Varför ACT som terapi?

Att välja Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som ett terapeutiskt tillvägagångssätt kan erbjuda flera fördelar.

Dela detta inlägg

Att välja Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som ett terapeutiskt tillvägagångssätt kan erbjuda flera fördelar. Här är några anledningar till varför du kan överväga ACT:

  1. Psykologisk flexibilitet: ACT fokuserar på att utveckla psykologisk flexibilitet, vilket är förmågan att vara närvarande, öppna upp för oönskade tankar och känslor och vidta effektiva åtgärder styrda av personliga värderingar. Genom att odla psykologisk flexibilitet kan du lära dig att reagera mer adaptivt på svåra tankar och känslor, öka din motståndskraft och engagera dig i meningsfulla handlingar trots utmaningar.
  2. Mindfulness och acceptans: ACT innehåller mindfulness och acceptansövningar för att hjälpa dig att utveckla en icke-dömande medvetenhet om nuet och acceptera dina tankar och känslor utan onödig kamp. Detta kan leda till en minskning av erfarenhetsmässigt undvikande och ett ökat psykologiskt välbefinnande.
  3. Värdebaserat liv: ACT betonar utforskning och förtydligande av personliga värderingar. Det hjälper dig att identifiera vad som verkligen är viktigt för dig och anpassa dina handlingar till dina värderingar. Genom att leva ett liv som styrs av dina värderingar kan du uppleva en större känsla av syfte, tillfredsställelse och övergripande tillfredsställelse med livet.
  4. Effektiv för olika tillstånd: ACT har visat sig vara effektiv för att behandla ett brett spektrum av psykologiska svårigheter, inklusive ångestsyndrom, depression, kronisk smärta, missbruk med mera. Dess flexibilitet och anpassningsförmåga gör den tillämpbar för olika populationer och ger problem.
  5. Färdigheter för långsiktigt välbefinnande: ACT utrustar dig med praktiska färdigheter och verktyg som du kan tillämpa efter terapisessionen. Dessa färdigheter inkluderar mindfulness, kognitiv defusionsteknik, värderingsförtydligande och engagerade handlingsstrategier. Genom att lära dig och öva på dessa färdigheter kan du utveckla en grund för fortsatt tillväxt och välbefinnande.
  6. Empiriskt stöd: ACT har en växande mängd forskning som stöder dess effektivitet. Många studier har visat dess positiva resultat för att minska psykisk ångest, förbättra livskvaliteten och förbättra psykologisk funktion.

Det är viktigt att notera att valet av terapeutiskt tillvägagångssätt är personligt och bör anpassas till dina specifika behov, preferenser och mål. Om du resonerar med principerna om acceptans, mindfulness, värderingar och fokus på psykologisk flexibilitet, kan ACT vara ett lämpligt terapeutiskt tillvägagångssätt för dig. Det rekommenderas att du konsulterar en psykiatrisk specialist som är utbildad i ACT för att diskutera dina specifika problem och avgöra om det överensstämmer väl med dina terapeutiska behov.

Nyhetsbrev

se när jag publicerar nya artiklar

Utforska mer

ACT

Snarka

Botemedlet mot snarkande (Bli fri från ditt snarkande) Vad är det som gör att vi snarkar? Snarkandet är ljud som ofrivilligt framställs när vi sover. Ljudet produceras när kombinationen av komprimerad luft passerar mellan slemhinnor som på ett olämpligt sätt bringas ”i svängning” och vibrerar på ett liknande men avsevärt mindre sofistikerat sätt som när

Vad är Evidens?
ACT

Bensodiazepiner är Livsfarliga

”Bensodiazepiner kan leda till missbruk och beroende. Missbruksvården har redan betydande utmaningar och det är bedrövligt om en felaktig vård skulle leda till behandling inom en helt annan vård, både för de drabbade patienterna och med tanke på de onödiga kostnader som det innebär.”

Vill du komma i kontakt

Skicka mig en rad

Thomas Sonefors

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!