Gestaltterapi

Vad du behöver just nu?

Gestaltterapin är anpassningsbar och vänder sig alltid till personen som kommer på ett helt unikt sätt. Du får genom terapeuten börja utforska vad än du kommer med  till terapin. Själv kommer jag ihåg de gånger jag t.o.m. kommit och varit rädd och nervös till en session som klient för att sedan med terapeuten fått känna mig normal och väldigt väl omhändertagen.

Gestaltterpi är en psykoterapi som har specifika metoder men de är inte där för att tala om för klienten vem hen är utan för att Möta dig som klient och se hur ding ångest, oro, sorg, smärta, förvirring os.v. hänger ihop med den värld du lever i, så vi strävar efter att lära känna dig och de processer du har med dig till terapin.

I andra former av terapi så ligger fokuset mer på att förklara dig medan i Gestalt så ligger fokuset på att öva på en personlig kontakt och att bygga förtroende som sedan mynnar ut i väldigt effektiva lösningar.

Gestaltterapin växte fram i slutet av 40-talet och i början av 50-talet som en reaktion på beteendevetenskapen och psykoanalysen. Det är en humanistisk, existentialistisk och holistisk  psykoterapi.

Vill du läsa mer ingående vad det handlar om, gör det det genom att klicka på denna länken.

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!