Andning och samtalsterapi

livets lungor

Dela detta inlägg

Hjärnan är plastisk, vilket innebår att när hela organsimen genomgår förädningsprocesser så förändras hjärnan med densamma. En hjärna som formats på ett sätt av nödvändighet vid barndom och uppväxt kan alltså förändras av samma nödvändighet senare i livet. Förändring är möjlig och den enda som bestämmer om du kan förändras är du, enbart du!

Samtalsterapi är en fantastisk form av arbete där terapeut och klient kan göra ett samarbete med fokus på något som klienten bär med sig och behöver bearbeta. Om det sker på ett insiktsfullt sätt blir resultatet ofta genomgripande och kan appliceras av klienten i hela dennes återstående liv.

Ett ord i stycket ovan som är viktigt är ”insiktsfullt” då det varken betonar intelligens eller smart eller att terapeuten skall ha en specifik utbildning utan insiktsfullt innebär att terapeuten klarar av att vara empatisk tillsammans med klienten och både applicerar klientens uttalade behov likväl som outtalade behov (de som plötsligt syns för terapeuten) som element i en process som också terapeuten delar upplevelsen med klienten omkring.

Många kallar detta för närvaro och inom kulturen kallas det för också för närvaro men då med förtecknen att en person har ”det” som drar blickarna till sig emedan detet i terapeutens rum blir vad som är här-och-nu och ger sig till känna som en aha-upplevelse när känsla, tanke och det interpersonella plötsligt tar tag i deltagarna och närvaro blir på riktigt.

I detta läge, när en känsla av omedelbarhet greppar deltagarna och skickar dem in i äkthetens land så finns det några aspekter som man kan känna igen:

  1. Andningen förändras drastiskt
  2. blicken är alert men avspänd
  3. Terapeut och klient har slutat leka kurra gömma och båda känner fullt ut, olika men samtidigt.
  4. klientens upplevelse har nått sin peak och terapeutens nyfikenhet och lugn är närvarande. Terapeuten VET att klienten har en full upplevelse och kan slappna av.
  5. Andningen börjar återta en form av normalitet men påverkad av upplevelsen så är den ny.
  6. En erfaren terapeut kommer att bekräfta klienten på något sätt med sitt lugn och med andningen som ett riktmärke låter klienten återsberätta sin upplevelse.

Vad gör då andningen som är så viktigt i en terapeuts upplevelse?

Varje upplevelse du någonsin har haft kommer att vara i konjunktion med de andetag som du tar och det styr följande aspekter och processer.

Syre är det viktigaste näringsämnet som kroppen har att tillgå, det är också det mest omedelbara och kommer inom någon sekund från inandningen att påverka upplevelsen av livssituationen. Det syresätter både hjärnan, inre organ såsom matsmältningsorgan, hjärta, os.v. men också perceptionsorganen, balans mm. Slutligen syresätter andningen alla muskler inklusive diafragman.

Diafragmans rörelser påverkar våde alla de upprätthållande musklerna utan indirekt styr diafragman också nervsystemet sås att landningen stimulerar det sympatiska nervsystemet och utandningen styr det parasympatiska nervsystemet. Diafragmans omedelbara rörelse påverkar och styr också direkt kemiska processer och blodflöden i hjärnan. T.ex. vid fara så reagerar diafragman, tillsammans med stora delar av rörelseapparaten med att reagera på nåbot sätt för att undvika faran och signalerna från perceptionsorganen går då en kortare väg igenom nervsystemet och musklerna agerar innan hjärnan får informationen.

Detta kallas för reflexer och diafragmans arbete påverkar då hjärnan inan hjärnan talar om för diafragman vad som skall ske. Tänk dig nu att du är en person som lever med ett predestinerat tillstånd av rädsla i kroppen, då kommer diafragman att påverka hjärnan många gånger oh skapa känslor som blir svåra att kontrollera med tankar då kroppen re-agerar innan vi hinner analyserar och agera utifrån en skapad känsla av helhet där vi själva påverkar hur v vill agera. Vi kanske till och med är oss att tro på att vi måste agera på vissa sätt, att vi inte har något val.

För att bryta dessa mönster och dessa strategier så behöver vi börja utforska vårt varande och en av de viktigaste aspekterna att börja arbeta med är att lära sig att vi har ett mycket effektivt sätt att påverka oss själva på och det är med hjälp av medveten andning, övningar, nya upplevelser och att göra det i situationer där du kan lugnt och stilla öva upp ditt självs lugn och trygghet.

Därför skall jag här ge dig en första förståelse för andningen och introducera dig för kunskaper som du kan använda varje dag och varje gång du behöver det.

Nyhetsbrev

se när jag publicerar nya artiklar

Utforska mer

ACT

Snarka

Botemedlet mot snarkande (Bli fri från ditt snarkande) Vad är det som gör att vi snarkar? Snarkandet är ljud som ofrivilligt framställs när vi sover. Ljudet produceras när kombinationen av komprimerad luft passerar mellan slemhinnor som på ett olämpligt sätt bringas ”i svängning” och vibrerar på ett liknande men avsevärt mindre sofistikerat sätt som när

Vad är Evidens?
ACT

Bensodiazepiner är Livsfarliga

”Bensodiazepiner kan leda till missbruk och beroende. Missbruksvården har redan betydande utmaningar och det är bedrövligt om en felaktig vård skulle leda till behandling inom en helt annan vård, både för de drabbade patienterna och med tanke på de onödiga kostnader som det innebär.”

Vill du komma i kontakt

Skicka mig en rad

Thomas Sonefors

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!