Vilka terapier är bra?

Bruce Wampold
Bruce Wampold's forskning visar på vilka terapiformer som är bra. Denna forskning är något han gjort i årtionden och hans forskning är offentlig.

Dela detta inlägg

Bruce Wampold

Bruce Wampolds forskning visar att olika seriösa former av samtalsterapi har en likvärdig effekt. Här är en sammanfattning av den kunskapen med underkategorierna klientens upplevelse, evidens och bevis för metodik, samt vilka metoder som anses vara seriösa former av psykoterapi:

1. Klientens upplevelse:

En viktig faktor i terapins effektivitet är klientens upplevelse av terapin. Oavsett vilken specifik terapimetod som används, är det centrala att klienten känner sig förstådd, accepterad och har en god terapeutisk relation. Forskning tyder på att det är denna relation snarare än den specifika metoden som har störst betydelse för terapins framgång.

2. Evidens och bevis för metodik:

Wampold betonar att det inte finns någon specifik terapimetod som är överlägsen alla andra. Han ifrågasätter traditionella synsätt som hävdar att vissa terapimetoder är bättre än andra baserat på specifika tekniker eller protokoll. Istället pekar han på att terapiens effektivitet beror på generella faktorer såsom

1. terapeutens förmåga,

2. klientens motivation

3. den terapeutiska relationen.

Wampold argumenterar för att det är viktigt att titta på forskningen som helhet och utvärdera terapimetoder utifrån deras övergripande effektivitet.

3. Seriösa former av psykoterapi:

Wampold erkänner flera terapiformer som seriösa och effektiva. Bland de vanligaste seriösa formerna av psykoterapi finns:

  • Kognitiv beteendeterapi (KBT): En terapiform som fokuserar på att förändra negativa tankemönster och beteenden genom olika tekniker och strategier.
  • Gestaltterapi: fokuserar på klientens här-och-nu och kontakt-kunskap och att lära sig att spontant reglera sina behov. Tankar, känslor och kropp är ett och relevanta för behandlingens positiva utfall, holism.
  • Psykodynamisk terapi: En terapeutisk approach som utforskar och bearbetar underliggande omedvetna processer och relationer.
  • Humanistisk terapi: En inriktning som betonar klientens självaktualisering, personlig tillväxt och terapeutisk relation.
  • Systemisk terapi: En terapiform som ser problem som en del av en större kontext och fokuserar på att förändra interaktioner och relationer inom systemet.
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT): En form av samtalsbehandling som fokuserar på att acceptera negativa tankar och känslor samtidigt som man aktivt strävar efter att leva ett meningsfullt liv i enlighet med sina värderingar.

Sammanfattningsvis visar Wampolds forskning att det är den terapeutiska relationen och klientens upplevelse som är avgörande för terapins effektivitet, oavsett vilken seriös terapimetod som används. Det är också viktigt att betona att terapi är en individuell process, och det kan vara värdefullt att experimentera och hitta den terapiform och terapeut som bäst passar varje enskild klient.

Var skriver Bruce Wampold om detta?

Jag vill först påpeka att jag träffade Bruce Wampold på en Gestaltterapeutisk forskarkonferens i Hamburg 2022 och fick förmånen att lyssna på hans föredrag i dessa frågor där han utvecklade sin syn på Gestaltterapi och dess effektivitet.

Bruce Wampold har skrivit om detta ämne i flera böcker och artiklar. De mest kända och inflytelserika verken som belyser hans syn på terapins effektivitet och betydelsen av den terapeutiska relationen inkluderar:

  1. ”The Great Psychotherapy Debate: The Evidence for What Makes Psychotherapy Work” (2001) – I denna bok diskuterar Wampold terapins effektivitet och utmanar idén om att vissa terapimetoder är överlägsna andra. Han lyfter fram betydelsen av den terapeutiska relationen och generella faktorer som påverkar terapins resultat.
  2. ”The Basics of Psychotherapy: An Introduction to Theory and Practice” (2010) – I denna bok ger Wampold en översikt över olika terapiteorier och metoder samtidigt som han framhäver den centrala rollen som den terapeutiska relationen spelar i terapins framgång.
  3. ”The Great Psychotherapy Debate: The Evidence for What Makes Psychotherapy Work” (2nd Edition, 2015) – En uppdaterad och utökad version av den ursprungliga boken där Wampold fortsätter att utforska evidens för terapins effektivitet och betydelsen av relationella faktorer.
  4. ”The Heart and Soul of Change: What Works in Therapy” (2nd Edition, 2019) – I denna bok redigerad av Duncan, Miller, Wampold och Hubble, bidrar Wampold med ett kapitel som presenterar sin syn på terapeutiska relationer och deras betydelse för terapins utfall.

Dessa böcker ger en bra inblick i Bruce Wampolds tankar om terapins effektivitet och betydelsen av den terapeutiska relationen. Om du är intresserad av att fördjupa dig i ämnet rekommenderas det att läsa någon eller flera av dessa verk.

Nyhetsbrev

se när jag publicerar nya artiklar

Utforska mer

ACT

Snarka

Botemedlet mot snarkande (Bli fri från ditt snarkande) Vad är det som gör att vi snarkar? Snarkandet är ljud som ofrivilligt framställs när vi sover. Ljudet produceras när kombinationen av komprimerad luft passerar mellan slemhinnor som på ett olämpligt sätt bringas ”i svängning” och vibrerar på ett liknande men avsevärt mindre sofistikerat sätt som när

Vad är Evidens?
ACT

Bensodiazepiner är Livsfarliga

”Bensodiazepiner kan leda till missbruk och beroende. Missbruksvården har redan betydande utmaningar och det är bedrövligt om en felaktig vård skulle leda till behandling inom en helt annan vård, både för de drabbade patienterna och med tanke på de onödiga kostnader som det innebär.”

Vill du komma i kontakt

Skicka mig en rad

Thomas Sonefors

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!