Vem skall gå i terapi?

Skall du gå i terapi? Fördomar och rädslor håller människor från att söka stöd och hjälp.

Dela detta inlägg

Vem som helst kan gå i terapi!

En gång i tiden fick jag höra ettt somjag tyckte roligt citat som heter att ”klientens jobb är att lura terapeuten” och på många sätt är det ett påstående som både är en underhållande take och en praktisk vanlighet och var för det är så skall ajg redogöra för senare.

När en person bestämmer sig rör att gå till en samtalsterapeut är det för att hen har provat allting annat. Hen har till att börjat med använt sig av de vanliga strategierna som hen tar till när hen mår dåligt, känner stress, smärta eller andra typer av obehag. Ofta får hen ta till med en slags hårdhandske om hen är rädd för att något skall ”komma ut” och läcka till vänner eller arbetskamrater, och det är skammen, vanäran, skratten bakom ryggen och inte minst förlusten av vad det än är som kommer att förloras.

Så när hen har gjort det och även gått till släktingar, partner, vänner och kollegor och luftat det som luktar illa, när alla de vanliga sätten inte räcker till… då kommer hen till en samtalsterapeut.

Berättar för terapeuten

Så klienten har gjort allt, klienten har arbetat hårt, klienten har slitit sitt hår men kommer fram till att det verkar som att själva problemet verkar vara opåverkat av det som normalt fungerar.

Vad är ditt mål med att gå i terapi?

Så klienten träffar en helt okänd människa (terapeuten) i ett litet rum med stängd dörr och för att förstärka bilden av tillförlitlig tillfälle och plats så finns det tystnadsplikt som terapeuten är bunden till via sjukvården och lag (exklusive rapporteringsskyldighet omkring brottslighet och skyldigheten att föra journal) eller en yrkesförening som följer en liknande tystnadsplikt.

Om ett mirakel skulle ske just nu, vad skulle du vilja blev skillnaden?

Problemet som klienten kommer med följer alltså inte det vanliga utan ger för klienten nya symptom som ställer till det för klienten. Här finns saker som generella psykologiska, stressrelaterade problem inom relationer, separationer, dödsfall, uppsägning från arbete, vantrivsel, förlust av bostad, vänner, tvång av olika slag, sådant som skakar klienten i hennes grundvalar och leder til överväldigande-känslor av sorg, oro, ångest, depression, panik.

”I din uppfattning, vad måste bli annorlunda innan du kan tro på att det är bra?”

Med åren så får också vissa psykologiska förutsättningar nya omständigheter och där tidigare omständigheter hjälp klienten att hantera sin inre värld i sin livssituation så förändras livssituationen och plötsligt så blir allting ohållbart.

Så klienten kommer till terapeuten med en önskan om att upplevelsen skall förändras och ta slut.

Samtalsterapi ser annorlunda ut än kirurgiska ingrepp eler t.ex. medicin. Samtalsterapi bearbetar människans sociala mellanmänskliga nervsystem och kommer över tid att ge de naturliga förutsättningarna verka för en ändring av människans förutsättningar. Den plastiska hjärnan lär sig nytt från faktiskt upplevelser och nervbanor lär nytt, etablerar nytt, lär nytt igen och observera det nya och om ovh om igen skapar organismen i sin livssituation helt nya livsprocesser vilka till slut blir långvarigt etablerade i människans liv.

”Hur villig är du, på en skala mellan 1-10, att göra lämpliga ändringar i livet får att du skall få som du vill?”

Mediciner dämpar och förstärker sådant som pågår så att klienten kan hantera akut vad som pågår men förändringarna som behöver göras kommer inte att ske. Risken är stor för att människan blir beroende av att äta medicinerna under lång tid. O klienten behöver medicinering akut och samtidigt påbörjar samtalsterapi får att sedan fasa ut medicinerna och bygga förtroende för sin egen förmåga till självreglering och psykologisk flexibilitet, det är målet.

Självreglering = att spontant finna en formel av tankar, känslor och agerande som leder dig vidare från vad som hindrar dig från att vara tillfreds.

Psykologisk flexibilitet = att känna att du har förmågan att hantera det du upplever mer eller mindre smidigt för dig själv och din omgivning.

Mål för terapin

Målet är att klienten skall bli självständig och det kan ta allt från några månader upp till något år och är ingen garanti för det är många saker som skall falla på plats varvid klientens egen villighet är bland det absolut viktigaste. Det är också skinnad på att vilja ”bli bättre” och vilja ta till sig förändring.

Jag har haft klienter som jag betraktar som framgångsrika som vara i 4 månader och de längsta som varat i drygt 2 år. Det är alltid klienten som får ge feedback på om terapin är framgångsrik, d.v.s. att klienten känner sig redo att använda sig av vad som lärts och är redo att gå vidare i livet.

Välkommen!

Nyhetsbrev

se när jag publicerar nya artiklar

Utforska mer

ACT

Snarka

Botemedlet mot snarkande (Bli fri från ditt snarkande) Vad är det som gör att vi snarkar? Snarkandet är ljud som ofrivilligt framställs när vi sover. Ljudet produceras när kombinationen av komprimerad luft passerar mellan slemhinnor som på ett olämpligt sätt bringas ”i svängning” och vibrerar på ett liknande men avsevärt mindre sofistikerat sätt som när

Vad är Evidens?
ACT

Bensodiazepiner är Livsfarliga

”Bensodiazepiner kan leda till missbruk och beroende. Missbruksvården har redan betydande utmaningar och det är bedrövligt om en felaktig vård skulle leda till behandling inom en helt annan vård, både för de drabbade patienterna och med tanke på de onödiga kostnader som det innebär.”

Vill du komma i kontakt

Skicka mig en rad

Thomas Sonefors

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!