Den Plastiska hjärnan

På senare år har det alltmer nått ut att vår hjärna är mer formbar genom livet än forskarna tidigare trodde så hur...

Dela detta inlägg

plastisk hjärna

Plastisk hjärna

Vad betyder det för dig och mig?

Jag har alltid sagt i min praktik att människan i grund och botten är dålig på förändring och faktiskt inte vill förändras. Detta är baserat på vad jag ser omkring mig i samhället och på hur mina klienter kämpar och sliter. Det är inte förrän vi står inför ett existentiellt hot som vi mer beredvilligt tar oss an en förändringsprocess.

Hjärnan vill inte förändras, det är besvärligt för hjärnan med förändring, (minsta motståndets lag mm) det krävs också väldigt mycket energi och en hel del förändrade vanor gällande tanke, känsla, kropp, andlighet och samlade upplevelser och addera sedan tid och upprepade processer.

Detta är grunden till att människan HELLRE tar det lätta valet (exa Mediciner) framför att göra ett gediget förändringsarbete bestående av hjälp att bygga nya erfarenheter, nya upplevelser tillsammans med andra/annan.

Hjärnan är motvilligt förändringsbar

När jag läser och lyssnar mig till kunskap och hjärnans plasticitet så framgår det att forskarna hoppar mellan att vilja se hjärnans funktioner som mekaniska och förutsebara till att inser att det är ett oerhört komplicerat flytande processande som mycket på åminnelse om relationer mellan människor. Det  som pågår är oerhört komplext processande där fler än 100 olika transmittorsubstanser skall överföra kunskap mellan 2 nervceller. Även om en människa blir utsatt för exakt samma typ av stress underlång tid så är det inte samma information som överförs och på samma sätt hela tiden utan flytande förändras förutsättningarna och det är ju faktiskt precis som det är i livets relationer också.

Så då kan vi förstå hur ”komplicerat” det är att få fungerande, flexibla och starka relationer också så vi behöver varandras vilja till flexibilitet.

Hjärnan har omkring 100 Transmittorsubstanser eller fler…

När forskarna pratar om hjärna så är det för att man idag använder en gamma vokabulär då de allt mer är medvetna om det komplexa mänskliga organismen där allting påverkar allting, både i kroppen likväl som sammankopplar oss med vår omgivning. Vi är ett resultat av våra upplevelser.

Transmittorsubstanser är kemikalier som finns i hjärnan och nervsystemet och som används för att överföra signaler mellan nervceller, vilket möjliggör kommunikation och reglering av olika kroppsfunktioner. Här är några vanliga transmittorsubstanser och deras funktioner:

 1. Acetylkolin: Detta är en viktig transmittorsubstans som spelar en roll i inlärning, minne, muskelkontraktion och reglering av hjärtfrekvensen.
 2. Noradrenalin (norepinefrin): Noradrenalin är involverat i kroppens stressrespons och reglerar blodtrycket, humör, vakenhet och koncentration.
 3. Dopamin: Dopamin är kopplat till belöningssystemet i hjärnan och är viktigt för motivation, känslor av nöje och rörelsekontroll. Det är också inblandat i inlärning och minne.
 4. Serotonin: Serotonin är en transmittorsubstans som påverkar humör, sömn, aptit, aggression, sexuell lust och reglering av smärta.
 5. GABA (gamma-aminosmörsyra): GABA är den viktigaste hämmande transmittorn i hjärnan och hjälper till att minska nervcellernas aktivitet. Det spelar en roll i att reglera ångest, sömn, muskeltonus och övergripande centrala nervsystemets funktion.
 6. Glutamat: Glutamat är den viktigaste excitatoriska transmittorn i hjärnan och är involverat i inlärning, minne, sinnesförnimmelser och motorisk kontroll.

Dessa är bara några exempel på några som vi känner till lite mer och deras respektive funktioner. Det är viktigt att notera att hjärnans kemiska signaleringssystem är mycket komplicerat och involverar många fler substanser och interaktioner mellan dem.

Är det klokt att förändra hjärnan?

Många som läser det här och annat i frågan kommer naturligtvis att bli lite ängslig och fråga sing om förändring är bra för hjärnan om det nu är så svårt och komplicerat?

Förändring i hjärnan är en naturlig och ständigt pågående process som både är normal och nödvändig för att hjärnan ska fungera optimalt. Vissa förändringar kan vara adaptiva och fördelaktiga, medan andra kan vara mer problematiska. Här är några olika perspektiv att överväga när det gäller förändringar i hjärnan:

 1. Utveckling och mognad: Hjärnan genomgår betydande förändringar under utvecklingsstadiet, från fosterstadiet till vuxen ålder. Dessa förändringar är viktiga för att hjärnan ska mogna och anpassa sig till den omgivande miljön. De är normala och nödvändiga för normal utveckling.
 2. Plasticitet: Hjärnan har en förmåga som kallas neuroplasticitet, vilket innebär att den kan omorganisera sig och ändra sin struktur och funktion som svar på inlärning, erfarenhet och anpassning till förändrade förhållanden. Neuroplasticiteten gör det möjligt för hjärnan att reparera skador, återhämta sig från sjukdomar och anpassa sig till nya utmaningar.
 3. Sjukdomar och skador: Vissa förändringar i hjärnan kan vara kopplade till sjukdomar, skador eller neurologiska störningar. Till exempel kan vissa neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer’s och Parkinson’s leda till progressiva förändringar i hjärnan. I dessa fall kan förändringarna vara skadliga och resultera i försämring av kognitiva och motoriska funktioner.
 4. Mental hälsa: Vissa psykiska störningar, såsom depression, ångest och bipolär sjukdom, är förknippade med förändringar i hjärnan. Dessa förändringar kan påverka känslor, tankar och beteende. Det är viktigt att notera att förändringar i hjärnan inte alltid är farliga eller negativa, men de kan påverka en persons välbefinnande och funktion. En del av behandlingar inom psykoterapin syftar till att skapa nya förutsättningar och därmed påverkas hjärnans neuroplasticitet och påverkar då människan i grunden.

Det är viktigt att komma ihåg att hjärnan är ett komplext organ, och att förändringar i hjärnan kan vara olika i olika situationer och kontexter.

Vad skall vi göra för att stimulera hjärnans hälsosamma utveckling

Det finns flera aktiviteter och faktorer som kan påverka neuroplasticiteten, det vill säga hjärnans förmåga att omorganisera sig och anpassa sig till förändrade förhållanden. Här är några exempel på aktiviteter som kan främja neuroplasticitet:

 1. Inlärning och utbildning: Att engagera sig i inlärningsaktiviteter och intellektuellt stimulerande uppgifter kan främja neuroplasticitet. Att lära sig nya färdigheter, studera, lösa problem och delta i intellektuella utmaningar kan hjälpa till att stärka kopplingar mellan nervceller och förbättra hjärnans funktion.
 2. Fysisk träning: Regelbunden fysisk aktivitet och motion har visat sig ha positiva effekter på neuroplasticitet. Aerob träning, som löpning, cykling eller dans, kan öka tillväxten av nya nervceller och förbättra hjärnans funktion. Styrketräning och balansövningar kan också vara fördelaktiga.
 3. Sömn: En tillräcklig och kvalitativ sömn är viktig för neuroplasticitet och hjärnans funktion. Sömnbrist kan påverka hjärnans förmåga att omorganisera sig och bearbeta information.
 4. Social interaktion: Att ha sociala interaktioner och vara engagerad i meningsfulla relationer kan gynna neuroplasticitet. Sociala aktiviteter stimulerar olika områden av hjärnan och kan bidra till att upprätthålla kognitiv och emotionell hälsa.
 5. Stresshantering: Kronisk stress kan ha negativa effekter på hjärnan och minska neuroplasticiteten. Att hantera och minska stressnivåer genom tekniker som meditation, djupandning och avslappning kan främja neuroplasticitet och välbefinnande.
 6. Kost och näring: En hälsosam kost som är rik på näringsämnen, inklusive omega-3-fettsyror, antioxidanter och B-vitaminer, kan vara fördelaktig för hjärnans hälsa och neuroplasticitet.

Neuroplasticitet är en komplex process och påverkas av en rad faktorer såsom genetik, ålder, hälsa och diverse miljöfaktorer. Våga vara sårbar.

En aktivitet som stimulerar dessa olika aspekter för en förändrande hjärna är kultur, teater, opera, dans och liknande men dessa behöver kompletteras oh även utföras med medvetenhet för att utmaningarna skall bli genomgående. Så anmäl dig till en teaterskolas, köraktiviteter, målning och andra kreativa aktiviteter men ni som redan gör sådant kanske skall anmäla er till en kurs i matematik, bokföring och liknande, alltså något som är annorlunda än det du vanligtvis gör.

Våga vara sårbar

Jag rekommenderar att vi vågar vara sårbara och öppna för att vi alla kan förändras utan att detta är ett kvitto på att det som du är inte skulle vara tillräckligt bra. Förändring behöver inte leda till något som skall anses vara ”bättre” utan att det handlar mer om att stimulera nyfikenhet och ett flexibelt varande och finna en större mått av utmaning. När vi lyckas med något utmanande och nytt är det väldigt tillfredställande och skapar en känsla av att att vi växer.

Existensen är en möjlighet att uppleva något som vi tidigare inte upplevt. Låt oss njuta av det nya, tillsammans!

Nyhetsbrev

se när jag publicerar nya artiklar

Utforska mer

ACT

Snarka

Botemedlet mot snarkande (Bli fri från ditt snarkande) Vad är det som gör att vi snarkar? Snarkandet är ljud som ofrivilligt framställs när vi sover. Ljudet produceras när kombinationen av komprimerad luft passerar mellan slemhinnor som på ett olämpligt sätt bringas ”i svängning” och vibrerar på ett liknande men avsevärt mindre sofistikerat sätt som när

Vad är Evidens?
ACT

Bensodiazepiner är Livsfarliga

”Bensodiazepiner kan leda till missbruk och beroende. Missbruksvården har redan betydande utmaningar och det är bedrövligt om en felaktig vård skulle leda till behandling inom en helt annan vård, både för de drabbade patienterna och med tanke på de onödiga kostnader som det innebär.”

Vill du komma i kontakt

Skicka mig en rad

Thomas Sonefors

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!