Nervsystem

Andningen är ett av de viktigaste balanserna av nervsystemet då inandningen stimulerar det sympatiska nervsystemet och utandningen stimulerar det parasympatiska nervsystemet.

Det finns en direkt koppling med hur olika system i hjärnan stimuleras utifrån diafragmans rörelser oc tvärtom, vilket gör andning till ett av de mest effektiva sätten som människan har att påverka vårt totala mående som är avsevärt mer direkt än t.ex. medicinering och samtalsterapi. Därför är det oerhört viktigt att börja arbeta med meditation, andningsövningar och kroppsmedvetenhet och motion.

Syre

Syret är vårt allra mest potenta oc direkta näringsämne och tyvärr så talar vi nästan minst om hur viktigt det är. Vi talar mer om mat, mediciner, psykoterapi ja t.o.m. andlighet kommer avsevärt mycket högre upp på listan av ngt vi anser är viktigt för vår hälsa. Låt mig ge ett radikalt exempel:

Om vi inte äter så tar det flera dagar innan vårt liv är hotat.

Om vi inte dricker tar det också relativt lång tid innan livet står på spel

Om vi inte andas så är vi döda inom 5 minuter. Vad tror du, när ett ämne är så viktigt skulle det inte vara en god ide att satsa på att få en bra, effektiv och hälsosam andning? För mycket, för lite? För hetsigt, djupt, grund och vad påverkar andningen? Det finns så mycket som vi alla är omedvetna om.

Styr din andning och styr din potens

Ja, du läser rätt, t.o.m potensen kan påverka av hur vi andas, d.v.s. vårt sexliv. Vår psykiska hälsa, vår andliga, fysiska och psykologiska hälsa sammanbinds och stimulera av andningen och vi talar inte om sanslöst avancerade teorier och praktiker. Du kan påverka din styrka, uthållighet, koncentration, upplevelser av närhet, stimulera glädje och få en känsla av kontroll på galopperande känslor av nedstämdhet och t.ex. frustration och ilska.

Du bestämmer… när du själv tar andningen på allvar och börjar jobba med den medvetet och med kunskap.

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!