Vad är skillnaden mellan psykiatriker, psykolog och psykoterapeut?

Psykologi
Vad är skillnaderna mellan psykologi, psykiatri, samtalsterapi och hur kan du få bästa vård? Börja här!

Dela detta inlägg

Här är en beskrivning av trångsynt svensk systematisk yrkesbeskrivning inom mental hälsa.

En psykiatriker: (Nivå 1) har en 5,5 år lång läkarutbildning med efterföljande allmäntjänstgöring på minst 18 månader och därefter en specialisttjänstgöring, i minst 5 år, inom psykiatri.

En psykiatriker har rätt att skriva ut mediciner samt att sjukskriva. arbetar i regel INTE med samtalterapi. Benhandlingen är i huvudsak psykofarmaka.

En legitimerad psykolog: (Nivå 3) har en femårig högskoleutbildning samt ett års praktik.

En psykolog arbetar bland annat med psykologisk behandling och samtalsterapi. Föreskriver dock inte mediciner.

En psykoterapeut: (nivå 2) kan vara psykolog, läkare, socionom eller ha likvärdig högskoleexamen, som därefter fullgjort ytterligare 90 högskolepoäng på halvtid under tre år.

En psykoterapeut jobbar med psykoterapi och samtalsbehandling. Om grunden är läkare så får denne föreskriva psykofarmaka (medicin)

Samtliga tre yrkeskategorier har fått sina legitimationer utfärdade av Socialstyrelsen och står under myndighetens tillsyn.

Diplomerade samtalsterapeuter med inriktningar såsom Gestaltterapi, Acceptence and Commitment Therapy (KBT), Transaktionsanalys, Psykosyntes, Existentialistisk terapi m.fl. har alla utvecklade teoretiska och praktiska grunder för att behandla mental ohälsa på olika nivåer. Det finns idag evidens för att dessa är lika väl fungerande som KBT och Psykodynamisk terapi, som idag är de 2 former av samtalsterapi som licenseras av Socialstyrelsen i Sverige, men den Svenska konservativa inställningen till behovet av en diversifierad behandlingsgrund för mental ohälsa tas det ingen hänsyn till. Människor med mental ohälsa och behov att snabbt få en anpassad behandling ställs idag utan hjälp och sjuktalen fortsätter att öka.

Ingen Diplomerad samtalsterapeut får föreskriva mediciner eller sjukskriva. De med en steg-1 utbildning som arbetar under handledning kan genom sin handläggares medverkan sjukskriva.

Dubbla utbildningar Gestaltterapi och ACT/KBT – Jag kommer nästa år vid denna tidpunkt att ha 2 olika former av samtalsterapier att tillgå och då ha totalt 6 års utbildning inom psykologi och psykologisk behandlingsmetodik. Ändå är jag bara diplomerad samtalsterapeut. Jag får inte ens gå den utbildning (Psykologi steg 2) som skulle leda till en licensering och avsevärt större tillgänglighet till klienter och de till mig.

För dig! – Under tiden finns jag tillgänglig för dig som söker terapeut att ta emot klienter som diplomerad samtalsterapeut. Välkommen!

 

 

Nyhetsbrev

se när jag publicerar nya artiklar

Utforska mer

ACT

Snarka

Botemedlet mot snarkande (Bli fri från ditt snarkande) Vad är det som gör att vi snarkar? Snarkandet är ljud som ofrivilligt framställs när vi sover. Ljudet produceras när kombinationen av komprimerad luft passerar mellan slemhinnor som på ett olämpligt sätt bringas ”i svängning” och vibrerar på ett liknande men avsevärt mindre sofistikerat sätt som när

Vad är Evidens?
ACT

Bensodiazepiner är Livsfarliga

”Bensodiazepiner kan leda till missbruk och beroende. Missbruksvården har redan betydande utmaningar och det är bedrövligt om en felaktig vård skulle leda till behandling inom en helt annan vård, både för de drabbade patienterna och med tanke på de onödiga kostnader som det innebär.”

Vill du komma i kontakt

Skicka mig en rad

Thomas Sonefors

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!