Är det möjligt att integrera Gestaltterapi i KBT

Går det inte att få det bästa av alla världer, det besta av KBT och det bästa av Humanistisk terapi?

Dela detta inlägg

Ja, det är möjligt att integrera delar av gestaltterapi i kognitiv beteendeterapi (KBT). Medan gestaltterapi och KBT är distinkta terapeutiska tillvägagångssätt med olika teoretiska grunder, kan de kombineras för att skapa en integrerad och skräddarsydd behandlingsmetod.

Gestaltterapi fokuserar på nuet, personligt ansvar och helhetsupplevelsen hos en individ. Den betonar medvetenhet, självutforskning och integration av tankar, känslor och beteenden. Å andra sidan är KBT en målinriktad, problemlösande terapi som fokuserar på att identifiera och modifiera dysfunktionella tankar och beteenden för att lindra nöd.

Genom att integrera gestaltterapi i KBT kan du förbättra den terapeutiska processen genom att ta upp de emotionella och upplevelsemässiga aspekterna av individens svårigheter vid sidan av kognitiv omstrukturering och beteendeinsatser. Här är några sätt på vilka gestaltterapitekniker kan införlivas i KBT:

  1. Betona “här och nu”: Inkorporera medvetenhetsövningar och tekniker som fokuserar på klientens nuvarande upplevelse, inklusive kroppsförnimmelser, känslor och tankar. Detta hjälper klienter att få kontakt med sin omedelbara upplevelse och få insikter om sambanden mellan deras tankar, känslor och beteenden. Här är Gestalt oerhört effektivt och närmast radikalt i sitt sätt att dra klientens medvetenhet till nuet.
  2. Erfarenhetstekniker: Använd upplevelsebaserade tekniker från gestaltterapi, såsom olika typer av experiment, teknik med två stolar (ett känt gestaltterapeutiskt experiment) eller guidade inre resor, för att hjälpa klienter att utforska och arbeta sig igenom olösta känslor, konflikter eller oavslutade affärer. Dessa tekniker kan ge en djupare helhets-förståelse för de underliggande problemen och underlätta emotionell bearbetning.
  3. Mindfulness-baserade interventioner: Integrera mindfulness-övningar i KBT-sessioner för att odla icke-dömande medvetenhet och acceptans av tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser. Mindfulness kan förbättra klientens förmåga att observera och reglera sina känslor och tankar, vilket kompletterar den kognitiva omstruktureringsaspekten av KBT.
  4. Gestaltövningar: Inkorporera specifika gestaltövningar som “topdog/underdog” eller “awareness” för att hjälpa klienter att bli mer medvetna om sin interna dialog, självkritik och automatiska tankar. Denna medvetenhet kan fungera som en grund för kognitiv omstrukturering inom ramen för KBT.

Det är viktigt för terapeuter att ha en god förståelse för båda tillvägagångssätten och deras underliggande principer innan de integreras. Att anpassa terapin till individens behov och preferenser är avgörande, så terapeuten bör vara flexibel i sitt förhållningssätt och skräddarsy behandlingen därefter.

Det är dock viktigt att notera att integrationen av gestaltterapi och KBT bara är en möjlig metod bland många andra. Terapeuter kan också integrera olika modaliteter baserat på klientens unika behov och terapeutiska mål.

Meditation, kropp, andning, kost, relationell skam mm.

Nyhetsbrev

se när jag publicerar nya artiklar

Utforska mer

ACT

Snarka

Botemedlet mot snarkande (Bli fri från ditt snarkande) Vad är det som gör att vi snarkar? Snarkandet är ljud som ofrivilligt framställs när vi sover. Ljudet produceras när kombinationen av komprimerad luft passerar mellan slemhinnor som på ett olämpligt sätt bringas ”i svängning” och vibrerar på ett liknande men avsevärt mindre sofistikerat sätt som när

Vad är Evidens?
ACT

Bensodiazepiner är Livsfarliga

“Bensodiazepiner kan leda till missbruk och beroende. Missbruksvården har redan betydande utmaningar och det är bedrövligt om en felaktig vård skulle leda till behandling inom en helt annan vård, både för de drabbade patienterna och med tanke på de onödiga kostnader som det innebär.”

Vill du komma i kontakt

Skicka mig en rad

Thomas Sonefors

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!