Parterapi paket

Undersök din och din partners behov

Par terapi paket

Om ni vill investera i er relation och få ett full terapi paket så kommer detta att innehålla följande:

Individuell Gestalt terapi bokade möten: 12 möten

Individuell Gestalt terapi via skype: 5 möten

Varje bokat möte som ovan är 90  minuter (1,5 timme) långt enligt överenskommelse

Stöd via text mellan 9.00-18.00 under perioden enligt överenskommelse

Andnings terapi övningar och genomförande samt stöd för detta via ovanstående möten

Vid behov och överenskommelse kan ett av ovanstående Gestalt terapi möten omvandlas till en kroppsterapi behandling i avsikt att avhjälpa ett sammansatt kroppsligt besvär och även i psykoterapeutiskt avseende koppla samman detta besvär med övrig terapi.

Om personligt behov föreligger och parterna är överens om det kan parterna omvandla 1 av ovanstående möten till en enskild terapi per part, d.v.s. totalt 2 sessioner eller enligt överenskommelse.

Ett paket skall gälla under en 15-veckors period =3,5 månad

Priset för detta paket är ännu inte fastställ. Kontakta för pris.

Gestaltterapi och Evidens

Jag kom att läsa denna artikel på gestaltterapi.info och jag vill dela med mig. Jag har alltså inte skrivit denna text. …

Gestaltterapi, vad är det?

Gestaltterapi är en form av psykoterapi som funnits sedan starten 1951 då grundarna gav ut boken “Gestalt therapy: …

Vårt immunförsvar behöver förstärkas mot Covid-19

Från tid till annan kommer influensor och kraftfulla luftvägsinfektioner som drabbar människor i hela samhället. I samband …