Sexuell Relation

Intimitet
Vad får våra relationer att förbli fulla av liv och sexuell energi? Här tittar vi på det steg för steg och du kanske kan få några uppslag.

Dela detta inlägg

När jag har studerat psykologi (Inom Gestaltterapi och Acceptance and Commitment Therapy) så är min upplevelse att sexualitet har lyst med sin frånvaro som ämne, och när det har nämnts  så har det varit nedtonat…

Så. jag ville undersökt detta ämne utifrån vad forskning säger där jag har läst artiklar och viss litteratur;

Vetenskapen (överraskande) erbjuder en viss typ av insikter om mänsklig kärlek, attraktion, besatthet och dynamiken i långsiktiga relationer. Även om individuella upplevelser kan variera, har forskning belyst vanliga mönster och faktorer som bidrar till att upprätthålla sexuell intimitet och djup anknytning. Här är några viktiga resultat:

   

   1. Kärlek och attraktion:
    Kärlek och attraktion involverar ett komplext samspel av biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Hormoner som oxytocin och dopamin spelar en roll i bindning och attraktion, medan signalsubstanser som serotonin påverkar känslomässig reglering och bindning. För att dessa hormoner och signalsubstanser skall flöda krävs en kontinuerlig aktivitet i relationen där bägge parter tar ansvar för att bidra. Om den ena parten uteblir och den andra lämnas med med ansvaret så tenderar relationen att ta stryk. Evolutionspsykologi tyder på att attraktion påverkas av faktorer som fysiskt utseende, personlighetsdrag, social status och kompatibilitet. Dessutom visar forskningen på att när parterna är aktiva och stimuleras fysiskt som psykologiskt är chansen stor att relationen håller länge.

   1. Besatthet:
    Besatthet, i samband med relationer, hänvisar till en intensiv upptagenhet med sin partner. Det kan härröra från olika faktorer, inklusive anknytningsstilar (anknytningsteori), tidigare erfarenheter och andra psykologiska faktorer. Även om inledande förälskelse och besatthet med den andre (varandra) är vanliga i de tidiga stadierna av ett förhållande, tenderar de att minska med tiden när kärleken fördjupas och blir säkrare.

   1. Långsiktiga relationer:
    I seriösa långvariga relationer utvecklas den första passionerade kärleken ofta till en mer sällskapskärlek, kännetecknad av djup anknytning, tillit och känslomässig intimitet. Lång livslängd i relationer påverkas av faktorer som god kommunikation, respekt, delade värderingar, känslomässigt stöd och engagemang. Att bygga en stark grund av vänskap och upprätthålla en positiv inställning till alla delar av relationen är viktigt.

   1. Sexuell intimitet:
    Att upprätthålla sexuell intimitet i en långvarig relation kan vara utmanande, och det är möjligt med aktivitet och kommunikation. Öppen och ärlig kommunikation om önskningar, fantasier och bekymmer är avgörande. Att utforska nya upplevelser, bibehålla fysisk tillgivenhet och beröring, prioritera känslomässig anknytning och vara lyhörd för varandras behov kan hjälpa till att hålla den sexuella gnistan vid liv.

   1. Djup anknytning:
    Djup anknytning i en relation närs genom känslomässig närhet, sårbarhet och ömsesidig förståelse. Det handlar om att känna sig trygg, stöttad och kopplad till sin partner. Regelbundna uttryck för uppskattning, snälla handlingar, kvalitetstid tillsammans och delade upplevelser kan främja en djup och varaktig anknytning.

  För att upprätthålla sexuell intimitet och djup anknytning i ett förhållande är det viktigt att prioritera följande:

    

    1. Kommunicera regelbundet om behov, önskningar och bekymmer för att båda skall känna sig trygga nog för att våga utmana och vara avslappnade och lekfulla.

    1. Behåll känslomässig närhet genom att aktivt lyssna, empatiskt och ge stöd till din partner i alla situationer när det är kämpigt.

    1. Tillbringa kvalitetstid tillsammans, etta begrepp missförstås ofta och vad det syftar till är att sträva efter att skapa nya gemensamma och individuella upplevelser som får de bägge i relationen att dela och växa tillsammans.

    1. Prioritera fysisk tillgivenhet, intimitet och sexuell koppling. Många drar ner på det lättsamt intima utbytet som att hålla hand, ta i varandra, smeka, tåflörta, ge intima ögonkast, köpa något spännande som kan ge en intim upplevelse, skapa speciell tid för att kunna ge varandra speciell intim tid. Utforska varandras önskningar och lek tillsammans för att hålla gnistan vid liv.

    1. Stöd varandras personliga tillväxt och utveckling, främja en känsla av gemensamma ambitioner och mål, återigen, våga och inbjud til nya erfarenheter av vilken sort som helst. Ta tennislektioner, gå på ölprovning, läs en utmanande bok och dela upplevelserna.

    1. Relationsunderhåll: Investera kontinuerligt i relationen genom att främja tillit, respekt och uppskattning. Ta alltid itu med konflikter konstruktivt (undvik att agera som offer och undvikande av sådant som kan tyckas vara någons fel) och sök professionell hjälp vid behov.

   Varje relation är unik, och det är viktigt att anpassa dessa förslag för att passa dina specifika omständigheter och dynamik.

   Gestaltterapin har starka drag av tydlig och ärlig, dynamisk kommunikation och kreativ spontaneitet. Inom Gestalt finns en viktig komponent och det är att våga experimentera och vi gör det i relationer och får göra fel så kommer det intima i relationen att bli än mer spännande och trygg samtidigt då man vet att det är tryggt att lära nytt och att båda växer tillsammans.

   ACT lyfter att få med olika aspekter, söka balans och att tillåta vad som sker att ske. Våga var öppna för att var och en är tillräckliga som vi är. Flexibilitet i relationen och öppen trygg kommunikation är viktiga aspekter. I ACT är det också viktigt att undersöka både sia egna men också den andres livsvärden och skapa en stark gemensam idé om vilka vi r i relationen. Det skapar enkelhet.

   En spännande aspekt som sällan tass upp är att använda interpersonel spiritualitet för att öka själva känslan av sexuell och intim närvaro och medvetenhet här-och-nu!

   Våga experimentera och lek.

   Nyhetsbrev

   se när jag publicerar nya artiklar

   Utforska mer

   ACT

   Snarka

   Botemedlet mot snarkande (Bli fri från ditt snarkande) Vad är det som gör att vi snarkar? Snarkandet är ljud som ofrivilligt framställs när vi sover. Ljudet produceras när kombinationen av komprimerad luft passerar mellan slemhinnor som på ett olämpligt sätt bringas ”i svängning” och vibrerar på ett liknande men avsevärt mindre sofistikerat sätt som när

   Vad är Evidens?
   ACT

   Bensodiazepiner är Livsfarliga

   ”Bensodiazepiner kan leda till missbruk och beroende. Missbruksvården har redan betydande utmaningar och det är bedrövligt om en felaktig vård skulle leda till behandling inom en helt annan vård, både för de drabbade patienterna och med tanke på de onödiga kostnader som det innebär.”

   Vill du komma i kontakt

   Skicka mig en rad

   Thomas Sonefors

   www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!