Parterapi paket

Undersök din och din partners behov

Par terapi paket

Om ni vill investera i er relation och få ett full terapi paket så kommer detta att innehålla följande:

Individuell Gestalt terapi bokade möten: 12 möten

Individuell Gestalt terapi via skype: 5 möten

Varje bokat möte som ovan är 90  minuter (1,5 timme) långt enligt överenskommelse

Stöd via text mellan 9.00-18.00 under perioden enligt överenskommelse

Andnings terapi övningar och genomförande samt stöd för detta via ovanstående möten

Vid behov och överenskommelse kan ett av ovanstående Gestalt terapi möten omvandlas till en kroppsterapi behandling i avsikt att avhjälpa ett sammansatt kroppsligt besvär och även i psykoterapeutiskt avseende koppla samman detta besvär med övrig terapi.

Om personligt behov föreligger och parterna är överens om det kan parterna omvandla 1 av ovanstående möten till en enskild terapi per part, d.v.s. totalt 2 sessioner eller enligt överenskommelse.

Ett paket skall gälla under en 15-veckors period =3,5 månad

Priset för detta paket är ännu inte fastställ. Kontakta för pris.

landscape nature person hands

Holism evidens och sjukvården

Det finns många vårdmetoder som inte går att utvärdera med randomiserade studier och kontrollgrupper. Exempelvis samtal, …

Andning visning och praktik

Jag jobbar i en fantastisk organisation/praktik som heter Handlaget där många olika typer av terapeuter arbetar med allt …