Blog

En terapeuts tankar!

Det utsatta barnet

Känner en våldsam längtan efter oändlig empatisk kontakt

När denna uteblir så blir där ett underskott av något och ett överskott av något annat

I barnet måste ”smärtan av ensamhet” överkommas och ersättas och om barnet inte klarar denna enormt svåra uppgift, vad händer då?

Ensamhetens smärta är bland det mest våldsamma smärta som ett barn kan råka ut för eftersom om barnet är ensamt så utsätts det för den överhängande risken att dö, så det är en djupt existentiell smärta, barnet står inför sin existentiella överlevnad och måste välja mellan något det begriper och något det inte begriper.

Om då valet står emellan ensamhet och varandet i en annan smärta såsom en färder som utsätter barnet för fysisk eller psykologisk misshandel så är det överhängande att barnet kommer att välja en förutsägbar smärta framför att välja ensamhetens smärta och dessutom möjlig död.

Valet blir då i sig självt en oerhörd smärta och även  om ett ”icke val” kan verka frestade så är det också ett val och hur som helst så kommer barnet att känna smärta. Barnet kommer därefter att fly från val i sitt liv då det innebär smärta.

Så det utsatta barnet längtar efter kärlek men vågar inte tro på det eftersom valet inte kom att stå mellan kärlek och något annat, valet kom att stå mellan att acceptera sin död eller att stå ut med kontinuerlig smärta.

Kärleken är långt borta. Hur kan då barnet välja kärlek? Hur kan barnet lita på kärlek? Hur kan barnet lita alls?

Hur kan barnet lära sig att välja själv

Andning visning och praktik

Jag jobbar i en fantastisk organisation/praktik som heter Handlaget där många olika typer av terapeuter arbetar med allt från massage till sexologer till psykoterapeuter och där kommer jag under våren varje torsdag 17.30-19.00 hålla andningsvisningar så att du kan komma och ta reda på vad du behöver. Då får du också möjlighet att utforska Handlagets olika tjänster och möjligheter.

Kom till Första Långgatan 12 och ring på dörrklockan “Handlaget” och kom in och få en introduktion.

Vi börjar torsdagen den 10/2 klockan 17.30 och fortsätter undervåren. Skriv till 0706-227224 och anmäl ditt intresse.

Kostnad 100Kr
Adress: Västra Långgatan 12 (Handlaget) Göteborg.

Välkommen
Thomas Sonefors

Hur kan vi älska oss själv mer?

Svar: Hur kan vi acceptera oss själva mer. 

De flesta har blivit socialiserade liksom ett barn. Föräldrarna har pressen på sig att socialisera barnet så att det blir anpassat i världen, i världens ögon, och när de gör det genom att använda metoden att straffa och belöna olika former av beteenden, och det startar tidigt i livet, så finns det en massa meningsskapande utbyte av erfarenheter mellan barnet och den vuxne. 

När de skapar barnets känslomässiga karta så visar den vuxne för barnet att vissa av barnets beteenden och VARANDEN inte är acceptabelt. Resultatet blir någon form av upplevelse av att vara ovärdig eller olämplighet i alla människor, det blir resultatet av socialisering på det ena eller det andra sättet. Väldigt få människor kommer ur denna process opåverkade.

Man kan säga att Ego eller personality på ett sätt är byggt på… Undertryckande av ID eller impuls-livet, för samhället måste/försöker komma på att hantera barnets impuls-liv (addera impulskontroll) som ger upplevelsen av att; På något sätt så är jag dålig, jag har de här beteendena som inte är acceptabla, sedan bygger man den sociala konstruktionen och slutprodukten är en person som ser till sin omgivning och ber om bekräftelse, ”är jag god nog? Tycker du om mig? Är jag acceptabel för dig.

Och du får ett A för att du anstränger dig och om du inte får ett A så är det inte så att du inte känner någonting alls; du känner dig dålig. Det är som att grunden för för din position i världen är negativ, alltså mindre än noll eller inte noll.

Så du försöker konstant använda dina livserfarenheter att motbevisa denna känsla av mindervärdeskomplex. Det är en väldigt vanlig situation i social anpassning och mänsklig utveckling.

Precis bakom detta är var den andliga domänen börjar, det är en del av (….) Som bara betraktar världen såsom den är.

När man har en negativ ”sak” (självbild) som pågår så kan man försöka eliminera ”saken” genom att applicera dess motpol som i detta fall, 

så om där är en känsla av mindre värde så kan man applicera självkärlek. Eller så kan vi gå bakom hat och kärlek och börja med att säga att vi erkänner oss själva, erkänner oss mänskliga och vi hör att vi gör oss själva mindre värda och otillräckliga och vi erkänner oss själva och det ord jag vill använda är ”uppskattning” att uppskatta det som är, att uppskatta mig själv.

Det är som att du går ut i skogen och du betraktar träden och uppskattar dem, du säger inte ”det trädet är bra och det trädet är dåligt” för något träd är för tjockt, för smalt, för kort, för långt, krokigt eller rakt…. Om du inte är en skogshuggare (tillverkare av skogsprodukter) För det mesta så betraktar du träden och uppskattar dem för vad de är, de Är, men så fort du kommer i närheten av människor går du omedelbart in i ett tillstånd av dömande. Bättre och sämre. 

Du gör det utifrån din egen osäkerhet från ditt eget behov av att bekräfta dig själv, den personen har mer hår än jag… det finns dimensioner av ständigt dömande: Är jag en tillräckligt bra kvinna, mor, far, människa, är jag stark nog, är jag känslig nog, är jag levande nog, ja vad som helst.

Du blir konstant fångad i att leva i en dömande värld. Om du börjar att öva på att se människor som träd och uppskatta dem som de är, inkluderande dig själv, och börjar uppskata dig själv.

Uppskatta din mänsklighet:

Ta mig so exempel, Jag har en bild av mig själv som kärleksfull, empatisk, närvarande, klar och accepterande o.s.v. Ibland blir jag dock  trött och då blir jag kanske arg, irriterad, kort tålamod, nedlåtande och avstängd mm. Och då blir jag riktigt generad för det är inte vem Ram Dass skall vara (självbild) Det skall ju föreställa att jag är allt det där positiva så då börjar jag förställa mig som de där positiva sakerna (jag ser mig själv vara) vilket gör att det är beräkning och avsiktlig förledning/manipulation inblandad och då är jag inne på fel väg för det skapar exklusion och avstånd. När vi gör så att vi förställer oss istället för att vara dem vi verkligen är så skapar det avstånd och exklusion från varandra. Det är dåligt.

Jag blev tvungen att riskera att vara sann, jag blev tvungen att bli äkta med andra människor och inse att det vi delar med varandra är vår sanning, och sanningen innefattar hela och allt vårt innersta (inte bra det goda och fina) Och det första jag var tvingen att göra var att acceptera min egen sanning. Jag blev tvungen att tillåta mig att vara en människa av kött o blod.

Jag blev väldigt hjälpt av min ”guide” Emanuel, min Andlige vän, som när jag frågade: ”Vad gör jag på jorden” svarade: ”Varför provar du inte att använda manualen/läroplanen, varför försöker du inte vara människa…” Jag har alltid trott att komma närmare gud innebar att jag skulle förneka min mänsklighet och omfamna det gudomliga och vad jag insåg var att vägen till sanning kanske var att omfamna (hela livssituationen) hela mitt varande, vilket var att omfamna både min mänsklighet och min gudomlighet, och inte ömka mig i det utan erkänna det. Ej heller döma det eller förankra det i historisk/social erfarenhet utan erkänna och tillåta min fulla mänsklighet.

Så jag har kommit hit idag att jag är vad jag är mycket mer och vissa människor tycker om det och visa andra tycker inte om det. Om de gillar det så är det deras problem och gillar det inte det så är det också deras problem jag tar inte det ansvaret på mig… så mycket… det är en långsam process.

Vad jag fann var att när jag började tillåta mig att vara mer mänsklig, tillåta mig att vara den jag är, så förändras jag mycket snabbare i mig själv, händelser och uppfattningar lämnar mig snabbare. Det var som att jag var i en modell baserad på negativitet, att tycka lilla om mig själv, och när jag accepterade att jag är en människa med alla mina olika aspekter, så började saker och ting att flöda och jag kunde känna förändring ske i mig själv. Sedan kunde jag börja erfara min egen skönhet och det skrämde mig för det var så annorlunda och t.o.m. kontrasterande mot den modell av mig själv jag hade byggt upp genom alla mina år fram till nu, det att jag behövde vara ”god” för att få vara vacker, och idén att jag bara är….

Det, vad som är… När du ser på ett träd, en sten eller en flod så är det (objektet) i sin egen rätt vackert. Du ser sönderfall och det är vackert, Jag känner Laura Huxley som är en väldigt god vän till mig… i hennes kök så har hon dessa kärl över diskhon och hon stoppar alla former av bitar av avfall i dessa kärl och när de ruttnar så bildar de olika former av vackra processer som blir till konst, det är egentligen skräp och avfall, det är skräp som konst. Vi ser det också och det är otroligt vackert, absolut skönhet. 

Jag började träna mig (expandera mig medvetenhet) i att se på universum ”såsom det är”  för att se skönheten i alla dessa processer och förstå det man kallar ”den horribla skönheten” i det. Det finns skräck och skönhet i det för det är sönderfall, vi är alla sönderfall, jag ser mitt huvud och det är sönderfall, och det är vackert och horribelt samtidigt, och jag bara lever med det och det var där jag började se skönheten i det. 

Så vi talar om att uppskatta vad som är. Inte ”älska dig själv”, som en motsats till att inte tycka om dig själv, utan tillåta dig själv…. Och när du tillåter, så förändras du, 

Jag tror det tar oss bortom polarisering; jag tycker det är viktigt 

Ram Bass

Blodtryck och massage

Massageterapi är en effektiv behandlingsform för människor som lider av problem med blodtrycket. Specifikt är det bra att behandla alla de tusentals människor som ännu inte utvecklat högt blodtryck.

“Findings of the study indicated that massage therapy is a safe, effective, applicable and cost-effective intervention in controlling BP of the pre-hypertension women and it can be used in the health care centers and even at home.”

I presentationen av forskningsprojektet klargör man tydligt att även om man inte förstå exakt hur det går till så ger återkommande massagebehandlingar en blodtrycksreglering.

Här nedan är en översatt text från undersökningen.

Generellt visade genomsnittliga systoliska och diastoliska förändringar i testgruppen jämfört med kontrollgruppen i denna studie en signifikant skillnad under interventionssessionerna.

Tre dagar efter studien var det fortfarande en signifikant skillnad mellan test- och kontrollgrupperna i systolisk och diastolisk blodtryck. 

Detta indikerar att effekterna av massage består i minst 3 dagar efter behandlingen.

Olneys studie (2005) visade signifikanta skillnader i systolisk och diastoliskt blodtryck mellan de två grupperna 48 timmar efter studien. [9]

Många av forskarna har också ansett att den lätta BT-minskningen är värdefull och tror att den kan orsaka immunisering av biverkningarna. Nu, enligt de erhållna resultaten i den aktuella studien, kan man dra slutsatsen att massageterapi, oavsett dess okända mekanism, avsevärt kan minska klienternas BT och förhindra dess biverkningar; så att genomsnittlig systolisk och diastolisk BP från pre-hypertoniområdet från början av studien har lett till normalt Blodtryck. Dessutom kvarstår effekterna av massage i minst 3 dagar efter ingreppet. Därför introducerade forskarna massageterapin som en effektivt omvårdnadsintervention för att justera Blodtrycket hos de prehypertensiva klienterna.

Politiker behöver hjälp

Många politiska beslut, som syftar till att reglera beteendet av människor som lider av olika former av mental ohälsa vars implikationer kan leda fram till olika former av brott, är att släcka bränder, även proaktivt, och på senare tid har jag läst att politikernas lösning på att män slår kvinnor är att straffet skall innehålla fotboja OCH senast kom Vänsterpartiet med förslaget att de män som köpt sex skall som straff få genomgå en utbildning som skall få dem att känna skam och därigenom hindra dem från att upprepa sitt beteenden.

Båda dessa brottsliga aktioner föregås av mental ohälsa i någon form som har sitt ursprung i något så alldagligt som mild till stark stress som individen inte kan reglera på egen hand.

Idag finns behandling av mental ohälsa enbart knutet till Svensk sjukvård. Den består i stort sett bara av en enda grundläggande metodik som heter Kognitiv Beteendeterapi (KBT) med varianter och även i minskande grad av psykodynamisk terapi. Förutom dessa två inriktningar så finns det många olika andra former av terapier som svensk sjukvård stänger ute och inte bara det, den svenska sjukvården kallar dessa andra psykoterapier för kvacksalveri trots att dessa är godkända som psykoterapeutiska metoder i många andra länder. England, Spanien, Norge, Finland och många fler länder erkänner Gestaltterapi som en godkänd psykoterapi, det gör inte Sverige.

Politiker blir lämnade ensamma i sina idéer om hur de skall komma till rätta med avancerade problem och jag tror inte för ett ögonblick att regeringen har tagit hjälp av psykoterapeuter och psykologer för att komma fram till hur man skall förebygga mental ohälsa som leder fram till att män slår kvinnor eller att män köper sex och att detta, trots att det är olagligt, ser till att förstöra deras liv ändå år något som händer dagligen.

Politiker behöver hjälp att analysera ett problemområde och skapa något som blir bra för hela samhället, de borde bjuda in olika former av psykoterapeuter (sådana som arbetar med klienter och möter människor på daglig bas) tillsammans med polis, skola och andra områden som detta berör och låta dessa komma med ett flertal förslag som de sedan kan få implementera. Det skulle vara både kostnadseffektivt eftersom man då skulle få förelag som är SANT proaktivt och de skulle slippa lägg förslag baserade på ett eget tyckande.

Självständighet är bra, eget tyckande är jättefint, och när många människor som är villiga att låta sitt tyckande få ingå i en kunskapsbas som sedan kommer fram till planer som tar hänsyn till många olika nivåer av kunskap får vi politiska beslut som ger utrymmer för kreativa och kloka lösningar.

Psykoterapi vs antidepressiva

Många Svenskar kämpar idag med sin livssituation eller har en psykisk åkomma och många av dessa äter antidepressiva läkemedel. Många i Sverige har också någon familjemedlem eller kompis med en psykisk störning – vare sig det är depression, ångest, missbruk, ätstörning, ADHD eller någon annat.

Den goda nyheten är att 3000 vetenskapliga studier och 300 sammanfattningar av studier understryker de konsekventa och positiva effekterna av psykoterapi. Psykologiska terapier är effektiva i alla åldrar, allt från barn till vuxna till äldre vuxna. Psykoterapi fungerar tydligt med olika människor i många olika miljöer.

Den genomsnittliga klienten som får psykoterapi får ett bättre utfall än 79% av de klienter som inte söker behandling. Genom att jämföra effekterna av psykoterapi med effekterna av medicinering, visade Dr. Robert Rosenthal, psykolog vid Harvard University, övertygande att effekterna av psykoterapi ofta överstiger graden av effekt som finns i biomedicinska läkemedel. Enkelt uttryckt är psykoterapi rätt så effektivt.

En populär tro är att antidepressiva läkemedel är den mest kraftfulla behandlingen för depression. I själva verket finns det ingen starkare medicin för en deprimerad person än psykoterapi. Vetenskapliga bevis visar att psykoterapi i allmänhet är lika effektiv eller effektivare än mediciner vid behandling av depression, särskilt när konsumenttillfredsställelse och långsiktig uppföljning beaktas. Forskning visar att psykoterapi för depression är minst lika effektiv som antidepressiva läkemedel under behandlingsperioden och mer effektivt för att förhindra att symtomen återkommer efter att behandlingen har avslutats. Detta är inte för att devalvera den positiva effekten av antidepressiva medel; snarare är det att understryka den pålitliga styrkan i psykoterapi.

Nu finns det mer information om hur en given behandling fungerar. Visste du att både psykoterapi och antidepressiva läkemedel är beroende av klient- och relationsfaktorer för att uppnå många av deras fördelar – som lärande, hopp, självförtroende och förhållandet mellan klienten och psykologen? Det här är kanske inte så svårt att tro när det gäller psykoterapi, men det gäller också antidepressiva läkemedel. De flesta läkemedelsstudier jämför resultat av läkemedel med placebo (som sockerpiller). Baserat på detta vet vi att minst 75% av minskningen av depressiva symtom när du tar ett antidepressivt medel inte beror på de aktiva ingredienserna i medicinen utan snarare baseras de på att klienten gör något aktivt och har förtroende för hjälpsamheten i behandlingen och i den person/läkare som gör skriver ut medicinen. Det betyder att det inte bara är medicinen utan den som tar medicinen och det relationella sammanhanget där medicinen ordineras är likaledes viktigt.

Studier visar också konsekvent att de flesta föredrar psykoterapi framför att ta mediciner. Dessutom verkar användningen av en föredragen behandling (oavsett vilken behandling) ger bättre resultat.

Sammanfattningsvis stöder vetenskaplig forskning värdet av psykoterapi, till och med kortterapi, som en effektiv behandling för vanliga psykiska problem. Effektiv psykoterapi översätts till lyckligare och friskare människor.

Andningsövningar

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

3 effektiva andningsövningar:

1. Pranayama

Så gör du:
Placera höger tumme över höger näsborre. Andas långsamt in och ut genom vänster näsborre.
Andning via vänster näsborre har en lugnande, svalkande och avslappnande effekt på kroppen, vilket gör övningen bra för den som vill slappna av.
Eller: Placera vänster tumme på vänster näsborre. Andas nu genom höger näsborre istället.
Andning via höger näsborre har en uppiggande och värmande effekt på kroppen och får dig att känna dig mer alert och energifylld.

OBS! Inget hårt tryck på näsborren behövs, du ska bara täppa till näsborren så att du inte andas genom den.
Utför övningen under 26 andetag, oavsett om du behöver komma ner i varv eller bli mer pigg.

2. Andning “i fyrkant”

Ett bra övning för att få diafragman att arbeta korrekt – Kan hjälpa dämpa stress och ångest.

Så gör du:

Andas bara genom näsan.
Blunda och visualisera en fyrkant framför dig, exempelvis en ram eller en dörr. Börja att andas in längst ner vid dörrens kant och fortsätt att suga in luft medan du tänker dig att du sakta med blicken följer dörren tills du når dess överkant. Håll där andan medan du följer överliggaren. Därefter blåser du sakta ut luften tills du med blicken når dörrens nederkant igen. Häll sedan andan medan blicken följer tröskeln. Gör om fyrkanten.
Räkna långsamt till fyra innan du gör varje “förflyttning”.

3. Sudarshan Kriya Yoga

1. Victorious Breath
Man andas med ett väsande ljud nere i halsen med stängd mun. Denna långsamma andningsteknik (Långsamt… 2-4 andetag per minut) ökar luftvägsmotståndet under inandning och utandning samt styr luftflödet så att varje fas av andningscykeln kan förlängas till ett exakt tal. Man upplever ett fysiskt och mentalt lugn samtidigt som man är alert. 
Bhastrika eller “Bellows Breath”

2. Bellows Breath
Under detta moment andas man in kraftfullt genom näsan samtidigt som man sträcker upp armarna och öppnar de knutna nävarna. Vid utandningen andas man ut kraftigt genom näsan ger ett motstånd för utandningsluften i halsen och tar ned armarna till ursprungsläget (något förlängd utandning). In och utandningen med en hastighet av 10-20 andetag per minut. Pulsen ökar följt av ett lugn.

Fantastiskt måndagsmöte

Testimonials

Ett av mina första måndagsmöten träffade jag en person som i vårt möte delade med sig av sina upplevelser i livet på ett väldigt fint sätt. Vi kom att prata om allt möjligt i livet från terapi till familj och ekonomiska förutsättningar och jag kom att lära mig lika mycket från samtalet som jag hoppas min samtalspartner gjorde.

Jag ser fram emot fler spännande möten med helt nya ansikten och människor via zoom och kommer att sitta troget vid min dator från klockan 9.00 varje måndag morgon.

Du är varmt välkommen att möta mig du också.

Mvh

Thomas Sonefors

Måndagsmöte Zoom kl 9

Vilken rolig morgon detta blev. Denna måndag fick jag sällskap och vi talade om allting som hade med personlig utveckling att göra från det perspektiv som vi tillsammans skapade. Det var en spännande samtal.

Du som kommer in för samtal i detta forum lyfter frågor och tillsammans undersöker vi sedan hur vi kan hjälpas åt i vår strävan att göra livet roligare att leva.

Jag hoppas at fler kommer in på detta sätt och samtalar om hur personlig utveckling kan förändra våra liv oavsett vilken form som väljs.

Du är varmt välkommen!

Gestaltterapi och Evidens

Jag kom att läsa denna artikel på gestaltterapi.info och jag vill dela med mig. Jag har alltså inte skrivit denna text. Besök gärna hemsidan för denna text och även SAG, Svenska Auktoriserade Gestaltterapeuter.

Av Stefan Green Meinel

När du går in i terapi är det mycket uppenbart att vara intresserad av om terapin har någon effekt – kan du förvänta dig att bli bättre av att investera tid och pengar i en (gestalt) terapeutisk behandling? Försök att besvara den frågan med vad som kallas evidensforskning. Det vill säga man mäter effekten av olika terapeutiska terapier genom att titta på vad som fungerar och hur bra det fungerar. Den typen av forskning är dock ganska svår att genomföra.

Lone Algot Jeppesen och Leif Vedel Sørensen, båda psykologer och specialister inom psykoterapi, beskriver på ett livligt sätt de många bevisforskningsproblemen i sin bok ”Living your therapy” (Forlaget Mindspace, 2013).

Bevis kommer från den medicinska världen och baseras på observation av mätbara faktorer. En sjukdom definieras av vissa symtom, som botas genom användning av ett visst läkemedel / behandling. Den grundläggande förutsättningen är att patienten är en passiv mottagare av behandlingen.

I psykoterapi är den grundläggande relationen annorlunda. Patienten är en klient och det är en del av läkningen att klienten aktivt deltar i processen. Det är svårt att isolera vissa effektiva faktorer eftersom den centrala delen av behandlingen består av samspelet mellan två levande människor.

Lone Algot Jeppesen och Leif Vedel Sørensen skriver:

”Psykoterapi skiljer sig från konversation till konversation, just för att det involverar olika människor med olika upplevelser. Även om terapeuten omedelbart gör samma sak då och då, kommer det att uppleva annorlunda för olika människor vid olika tidpunkter, och därför är manualiserade behandlingar inte en försäkran om att det som händer är så likt att man kan “sätta ihop det” utan risk för exakt vad Beutler (2009) demonstrerade: Det finns en överförenkling av komplexa sammanhang. ” (s. 21)

Med andra ord: god psykoterapi kännetecknas exakt av att vara (något) annorlunda från tid till annan och från person till person. Psykoterapiforskning är därför en svår övning eftersom forskning i sig innebär en förenkling av en process som i sig är komplex och varierande.

Även om bevisforskning är svår är det inte omöjligt, och det finns flera stora studier. Lone Algot Jeppesen och Leif Vedel Sørensen citerar en stor studie som drar slutsatsen att det viktigaste med psykoterapi är, “… att modellen och tekniken är sammanhängande, väl beskrivna, förnuftiga och relevanta för klientens problem” (s. 22), men att en form av terapi är inte nödvändigtvis bättre än den andra, mycket beror på så kallade “icke-specifika faktorer”, såsom klientens motivation och situation, det terapeutiska förhållandet och terapeuten som person.

Mikael Sonne och Jan Tønnesvang, båda psykologer och gestaltterapeuter, hänvisar till specifik gestalt-bevisforskning i sin bok ”Integrative Gestalt Practice” (Hans Reitzels Forlag, 2013). De tar också förbehåll för svårigheten med bevisforskning, men skriver bland annat att:

“Gestaltterapi presenterar minst lika lovande resultat som de (mer bevisundersökta) kognitiva tillvägagångssätten (Strümpfel, 2004).” (s. 195)

Och vidare:

Slutligen har den klassiska jämförande studien av Johnson och Greenberg (1985) visat att kognitiv beteendeterapi och gestaltmetoder har lika bra resultat, och att det finns en fördel med gestaltterapi som inte uppstår med kognitiv terapi, nämligen att de som får gestaltterapi, fortsätter att förbättras efter avslutad terapi snarare än att bara bibehålla utvecklingen av terapin. (s. 195)

Sammanfattningsvis, om gestaltterapi och bevis, kan det därför sägas att det är svårt att bedriva evidensundersökningar alls och att det inte finns så mycket bevisforskning i gestaltterapi, men att bevisen som existerar ger lovande resultat.

Det finns emellertid ett växande intresse för bevisforskning: EAGT (European Association for Gestalt Therapy) har inrättat en forskningskommitté samt professionella nätverk som fokuserar på bevis (läs mer: www.psychotherapyresearch.org).

De viktigaste faktorerna för en framgångsrik terapeutisk kurs är:

Formen av terapi är teoretiskt sammanhängande och verkar relevant.
Terapiförfarandet utvärderas löpande.
Kunden har möjlighet att ge feedback.
Klienten är motiverad på olika sätt.
Positiva faktorer utanför terapin.
Det finns en säker och tillförlitlig kontakt med terapeuten.
Terapeuten behärskar sin teori och teknik.

Andning visning och praktik

Jag jobbar i en fantastisk organisation/praktik som heter Handlaget där många olika typer av terapeuter arbetar med allt …

Hur kan vi älska oss själv mer?

Svar: Hur kan vi acceptera oss själva mer.  De flesta har blivit socialiserade liksom ett barn. Föräldrarna har pressen …