsklig rättighet och ett kärleksfullt uttryck mellan människor av alla slag, som vi kan få stopp på ett moraliskt moras.

Behandlingar

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av psykoterapi som fokuserar på att acceptera det som ligger utanför vår personliga kontroll samtidigt som vi engagerar oss i handlingar som berikar våra liv.

Gestaltterapi betonar att varje fall av beteende är ett eget val, även om upplevelsen är att vi “måste göra det” och terapeuten jobbar här också med själv-acceptans och att få äga behovet utan att vi skall behöva känna skam, sorg, rädsla eller ngt annat kopplat till agerandet. På så sätt kan du i högre grad börja välja vad du vill göra istället för att utan kontroll utföra det. En annan viktig del ratt klienten får närma sig själva porren som ett personligt uttryck, ett personligt behov på ett plan där det kan finnas en anledning att undersöka klientens självbild och självtro samt inte minst en andlig koppling, för att inte tala om rädsla skam och mycket annat.

Överdriven porrkonsumtion, när det blir problematiskt och stör dagliga funktioner och relationer, anses ofta vara en form av beteendeberoende. Behandlingsmetoder för beteendeberoende som överdriven porrkonsumtion involverar vanligtvis en kombination av olika terapeutiska tekniker, inklusive kognitiv beteendeterapi, motiverande intervjuer och strategier för återfallsförebyggande.

KBT, till exempel, används ofta för att identifiera och utmana förvrängda tankar och föreställningar relaterade till pornografi, utveckla copingstrategier och förändra ohälsosamma beteendemönster. Motiverande intervjuer hjälper individer att utforska sin motivation att förändra och hitta inneboende orsaker till att göra positiva förändringar i sina liv.

Det finns olika terapeutiska tillvägagångssätt och tekniker som kan vara till hjälp för individer som kämpar med tvångssyndrom (OCD) relaterat till porrsurfing. Det är viktigt att notera att dessa förslag är generella och det är tillrådligt att rådgöra med en mentalvårdspersonal som kan ge personlig vägledning och stöd. Här är några tekniker som har visat lovande när det gäller att hjälpa individer med OCD:

1. Exponerings- och responsförebyggande (ERP): ERP är en allmänt använd och effektiv behandling för OCD. Det innebär att man gradvis utsätter sig för situationer eller triggers relaterade till tvångstanken (i det här fallet porrsurfing) och sedan avstår från att engagera sig i tvångsmässiga beteenden (som att surfa eller leta efter pornografi). Målet är att minska ångesten och lusten att engagera sig i det tvångsmässiga beteendet över tid.

2. Mindfulness och meditation: Mindfulness-övningar kan hjälpa individer med OCD att utveckla medvetenhet om sina tankar och drifter utan att agera på dem. Tekniker som djupandningsövningar, kroppsskanningar och meditation kan hjälpa till att observera och acceptera närvaron av tvångstankar och drifter utan att döma eller engagera sig.

3. Kognitiv omstrukturering: Detta innebär att utmana och omformulera förvrängda eller irrationella tankar relaterade till porrsurfing. Genom att identifiera och ifrågasätta negativa föreställningar eller kognitiva förvrängningar kan individer utveckla mer rationella och realistiska perspektiv. Detta kan bidra till att minska ångest och tvånget att engagera sig i beteendet.

4. Distraktionstekniker: Att engagera sig i alternativa aktiviteter eller hobbyer som ger en känsla av njutning och tillfredsställelse kan hjälpa till att leda uppmärksamheten bort från lusten att surfa på porr. Att hitta hälsosamma och engagerande distraktioner, som att träna, läsa, utöva kreativa utlopp eller umgås med stödjande vänner och familj, kan vara fördelaktigt.

5. Metaforiskt tänkande: Metaforer kan vara ett användbart verktyg för att omformulera tankar och ändra perspektiv. Att till exempel tänka på suget att surfa på porr som en våg som stiger och faller, och att påminna sig själv om att drifter är tillfälliga och så småningom kommer att gå över, kan hjälpa till att motstå det tvångsmässiga beteendet.

Kom ihåg att det är avgörande att söka stöd från en kvalificerad terapeut eller psykolog, för att utveckla en skräddarsydd behandlingsplan för att hantera OCD/CBS, hypersexualitet och relaterade beteenden. De kan ge vägledning, stöd och hjälpa dig att utveckla personliga strategier för att övervinna tvångshandlingar och återta kontrollen över ditt liv.

Minns också att det viktigaste är att du tar mod till dig och berättar hur just du har det.

Nyhetsbrev

se när jag publicerar nya artiklar

Utforska mer

ACT

Snarka

Botemedlet mot snarkande (Bli fri från ditt snarkande) Vad är det som gör att vi snarkar? Snarkandet är ljud som ofrivilligt framställs när vi sover. Ljudet produceras när kombinationen av komprimerad luft passerar mellan slemhinnor som på ett olämpligt sätt bringas ”i svängning” och vibrerar på ett liknande men avsevärt mindre sofistikerat sätt som när

Vad är Evidens?
ACT

Bensodiazepiner är Livsfarliga

“Bensodiazepiner kan leda till missbruk och beroende. Missbruksvården har redan betydande utmaningar och det är bedrövligt om en felaktig vård skulle leda till behandling inom en helt annan vård, både för de drabbade patienterna och med tanke på de onödiga kostnader som det innebär.”

Vill du komma i kontakt

Skicka mig en rad

Thomas Sonefors

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!