Andning & existens

Existens andning
Andningen kan både vara till hjälp i en psykoterapeutisk behandling och den kan hindra: Läs mer hur?

Dela detta inlägg

När jag just skall till att skriva detta, så finns där en anspänning i kroppen, flera muskelgrupper som jag är medveten om från benen, via magen, ryggen och då inte minst axlarna, armarna, nacken, ansiktet o något omkring ögonen, är delaktig i preparationen av både processen mot uttryckandet och även i själva koncentrationen av att skriva. Det påverkar och påverkas av andningsrörelsen.

Varje aktivitet vi företar oss innefattar denna aktivitet, en uppbyggnad av anspänning och detta är å ena sidan HELT normal och skall så vara, och å andra sidan så ser den väldigt annorlunda ut för varje enskild människa och situation. Även detta är fullständigt normalt.

Vi lever omedvetet

När det finns viktiga aspekter av vårt liv som inte fungerar så behöver vi få hjälp att lägga märke till hastigheten av vårt stressade sinne och börja lägga märke till vad det är som faktiskt sker. Hur går det till när vi upplever att ingenting eller något specifikt inte fungerar som det skall? Är jag själv eller min omgivning ur synk?

Vi människor bygger mycket av vårt handlande på automatiserade processer både gällande tankar, känslor och fysiska förutsättningar och därför behöver vi då och då få hjälp att få syn på dessa automatiska göranden för att kunna välja vad vi vill göra.

Andningen är en sådan sak. Andningen ger utan tvekan människan tillgång till sin viktigaste energikälla, syre, och hela andningsapparaten påverkar därigenom både direkt och indirekt varje aspekt av vårt varande.

Vi beslutar oss för…. ja, vad är det vi beslutar oss för och vilket stöd får beslutet av hur vi mobiliserar vår fysiska och mentala energi?

Syrebrist får en omedelbar effekt och det är en känsla av obehag som sträcker sig från knappt noterbart till full panik, men också till en känsla av eufori som kan övergå till andra obehag (illamående, stickningar, huvudvärk hela vägen till panikångestattack) när vi får för mycket syre.

Däremot om du söker på internet efter lärdomar om andningen så finner du väldigt lite om den som terapeutisk behandlingsform. Andningen är en fantastisk kroppslig funktion som både fungerar automatiskt och kan kontrolleras med viljan. Syret är så kraftfullt att en obalanserad överdriven tillgång kan bli ödesdiger och en korrigering av andningen kan få både omedelbara terapeutiska effekter likväl som långtgående effekter om vi tränar upp vårt system att reagera från medvetenhet.

Andningsapparaten som förser oss med syre kan ge:

 1. För mycket syre
 2. För lite syre
 3. För mycket och för litet d.v.s ojämnt och dåligt synkroniserad i förhållande till aktivitet.
 4. Bra nivåer av syretillförsel som ger stöd för alla fysiska och mentala aktiviteter.

Andningen är en kroppslig rörelse-aktivitet (muskler) i arbete

 1. Påverkar hjärtat och matsmältningsorgan
 2. Påverkar blodcirkulationen och blodkärlen
 3. Påverkar alla kroppen fysiska processer

Andningen påverkar våra psykologiska processer genom

 1. Syretillförseln till viktiga organ såsom hjärnan, sinnesorganen, hjärtat mm.
 2. Andningsapparatens stimulans av nervsystemet som drastiskt kan ge både lugnande och ökad energi

Vad väldigt få talar om är vad som sker i vår kropp när vi har en förhöjd syretillförsel kontinuerligt.

Vi får då en alldeles för hög nivå av energi i kroppen latent och hela tiden vilket bygger en förhöjd muskeltonus i stora delar av människans muskelapparat. Denna konstanta förhöjda nivå av energi är en ”low grade emergenzy” eller som ett kontant tillstånd av stress, samtidigt som det också innebär att blodets PH-värde förändras så att syret inte fäller ut som det skall och då ej heller koldioxid transporteras ut ur kroppen kontinuerligt och balanserat.

På det sättet så har vi både för mycket syre och ändå en förhöjd koldioxidnivå i vävnaderna. Resultatet blir att så fort vi försöker göra något aktivt så blir vi trötta och fastän vi andas mycket så känns det som att vi lider av andnöd.

Tecken på att vi andas för mycket är följande

 1. Munandning – vi andas i huvudsak med öppen mun.
 2. Spänningar i muskler – t.o.m kramper.
 3. Smärtor i muskler från långvarig anspänning
 4. Hög puls och påverkat blodtryck
 5. Snarkningar och andra ljud från anding
 6. Ofta yrsel
 7. Tankar som snurrar snabbt
 8. Huvudvärk – spänningar i nacke och axlar.
 9. Instabil magfunktion
 10. Känslor av att frysa, att vara kall och frusen
 11. Svårigheter med uthållighet
 12. För tidigt orgasm och svårigheter att uppnå sexuell stimulans samt minskad sexuell lust.
 13. Och mycket mer…

När jag träffar klienter i samtalsterapi så är andningen ett av de synligaste markörerna för hur klienten klarar av att reglera sina upplevelser. Vad betyder då det? Är det fel? Tvärtom, det är ett tecken på att något är fel och att det syns.

Varje stund i vårt liv så använder vi vår andning för att hantera den situation vi befinner oss i och vi utvecklar olika strategier såsom att andas mer eller mindre och därigenom reglera mängden energi som vi behöver för att ge stöd för agerandet. Om vi blir utsatta för en situation där vi förväntas agera fysiskt så ökar andningen, pulsen och hela kroppen gör sig beredd på att vara fysiskt engagerade. Om vi hamnar i en situation där strategin är att förhålla oss lugna så sjunker antalet andetag och hjärtat slår lugnare. Hr finns alltså en symbios mellan hjärtslag och andning.

Det finns också en symbios mellan känslor, tankar och kroppens preparation och genomförande.

Vad kan vi då påverka själva med vår vilja?

 1. Tankar?
 2. Känslor?
 3. Hjärtats slag?
 4. Vår omvärld?

Ja, vad?

Fortsättning följer… häng med!

 

Nyhetsbrev

se när jag publicerar nya artiklar

Utforska mer

ACT

Snarka

Botemedlet mot snarkande (Bli fri från ditt snarkande) Vad är det som gör att vi snarkar? Snarkandet är ljud som ofrivilligt framställs när vi sover. Ljudet produceras när kombinationen av komprimerad luft passerar mellan slemhinnor som på ett olämpligt sätt bringas ”i svängning” och vibrerar på ett liknande men avsevärt mindre sofistikerat sätt som när

Vad är Evidens?
ACT

Bensodiazepiner är Livsfarliga

”Bensodiazepiner kan leda till missbruk och beroende. Missbruksvården har redan betydande utmaningar och det är bedrövligt om en felaktig vård skulle leda till behandling inom en helt annan vård, både för de drabbade patienterna och med tanke på de onödiga kostnader som det innebär.”

Vill du komma i kontakt

Skicka mig en rad

Thomas Sonefors

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!