Är du rädd att gå i terapi

vem är jag
Varför är det så många som är rädda för att gå i terapi?

Dela detta inlägg

Överallt i vårt samhälle, i alla samhällsskikt och över geografi och klasskillnader, män & kvinnor behöver alla stöd vid något tillfälle i livet för att hantera en kortare kris eller en längre depression eller t.o.m. svårare mentala problem.

När det gäller detta motstånd som människor känner när de söker terapi, finns det flera anledningar till varför de kan vara tveksamma till att söka hjälp hos en psykoterapeut när de känner sig psykiskt instabila:

1. Stigma (förutfattade meningar): Det finns fortfarande ett stigma kring psykiska problem i samhället. Människor kan frukta dömande, oönskad uppmärksamhet eller diskriminering om de erkänner att de behöver terapi.

2. Sårbarhet: Att öppna upp om personliga problem och känslor kan få individer att känna sig utsatta. Denna sårbarhet kan vara skrämmande och obekväm för de flesta, eftersom de kan oroa sig för att bli dömda eller inte kunna kontrollera situationen.

3. Rädsla för förändring: Terapi innebär ofta att utforska svåra känslor och göra förändringar i ens tankar, beteenden och livsstil. Denna utsikt till förändring kan vara det du längtar efter och samtidigt oroande och skrämmande, även om det i slutändan är avsett att bli till det bättre.

4. Brist på medvetenhet: Vissa individer kanske inte ens är medvetna om att deras svårigheter kan dra nytta av terapi. De kanske tillskriver sina förutfattade meningar och motstånd till yttre omständigheter (jamen det är ju klart att om jag inte…. så….) eller tror att det är onödigt att söka hjälp. (Jag behöver bara ta en sup och sedan…. arbeta med… )

5. Misuppfattningar: Det finns vanliga missuppfattningar om vad terapi är och gör för oss, inklusive tanken att bara “galna” människor behöver psykologer eller att terapeuter helt enkelt kommer att ge råd och ta betalt för det, och då kan man lika gärna fråga en kompis….

6. Kulturell och religiös övertygelse: Kulturell och religiös övertygelse kan påverka människors attityder till att söka professionell psykologisk hjälp. Vissa kulturer prioriterar att söka stöd från familj eller religiösa ledare framför att söka terapi.

7. Kostnad och tillgänglighet: Terapi anses vara dyrt, och det kan vara långa köer inom hälsa och sjukvården och om du vänder dig till vården så tror vi att vi inte har något val. Detta kan avskräcka individer från att söka terapi, även om de vill.

Privat psykoterapi och psykologi är något som människor drar sig för att uppsöka i tron att det bara är sjukvården som är “på riktigt” och seriös, men idag finns det flera olika former av psykoterapi som är seriös och väl underbyggd. Gestaltterapi är den metodik som funnits sedan 50-talet och är godkänd i Finland och Norge. Sverige ligger efter i detta område.

1. Historisk kontext: Genom historien har behandlingar för mental hälsa ibland förknippats med skadliga metoder, stigma och institutionalisering. Dessa historiska erfarenheter kan forma människors uppfattningar om psykologiska behandlingar idag. 

2. Brist på utbildning: Missförstånd och bristande utbildning om psykisk hälsa och psykologiska behandlingar kan leda till rädsla och skepsis. Brist på korrekt information kan vidmakthålla stereotyper och missuppfattningar.

3. Medieskildringar: Media skildrar ofta behandlingar för mental hälsa på extrema eller felaktiga sätt, vilket förstärker negativa stereotyper och rädsla.

4. Personliga erfarenheter eller berättelser från andra hand: Det är sällan som människor berättar vidare att de gått eller går i psykoterapi på grund av rädsla att bli dömda och därför är det sämre spridning på goda erfarenheter av psykoterapi än av andra vårdformer.

5. Förlust av kontroll: Att gå in i terapi kan innebära att man erkänner en bristande kontroll över sina känslor eller tankar, vilket kan vara plågsamt för vissa individer.

Jag som terapeut arbetar under tystnadsplikt och har genom träning och studier arbetat fram en metodik som syftar till att skapa mening och förståelse av det som en besökande klient upplever. Det är mitt jobb att vara närvarande och ta min klient på allvar.

Alla mina klienter har haft en tröskel när de tagit sig till första terapitimmen och ingen har någonsin ångrat den investering de gör i sig själva.

Jag finner arbetet med mina klienter väldigt berikande och jag fylls alltid av respekt och glädje när jag ser hur vi människor gör vårt allra bästa och även om det ibland är svårt att förstå vad som händer i stunden så finns där något värdefullt att finna, tillsammans.

Nyhetsbrev

se när jag publicerar nya artiklar

Utforska mer

ACT

Snarka

Botemedlet mot snarkande (Bli fri från ditt snarkande) Vad är det som gör att vi snarkar? Snarkandet är ljud som ofrivilligt framställs när vi sover. Ljudet produceras när kombinationen av komprimerad luft passerar mellan slemhinnor som på ett olämpligt sätt bringas ”i svängning” och vibrerar på ett liknande men avsevärt mindre sofistikerat sätt som när

Vad är Evidens?
ACT

Bensodiazepiner är Livsfarliga

“Bensodiazepiner kan leda till missbruk och beroende. Missbruksvården har redan betydande utmaningar och det är bedrövligt om en felaktig vård skulle leda till behandling inom en helt annan vård, både för de drabbade patienterna och med tanke på de onödiga kostnader som det innebär.”

Vill du komma i kontakt

Skicka mig en rad

Thomas Sonefors

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!