Vad är rädsla och hur påverkas vi av den?

Ensam
Rädsla gör oss ofta utsatta och ensamma och om vi kanske inte ser ensamma ut så upplever den som känner mycket rädsla ensamheten...

Dela detta inlägg

Rädsla är en komplex emotionell upplevelse som kan förstås ur flera perspektiv. Låt oss bryta ner det i de tre angivna aspekterna:

 1. Nervsystemet:
 • Rädsla är kopplad till det limbiska systemet i hjärnan, särskilt till amygdala, en liten mandelformad del av hjärnan. Amygdala spelar en central roll i att upptäcka och reagera på hotfulla stimuli.
 • När amygdala aktiveras frigör den neurotransmittorer som framkallar känslor av rädsla och ångest. Den initierar också en kedja av fysiologiska reaktioner, såsom ökad hjärtfrekvens, snabbare andning och frisättning av adrenalin. Detta är kroppens ”flykt, frys-eller-strid”-respons, som förbereder en individ att antingen fly från faran eller konfrontera den genom att spela totalt ofarlig eller att gå i närkam med vad som upplevs som farligt.
 • Det prefrontala cortex hjälper till med att modulera och tolka dessa reaktioner, baserat på tidigare erfarenheter och kontext.
 1. Upplevelse:
 • Rädsla upplevs ofta som en stark emotionell reaktion på ett upplevt hot eller fara. Den kan vara akut, som i respons på en omedelbar fara (t.ex. att plötsligt stöta på ett rovdjur), eller mer diffus och långvarig, som rädslan för framtida händelser eller okända situationer.
 • Rädsla kan också vara rationell (grundad i verkliga faror) eller irrationell (grundad i felaktiga uppfattningar eller överdrivna farhågor).
 • Den fysiska upplevelsen av rädsla kan inkludera ökad hjärtfrekvens, svettning, darrande händer, snabb andning och en knut i magen.
 1. Individens varande i världen:
 • Rädsla kan ses som en grundläggande aspekt av den mänskliga existensen. Sedan urminnes tider har rädsla hjälpt människor att navigera i en ofta oförutsägbar och potentiellt farlig värld.
 • Vårt förhållande till rädsla kan påverkas av kulturella, sociala och individuella faktorer. Till exempel kan samhällsnormer och uppfattningar forma hur vi upplever och uttrycker rädsla.
 • Filosofiskt kan rädsla ses som en aspekt av människans varande i världen, en grundläggande känsla som formar vårt förhållande till existensen, andra människor och vår egen dödlighet.

Sammanfattat är rädsla en djupt rotad emotionell, neurologisk och existentiell upplevelse som har spelat en avgörande roll i mänsklighetens överlevnad och utveckling. Den påverkar hur vi upplever världen, hur vi reagerar på den och hur vi formar vår förståelse av oss själva i relation till den.

Nyhetsbrev

se när jag publicerar nya artiklar

Utforska mer

ACT

Snarka

Botemedlet mot snarkande (Bli fri från ditt snarkande) Vad är det som gör att vi snarkar? Snarkandet är ljud som ofrivilligt framställs när vi sover. Ljudet produceras när kombinationen av komprimerad luft passerar mellan slemhinnor som på ett olämpligt sätt bringas ”i svängning” och vibrerar på ett liknande men avsevärt mindre sofistikerat sätt som när

Vad är Evidens?
ACT

Bensodiazepiner är Livsfarliga

”Bensodiazepiner kan leda till missbruk och beroende. Missbruksvården har redan betydande utmaningar och det är bedrövligt om en felaktig vård skulle leda till behandling inom en helt annan vård, både för de drabbade patienterna och med tanke på de onödiga kostnader som det innebär.”

Vill du komma i kontakt

Skicka mig en rad

Thomas Sonefors

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!