Gestaltterapi

Vad du behöver just nu?

Gestaltterapin är anpassningsbar och vänder sig alltid till individen på ett helt unikt sätt. Du får tillsammans med terapeuten börja utforska vad än du kommer med  då det är en del av helheten som är du. Själv kommer jag ihåg de gånger jag varit rädd och nervös till en session som klient för att sedan känt mig normal och att rädslan blivit något användbart för mig.

Gestaltterpi är en holistisk terapi som har specifika metoder i mötet med dig som klient och att se hur dina besvär såsom ångest, oro, sorg, smärta, förvirring os.v. hänger ihop med den värld du lever i, så vi strävar efter att lära känna dig och de processer du har med dig till terapin.

I andra former av terapi så ligger fokuset mer på att förklara dig medan i Gestalt så ligger fokuset på att öka självmedvetandet, öva på personlig kontakt och att bygga förtroende som sedan mynnar ut i effektiva lösningar.

Gestaltterapin växte fram i slutet av 40-talet och i början av 50-talet som en reaktion på beteendevetenskapen och psykoanalysen. Det är en humanistisk, existentialistisk och holistisk  psykoterapi.

Vill du läsa mer ingående vad det handlar om, gör det det genom att klicka på denna länken

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!