ACT eller Gestaltterapi

den mest effektiva psykoterapin beror på olika faktorer, inklusive de specifika problem som förestår såsom preferenserna hos den som söker terapi och terapeutens expertis

Dela detta inlägg

Att bestämma den mest effektiva psykoterapin beror på olika faktorer, inklusive de specifika problem som förestår såsom preferenserna hos den som söker terapi och terapeutens expertis. Både gestaltterapi och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) har visat sig vara effektiva för olika typer av psykologiska svårigheter.

Gestaltterapi har en lång historia och en robust samling av forskning som stöder dess effektivitet för olika tillstånd, såsom ångest, depression och relationsproblem mm.. Det har visat positiva resultat när det gäller att förbättra självmedvetenhet, förbättra mellanmänskliga relationer och främja personlig tillväxt. Det är dock viktigt att notera att även om gestaltterapi har en betydande teoretisk och klinisk grund, kan evidensbasen för dess effektivitet inte vara lika omfattande som för vissa andra metoder på grund av variationer i forskningsmetoder. Vi skall dock väga in att man de senaste årtiondena i allt högre grad kommit att förstå att hjärnan är plastisk och det går att påverka våra upplevelser ochdärmed hjärnans och hela organismens kontinuerliga upplevelse av själv. Anknytningsterorin är en av Gestalts starka grunder liksom modern hjärnforskning så alla typer av diagoser och kreativa tillstånd kan med fördel få hjälp av gestaltterapi.

ACT, å andra sidan, har fått stort empiriskt stöd de senaste åren. Det har visat sig vara effektivt vid behandling av en rad psykologiska störningar, inklusive ångeststörningar, depression, kronisk smärta och missbruk. ACTs betoning på acceptans, medvetenhet och värderingsbaserat agerande har visat sig lovande när det gäller att hjälpa individer att utveckla psykologisk flexibilitet och förbättra deras livskvalitet.

Det är viktigt att komma ihåg att terapins effektivitet också kan påverkas av kvaliteten på den terapeutiska relationen och terapeutens kompetens. Forskning tyder konsekvent på att den terapeutiska alliansen, klient-terapeutsamarbetet och terapeutens skicklighet är avgörande faktorer för terapins framgång. Med andra ord är det minst lika viktigt att du och terapeuten bygger en förtroendefull relation och att kompetensen hos terapeuten är god.

Snarare än att enbart fokusera på vilken terapi som anses vara den mest effektiva överlag, är det ofta mer meningsfullt att överväga anpassningen mellan terapimetoden och individens behov, preferenser och mål. Faktorer som individens specifika utmaningar, personlighet och terapeutiska mål bör beaktas vid val av tillvägagångssätt.

I slutändan rekommenderas det att du rådgör med en psykiatrisk specialist som kan utvärdera din unika situation och ge vägledning om den mest lämpliga terapimetoden för dig och då företrädesvis någon som har kunskaper om flera metoder, och det är tämligen ovanligt så finner du ngn sådan passa på att skaffa dig den kunskap du behöver.

Nyhetsbrev

se när jag publicerar nya artiklar

Utforska mer

ACT

Snarka

Botemedlet mot snarkande (Bli fri från ditt snarkande) Vad är det som gör att vi snarkar? Snarkandet är ljud som ofrivilligt framställs när vi sover. Ljudet produceras när kombinationen av komprimerad luft passerar mellan slemhinnor som på ett olämpligt sätt bringas ”i svängning” och vibrerar på ett liknande men avsevärt mindre sofistikerat sätt som när

Vad är Evidens?
ACT

Bensodiazepiner är Livsfarliga

“Bensodiazepiner kan leda till missbruk och beroende. Missbruksvården har redan betydande utmaningar och det är bedrövligt om en felaktig vård skulle leda till behandling inom en helt annan vård, både för de drabbade patienterna och med tanke på de onödiga kostnader som det innebär.”

Vill du komma i kontakt

Skicka mig en rad

Thomas Sonefors

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!