Vad är brott i nära relation

Våld i nära relation
Vad är Våld i nära relation? Här är en kort resumé och information så att du som vill kan hjälpa eller få hjälp...

Dela detta inlägg

VAD som är våld

Först skall vi benämna VAD som är våld. När det kommer till våld i nära relationer så skall man förstå att i nära relationer ser våldet annorlunda ut än vad det gör i våld mellan helt obekanta människor. Anledningen är att i nära relationer så vill personen som utsätts kunna lita på och emotionellt släpper då på sina normala försvar och gör sig så sårbar och tillgänglig som möjligt och då krävs det mindre för att våldet kan djupt påverka individens förmåga till självläkande och även att läka tillsammans med andra då tilliten till de andra sjunker på både kort och ibland lång sikt.

Socialt stöd är ett av våra viktigaste självläkande processer och om tilliten för denna process påverkas negativt så påverkas naturligtvis förmågan till självläkande.

”Brott i nära relation är när du blir utsatt för olika typer av våld såsom hot, fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuellt våld. En närstående kan vara till exempel en partner eller före detta partner, föräldrar, syskon eller barn.” (Från polisen)

Vad som är mer accepterat är det våld som benämns som fysiskt såsom slag och annan fysisk hårdhänt kontakt och sexuella övergrepp men vi är ovana vid är att betrakta psykologisk utpressning, återkommande förtäckta och uppenbara hot, ekonomiskt utnyttjande av olika slag, beskyllningar utan grund, förespeglingar om negativ karaktär inför andra o.s.v. som våld i nära relationer. Många av dessa är vad som också kallas för ”gaslighting” där en partner kommer med påståenden som inte går att vare sig effektivt förneka eller bevisa som felaktiga och själva påståendena är sagda som sanningar.

Polisens information

Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Det kan innebära att parterna är eller har varit gifta, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Närstående omfattar också barn, föräldrar och syskon.

Brotten kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara brott där man tvingar eller hotar någon, stänger in någon eller befinner sig hemma hos någon utan lov. Genom att göra en polisanmälan är det möjligt att stoppa det våld eller de övergrepp man utsätts för.

Om du lever i en relation där du hela tiden lever i skräck för att din partner skall ”avslöja” dig och påstår att du har gjort fel som denne skall rapportera till polisen, till dina vänner, sprida på sociala medier o.s.v. så är du utsatt för pågående våld i nära relation vilket är ett brott.

Hjälp?

Den här typen av brott förekommer i alla former av relationer, i alla samhällsgrupper, i alla delar av landet. Barn och unga är extra utsatt då den vanligaste förövaren vid brott mot barn är en förälder eller annan närstående till familjen.

Det bästa du kan göra är att anförtro dig till någon och berätta hur du har det och även söka hjälp av en terapeut som kan ge dig verktyg och tro på dig själv. Det är viktigt att du hittar en terapeut du tycker om, om det ej känns bra så får du byta terapeut och prova någon annan som kan hjälpa dig. För en dialog med din stödperson om du skall polisanmäla händelserna.

Nyhetsbrev

se när jag publicerar nya artiklar

Utforska mer

ACT

Snarka

Botemedlet mot snarkande (Bli fri från ditt snarkande) Vad är det som gör att vi snarkar? Snarkandet är ljud som ofrivilligt framställs när vi sover. Ljudet produceras när kombinationen av komprimerad luft passerar mellan slemhinnor som på ett olämpligt sätt bringas ”i svängning” och vibrerar på ett liknande men avsevärt mindre sofistikerat sätt som när

Vad är Evidens?
ACT

Bensodiazepiner är Livsfarliga

”Bensodiazepiner kan leda till missbruk och beroende. Missbruksvården har redan betydande utmaningar och det är bedrövligt om en felaktig vård skulle leda till behandling inom en helt annan vård, både för de drabbade patienterna och med tanke på de onödiga kostnader som det innebär.”

Vill du komma i kontakt

Skicka mig en rad

Thomas Sonefors

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!