Medvetenhet skapar spontaneitet och kreativitet

Gestaltterapi, en beprövad samtalsterapi

Terapeuten Thomas

 

Samtalsterapeut Gestaltterapi

Gestaltterapi är en av de mest använda formerna av psykoterapi och även en av de som funnits längst.

1951 presenterades den av en grupp terapeuter och psykologer som på sin tid ansåg att psykoanalysen inte längre utvecklades positivt. De ville ha äkta möten med sina klienter baserade på här-och-nu situationer och ett spontant lärande från klientens upplevelser och möte med terapeuten. Sedan har Gestaltterapin utvecklats tillsammans med modern forskning och är idag en grogrund för många fantastiska sätt att finna insikter för dig som människa i ditt liv.

Jag är jobbar med andning & kropp och samtalsterapi och driver en mottagning nära Järntorget i Göteborg. Orsakerna till att du söker upp mig kan variera från akut ångest och ängslan till att du behöver finna nya meningsfulla verktyg att utveckla ditt liv.

Du kanske har gått en längre tid och känt att något i livet inte riktigt fungerar. Det kan handla om dålig balans mellan arbete och privatliv, en känsla av tomhet och brist på mening i tillvaron eller en låg självkänsla som begränsar dig. Det kan också vara ett avgränsat problem eller något som uppkommit akut. Jag ser samtalsterapi som ett samarbetsprojekt mellan terapeut och klient, där den trygga relationen mellan oss är grunden för att kunna öka insikt, nå sina känslor och uppnå en själviskt som skapar förändring. Du är experten på ditt liv, medan jag bidrar med min kunskap och erfarenhet. Välkommen att boka en tid för ett första samtal!

Jag tar också emot klienter att optimera andningen och även att få hjälp att genom massage och kroppsterapi ta hand om hela din rörelseapparat. Bredden i min kunskap och människan kan bidra aktivt till din personliga utveckling där vi utforskar medvetenheten om din livssituation.

Jag är ordförande i Svenska Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG) samt styrelsemedlem i RFHL Göteborg.

Gestaltterapi - Samtalsterapi

Personligt möte

  • Personligt möte: 60 min
  •  Första Långgatan 12 i Göteborg
  • 900Kr
  • 650Kr för studenter, sjukskrivna och arbetslösa.

Parkonsultation

  • Parkonsultation: 90 min
  • 1200Kr

Adningskurs och andningsterapi

Är för dig som känner ett behov av att utforska ett direkt sätt som leder till ökad fysisk och mental förmåga, förstärkt kroppslig och psykisk hälsa och minskad stress.

Detta kan göras individuellt och i grupp.

Läs mer om Andning här på min sida.

Massageterapi

Jag har arbetat som massageterapeut sedan 1993.

Massageterapi är ett viktigt verktyg att ge dig en smärtfri vardag redan idag.

Boka tid

Ring eller skriv till thomas.sonefors@gmail.com eller tel. 0706-227224

Adress: Första Långgatan 12b

 

Svenska Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG) och ansvarsförsäkrad hos Gefvert.

 

 

 

 

 

Vittnesmål

Frågor som återkommer

Frågor som ofta ställs om Gestaltterapi är om namnet och vad Gestaltterapi är?

Gestaltterapi är psykoterapi byggd på bland annat psykoanalys, existentiell terapi, relation, här och nu. Teorin är väl utbyggd och är även parad med modern forskning inom psykologi och hjärnforskning.

Ordet Gestaltterapi kommer från tyska språkets Gestalt som betyder meningsfull helhet, hel gestalt. Gestaltterapi bygger alltså bland annat på holism.

Vad kan jag förvänta mig på mitt första besök?

Ditt första besök kommer att vara helt fokuserat på att steg för steg undersöka vår situation i själva vårt möte. Det kommer att vara helt på de villkor som presenterar sig precis i den stunden. Enkelt, varsamt och tydligt.

Läs mer

Hur tar jag kontakt?

Kontakt är enkelt och det går bra att både ringa, sms'a, e-posta och du kan även be någon annan göra det åt dig. Ibland kan det vara oerhört svårt att ta steget och då kan du behöva hjälp och stöd. Ta då hjälp av e person som du känner att du litar på.

Läs mer

Hur kan vi älska oss själv mer?

Svar: Hur kan vi acceptera oss själva mer.  De flesta har blivit socialiserade liksom ett barn. Föräldrarna har pressen …

Blodtryck och massage

Massage är ett utmärkt sätt att behandla högt blodtryck...

Politiker behöver hjälp

Många politiska beslut, som syftar till att reglera beteendet av människor som lider av olika former av mental ohälsa …