#TerapeutenThomas
MENU

Thomas Sonefors

Göteborg, Första Långgatan 12

Tar emot inom 24 timmar

Akutsamtal

Telefon

0706-227224

Kategori: <span>Andning</span>

Blodtryck och massage

Massageterapi är en effektiv behandlingsform för människor som lider av problem med blodtrycket. Specifikt är det bra att behandla alla de tusentals människor som ännu inte utvecklat högt blodtryck.

“Findings of the study indicated that massage therapy is a safe, effective, applicable and cost-effective intervention in controlling BP of the pre-hypertension women and it can be used in the health care centers and even at home.”

I presentationen av forskningsprojektet klargör man tydligt att även om man inte förstå exakt hur det går till så ger återkommande massagebehandlingar en blodtrycksreglering.

Här nedan är en översatt text från undersökningen.

Generellt visade genomsnittliga systoliska och diastoliska förändringar i testgruppen jämfört med kontrollgruppen i denna studie en signifikant skillnad under interventionssessionerna.

Tre dagar efter studien var det fortfarande en signifikant skillnad mellan test- och kontrollgrupperna i systolisk och diastolisk blodtryck. 

Detta indikerar att effekterna av massage består i minst 3 dagar efter behandlingen.

Olneys studie (2005) visade signifikanta skillnader i systolisk och diastoliskt blodtryck mellan de två grupperna 48 timmar efter studien. [9]

Många av forskarna har också ansett att den lätta BT-minskningen är värdefull och tror att den kan orsaka immunisering av biverkningarna. Nu, enligt de erhållna resultaten i den aktuella studien, kan man dra slutsatsen att massageterapi, oavsett dess okända mekanism, avsevärt kan minska klienternas BT och förhindra dess biverkningar; så att genomsnittlig systolisk och diastolisk BP från pre-hypertoniområdet från början av studien har lett till normalt Blodtryck. Dessutom kvarstår effekterna av massage i minst 3 dagar efter ingreppet. Därför introducerade forskarna massageterapin som en effektivt omvårdnadsintervention för att justera Blodtrycket hos de prehypertensiva klienterna.

Vårt immunförsvar behöver förstärkas mot Covid-19

Från tid till annan kommer influensor och kraftfulla luftvägsinfektioner som drabbar människor i hela samhället. I samband med dessa kommer då också larm om att vi skall vaccinera oss sm ett skydd mot dessa virus.

Det som är den stora skillnaden när dekommer till detta nya virus är just att det är nytt och att det ännu inte finns vaccin som skapar ett immunförsvars skydd och därmed så kan väldigt många bli sjuka väldigt snabbt och precis som alla andra liknande influensor så ordet särskilt utsatta, svaga, gamla, sjuka som också har ett immunförsvar som är nedsatt och då både lätt får detta virus samt också då kan bli våldsamt sjuk och eventuellt kan avlida i sviterna av detta virus.

En otroligt viktig bit i detta är hur vi omedelbart kan öka vårt skydd och här är andningen en oerhört viktig bit. Vid en ovetenskaplig undersökning observerade jag under 4 dagar de människor jag mötte i olika sammanhang samt att jag noterade dessa observationer och det jag såg var följande.

av omkring 500 observerade människor i olika livssituationer såg jag följande:

5% (ca 25/500) hade vid tillfället för min observation en andning som var korrekt och att där fanns grunden för en god andningsvana.

95% (ca 475/500) visade vid tillfället för observationen en andningsvana som ej var optimal för t.ex. immunförsvaret.

Av de observerade va 60 personer sådana som ägnade sig åt någon form av motion och av dessa andandes 100% på ett olämpligt sätt.

Alla de som cyklade andades vid tillfället på ett uppenbart ineffektivt sätt.

Vid resor på lokala offentliga färdmedel såsom buss och spårvagn såg jag endast ett fåtal som vid tillfället för observationen andades på ett sätt som skvallrade om goda andningsvanor, resterande personer andades direkt olämpligt och bjöd på detta sätt in t.ex. virusangrepp, bakterier o.s.v.

När du går en andningskurs hos mig och min kollega Cecilia Wallinder (www.andningenifokus.se) så får du kunskaper, inspiration, övningar och upplevelser som kommer att ge dig fler redskap som du behöver för att förstärka ditt immunförsvar, optimera din energi och därmed ge dig kraft att stå emot virusangrepp generellt.

Däremot måste jag betona att det inte är ett totalt skydd eller ett botmedel mot covid-19.

Andningskurs & terapi

Andningen är ett av vårt allra viktigaste funktioner och utan syre blir det jobbigt 🙂 Utan syre kan det gå fort innan vi förlorar medvetandet och sedan får livshotande skador och dör. Det är därför också ganska lätt att räkan ut att kvaliteten på hur vi andas också påverkar oss oerhört mycket och dessutom snabbt.

En andningskurs innehåller:

 • Teoretisk kunskap om andningen och dess många funktioner
 • Övningar för att på olika sätt finna en väg för dig att optimera din andning
 • Utökad vaken medvetenhet
 • Förslag på ett schema som start på en förvandling av en personligt begränsad och kanske dysfunktionell andning
 • Delande av upplevelserna med andra och därigenom få fler exempel

Vad kan en förändrad andning få för effekter i ditt dagliga liv:

 • Bättre fokus och koncentration
 • Ökad och jämnare energi
 • Bättre uthållighet i alla former av aktiviteter inklusive motion
 • Ökad generell hälsa
 • Bättre sömn
 • Mindre (ljud) snarkande vi sömn
 • Utökad känslomässig och psykologisk fokus och kontroll
 • Inspiration och hjälp att sluta röka (om man så vill)
 • Verktyg för större avslappning i hela kroppen, minskad muskeltonus, bättre balanserad energi i rörelseapparaten
 • Lägre puls
 • Bättre matsmältning
 • Luftvägsinfektioner och andra problem med luftvägarna (såsom astma, allergier och kol m.m.) kan minska drastiskt
 • Ökad förmåga att möta andra människor
 • Oro, ångest och liknande tillstånd kan minska och större välmående därmed infinna sig
 • Ökad erektion (dock ej längre/större penis)
 • Utökad sexuell uthållighet
 • Större självförtroende

Denna kurs är baserad på vetenskapliga studier och kroppsligt biologiska påvisbara effekter och är därmed evidensbaserad.

Kursen är enkel att ta till sig och kommer att medföra nya personliga upplevelser som dessutom kan delas med andra, t.ex. nära och kära, så att det kan sprida sig och medföra att alla i din närhet kommer att må bättre.

Inom vilka normalsituationer kan jag behöva andnings preparationer:

Tala inför publik: 

 • Hur kan jag använda andningen
 • skapa lugn
 • ge mer energi till röst och budskap

Vara vaket uppmärksam som åhörare:

Jag kan använda andningsövningar till:

 • hålla koncentrationen och 
 • känna mig pigg och alert

…igenom ett möte/föreläsning/arbetsdag.

 • Om jag känner tröttheten komma smygande
 • Ifall jag känner förkylningssymptom

När barnen vill leka efter min långa arbetsdag…. vad gör jag?

På 15 minuter kan du fräscha upp systemet med en enkel andningsövning och bli piggare tillsammans med familjen.

Hur kan vi lyfta fram så många fördelar med en förändrad andning?

Andas gör vi allihopa cirka 20.000gg/dygn och har gjort det i många år och därför skulle vi kunna säga att vi är andningsexperter allihopa! Tänk dig då att om vi ökar effektiviteten omkring andningen med något som vi då tränar på så ofta så blir effekterna många. Syre inger i människans alla processer.

Diafragman som hjälper

Diafragman – obalans och profylax

Diafragman är den viktigaste muskeln i andningsprocessen. Dessutom är den viktig i kroppens upprätthållande funktion samt är en viktig muskel för att förhindra reflux tillbaka i matstrupen (esofagus).

Det är vanligt att patienter har dysfunktionell diafragma, både vid andning och vid rörelse. Det är inte alls nödvändigt att symptomen dyker upp vid platsen för diafragman som ett resultat då en dysfunktionell diafragma kan leda till sekundära besvär i andra delar av kroppen.

Symptom på en dysfunktionell diafragma

Symptom som kan tyda på dysfunktion är:

 • Astma och smärta i brösthålan
 • Låg energi
 • Andnöd och tung andning vid aktivitet
 • täppt näsa, torra läppar, dåliga tänder, mm.
 • Hög allmän anspänning i alla muskler
 • Smärta i ländryggen och nacke
 • Mag-/tarmbesvär t ex magkatarr
 • Halsbränna
 • Sura uppstötningar
 • Synbar pulshöjning i magen vid andning
 • Kramp runt revbensbågarna

Vad gör diafragman?

 • Diafragman är den viktigaste muskeln för vår andning
 • Diafragman är viktig för vår bålstabilitet och därigenom rygg/nacke/hals
 • Diafragman påverkar magfunktionen

Den övre delen är den som arbetar med andning, medan den nedre delen är involverad med kräkningar och när man sväljer. När muskeln arbetar (förkortas) så sjunker diafragman vilket gör att det uppstår ett ökat utrymme för lungorna vilket gör att luften sugs in, och när den slappnar av så stiger diafragman och luften pressas ut. Samtidigt som muskeln arbetar så ökar också den upprätthållande funktionen.

Magen, vars olika organ är placerade under diafragman, påverkas i allra högsta grad av diafragmans funktionalitet. En diafragma som arbetar undermåligt eller orytmiskt kommer att påverka alla kroppens organ såsom även hjärtat och blodkärlen.

Den upprätthållande funktionen

Med upprätthållande funktion menar vi diafragmans förmåga att vara delaktig i att upprätthålla kroppens stabiliserande funktioner i bålen. I bukhålan bildar följande muskler en kärna för stabilisering: diafragman i taket, transversus abdominis framtill samt inre sneda bukmuskeln, multifidus baktill och bäckenbottenmuskulaturen i botten.

Ett antal muskler samarbetar i kedjor för att göra kroppen stabil, bland dessa muskler inräknas – nackrosetten, musculus erector spinae, musculus trapezius, musculus iliopsoas, musculus quadriceps femoris och musculus soleus.

Vid olika typer av stress, kontinuerliga nötningar av “normala fysiska förutsättningar”, trauman och skador är det vanligt att några av dessa muskler som bygger upp denna stabiliserande grund blir dysfunktionella och förlorar sin funktion. Hur kroppens stabilitet ser ut när en eller flera av dessa faktorer är ur funktion är det ganska lätt att förstå att något sker med organismens helhet. Var tar krafterna vägen när t.ex diafragman är hämmad?

Kolar och Vajta hävdade 2009 och 2010 att diafragman har en direkt koppling till transversus abdomini, multifidus, psoas major, thorakolumbala fascian och bäckenbotten som en länk till resten av bålstabiliteten.

Dr Kathy Dooley, DC,  Msc i anatomi, har även hittat en sammanhängande länk mellan nackrosetten, djupare delen av thorakolumbala fascian, via diafragman och hela vägen ner till plantaraponeurosen under fotsulan. Med denna koppling är det lätt att förstå hur mycket en dysfunktionell diafragma kan påverka den upprätthållande funktionen.

En dysfunktionell diafragma kan påverka dina idrottsliga resultat negativt

När vi andas normalt så har vi en normal funktionalitet i diafragman men vid stress andas vi på ett annat sätt och använder revbensmuskulaturen och halsmuskulaturen för att ventilera.

Tänk själv igenom hur många gånger du upplever stress bara på en dag. T.ex. DU kommer för sent till jobbet, du blir sen och springer efter bussen, du glömmer telefonen hemma, dina barn blir sjuka, du har jättemycket att göra, matvanor bryts, du skall deklarera, bilen går sönder, mamma ringer, o.s.v. och det finns massor med andra tillfällen då stress blir ett allmänt påslag av energi i kroppen och även födointaget kan skapa en stress som för vi dricker en läsk, kaffe, ja allt som innebär att du får en plötslig “kick” vilket då kroppen tolkar som stress. Detta kan skapa en stressandning.

Denna stressandning påverkar kroppen på fler än ett sätt, 1. dels genom att den minskar den muskulösa grundfunktionen, 2. påverkar det limbiska systemet. 3.  En kraftigt fasciliterad diafragma kan göra så att inga eller få nervimpulser från hjärnan når fram till övriga posturala muskler, vilket leder till en kraftigt ökad risk för skador och smärta i och med att stabiliteten minskar i hela kroppen. När man behandlar diafragman så återställs den upprätthållande funktionen, koldioxid/syre-blandingen i kroppen balanseras, kvävemonoxid tillförs vilket lugnar den glatta muskulaturen i luftvägar och andra inre organ, mm.

Vid en dysfunktionell diafragma ökar skaderisken på grund av att den allmänna muskelanspänningen är högre konstant med stela muskler som följd, likaså minskar prestationsförmågan då koldioxid/syrenivåerna är obalanserad, mm . Det är heller inte ovanligt att kramper i mellangärdet uppstår under löpning när diafragman arbetar orytmiskt och kanske överdrivet. Kom ihåg dess koppling till bäckenbotten, och då bäckenbotten är anspänd får diafragman kompensera med följd av kramper vid xiphoideum och under revbensbågarna som följd. Detta diagnosticeras ofta felaktigt som t.ex. magkatarr,. Ofta försöker man förebygga dessa problem med mineraltillskott och mediciner.

Diafragma och ländryggssmärta

Ofta när vi ser kronisk ländryggssmärta så hittar vi dysfunktioner i diafragman, men också ofta i Rectus Abdominis. I en studie konstaterade man att patienter med ländryggssmärta oftare hade besvär med diafragman jämfört med kontrollgruppen.  Forskningen har även hittat ett samband mellan andningsmönster, bålstabilitet och smärta i ländryggen.

Hur får diafragman tillbaka sin funktion och hur lång tid tar det? (Profylax)

Det som är diafragmans huvudsakliga uppgifter är alltså andning och upprätthållande funktionen. I övrigt har en effekter på många andra sätt som kommer som en bonus när vi får ordning på dess grundfunktion.

Många gånger har diafragman, genom livet vi lever, blivit programmerad tillsammans med hela organismens system att interagera med vår omgivning, både genom hur vi rör oss och hur vår andning fungerar.

Jag tillhandahåller andningsinstruktioner i form av individuell hjälp och planerar även kursverksamhet för grupper.

Att ge diafragman tillbaka dess funktion kräver att vi skapar nya vanor och det sker genom kunskap och övning. Medveten andning, medvetna övningar och medvetet självstöd är våra viktigaste hjälpmedel.

Det tar mellan 70-150 dagar att skapa en nya vanor beroende av hur djupt störningen i organismen letat sig. Vad vi behöver är andningsinstruktioner, hjälp till självstöd och ett omhändertagande av både kroppsliga och mentala kopplingar till denna process.

Som andningsinstruktör, kroppsterapeut och gestaltterapeut kan jag ge dig ett gott stöd att återfå funktionaliteten i diafragman igen.

Referenser:

Oxygen Advantage

Medveten Andning

Postural function of the diaphragm in persons with and without chronic low back pain. J Orthop Sports Phys Ther. 2012 Apr. Kolar P et al.

Greater diaphragm fatigability in individuals with recurrent low back Respiratory physiology & neurobiology, 2013 Aug 15. Janssens L. et al.

Andas rätt och må bättre

Andning är något som varit en del av mitt yrkesliv i 3 olika roller:

 

 1. Den skolning jag fick som Massageterapeut på “En Skola För Livet” 1993-1994 gjorde att jag jobbade med en tänkt holistisk syn på människan som inte bara en maskin på två ben vars olika delar skulle fixas utan som en helhet där jag fick titta på individen som helhet där jag som terapeut fick använda flera olika tekniker för att skapa denna helhetssyn och behandla klienten ur flera aspekter. En av dessa var att använda andningen som ett sätt att hantera 1. Avspänning, 2. Smärta, 3. Återkoppling. Sedan tillförde jag själv olika aspekter av att klienten bättre kunde ta med sig de nya lärdomarna genom att göra andningen som en del av upplevelsen klienten hade av min behandling.
 2. Som Operasångare 1993-2020 så har jag fått lära mig en andning som skulle vara så effektiv som möjligt för att skapa och underbygga och bevara en röst som skulle kunna både effektivt förmedla toner, känslor, ord o.s.v. för att skapa en gestalt som en publik skulle kunna känna med eller emot och ta till sig som en del av det musikaliska dramat. Sång, musik och drama. Avancerad ändamålsenlig andning på yrkesmässig nivå.
 3. En Gestaltterapeut 2017- och vidare,  jobbar med hela människan och använder andning tillsammans med klienten för att både finna ett självstöd och ett yttre stöd samt att det hjälper klienten att organisera sina upplevelser och att lära sig att hantera, styra och leva med sina upplevelser. Det är ett förhållningssätt där andningen är till för att ge klienten fokus och riktning. Ett levande nu och alltid ett nytt nu.

Alla de tre olika områdena har haft ett specifikt syfte. Däremot fanns det egentligen inte i någon av de tre skolorna en specifik modul som undersökte hur andningen egentligen fungerade och jag har därför bestämt mig för att skapa en egen väl sammanhängande modul av antingen som kommer att träna var och en att:

 1. Träna människan att finna en välgrundad normal andning som blir en reset från stress och anspänning. D.v.s. att återställa andningen såsom andningen är avsedd att göra oss heloch hålla oss friska och energifulla.
 2. Finna ett sätt att boosta oss inför specifika uppgifter som kräver mycket energi samt använda andningen till att lära oss fokusera mot specifika uppgifter. Det skall också ge oss fokuset att påverka vår självkontroll, vår själv-styrka!
 3. Lära oss om Andningens anatomi, känsla. Utökad andningsstyrka, andnings styrketräning, om man så vill. Skapa medvetenhet om hur vi andas och därigenom stärka hela organismen.

För att göra det så har jag utforskat olika andningstekniker och valt 3 olika att sammanfoga till en träningsmodell.

 1. En för att effektivisera syreupptaget i cellerna. Minska stress.
 2. En för att styrketräna andningens muskulatur och blodomloppet. Öka kraft.
 3. En för att utforska andningens fysiska och därmed praktiska förutsättningar. Öka medvetenhet.

Resultatet skall bli att öva människor i 10 veckor och därigenom ge dem en god start i att hålla i dessa andningsövningar i 6 månader eller mer och därmed ha förändrat dessa människors sätt att andas och därmed ge dem ett sätt att leva på som blir deras egna.

Du som är intresserad av detta kan ta kontakt med mig för att endera boka mig för personliga sessioner eller för att boka kurser med mig på t.ex. företag eller föreningar eller liknande. Priser kommer vi överens om eller kommer att anslås på förstasidan av denna hemsida.

Din kropp är ditt tempel kallt & varmt

 Ge dig en mjuk och glad kropp

1. En varm dusch på morgonen kan hjälpa igång en stel kropp och få den att slappna av och extra effektivt blir det om du lägger in 1 till 2 minuter iskall dusch. Då stimulerar du framförallt kappillärerna (våra minsta blodkärl) att öppna upp extra mycket och skapar större blodcirkulation. Lär dig också att allt eftersom andas lugnt och slappna av i det kalla så tränar du hela din organism att vara lugn och avslappnad, bygger ett inre lugn för stress, vet att du kommer att klara av stress utan att spänna dig.

2. Sov på sidan eller på rygg. Om du sover på mage trycks ryggraden och den nedre delen av ryggen ihop, vilket kan leda till sämre cirkulation, smärta och stelhet. Se också till att du har en säng som ger aktivt stöd och inte blir en hängmatta får då komprimeras muskler och diskar mer än nödvändigt.

3. När du vaknar, andas bara genom näsan lugnt och med små, lugna andetag. Ligg kvar i sängen och sträck ut dig en stund. Rör försiktigt på hand- och fotleder. Sätt dig upp och fortsätt stretcha lätt, till exempel genom att fatta tag om händerna och sträcka dem upp mot taket. I det läget kan du även stretcha båda sidorna av överkroppen och ”väcka” ryggraden.

4. När du kliver ur sängen, gör några knäböj. Håll i något som stöd med ena handen om du behöver. Se till att hela tiden hålla upp bröstet och ryggen. Känns det här för svårt att börja med, testa efter en varm dusch.

5. Förebygg stelhet med växelvis rörelse och vila under dagen. Sitter du stilla längre stunder blir du stel. Ta korta men regelbundna raster varje timme och rör på dig. Stretcha gärna lite lätt också.

6. En led behåller sin rörlighet och funktion bäst om den används ofta. Genom att röra mycket på dig förebygger du stelhet dygnet runt. Fysiskt inaktiva personer och elitidrottare löper förhöjd risk att få ledproblem. Men att vara fysiskt aktiv på motionärsnivå och i sin vardag är bra för lederna. Låg belastning, av till exempel simning, cykling eller promenader räcker långt. En hund gör att du jobbar mer upp och ner, tar ordentliga promenader på minst en timme och kanske även att du ger dig ut i naturen.

7. Styrketräna och sträck. Det är alltid smart att stärka upp och stretcha musklerna runt leder som tenderar att bli stela och onda. Starka, smidiga muskler avlastar lederna. Ta speciellt hand om fot, knä och höftleder så att det känns enkelt att promenera, jogga, springa.

8. Sträva efter normalvikt. Övervikt belastar lederna. En enkel regel kan du förlja och det är att ät lagom mycket, om du motionerar mycket kan du äta mer. Var inte rätt för att äta ordentligt och ät kvalitativt bra mat. Undvik vitt mjöl, vitt socker och annan mat som anses ge stora energikickar, satsa hellre på mat som ger mjuk energi.

9. Testa yoga. Det finns mängder av yogapass på olika nivåer och med olika inriktning. Det finns yogapass t.o.m. på Youtube till exempel. Välj gärna ett pass med fokus på stretch. Lyssna på kroppen när du yogar och gör bara så mycket du klarar av. Yoga gör dig stark och rörlig.

En av världens mest kända mänskliga avbilder, Michelangelo’s ‘David’

Andas rätt – Må bättre!

Andning är något som varit en del av mitt yrkesliv i 3 olika roller:

 

 1. Den skolning jag fick som Massageterapeut på "En Skola För Livet" 1993-1994 gjorde att jag jobbade med en tänkt holistisk syn på människan som inte bara en maskin på två ben vars olika delar skulle fixas utan som en helhet där jag fick titta på individen som kom  där jag som terapeut fick använda flera olika tekniker för att skapa en helhetssyn och behandla klienten ur flera aspekter. En av dessa var att använda antingen som ett sätt att hantera 1. Avspänning, 2. Smärta, 3. Återkoppling. Sedan tillförde jag själv olika aspekter av att klienten bättre kunde ta med sig de nya lärdomarna genom att göra andningen som en del av upplevelsen klienten hade av min behandling.
 2. Som Operasångare 1993-2020 så har jag fått lära mig en andning som skulle vara så effektiv som möjligt för att skapa och underbygga och bevara en röst som skulle kunna både effektivt förmedla toner, känslor, ord o.s.v. för att skapa en gestalt som en publik skulle kunna känna med eller emot och ta till sig som en del av det musikaliska dramat. Sång, musik och drama. Avancerad ändamålsenlig andning på yrkesmässig nivå.
 3. En Gestaltterapeut 2017- och vidare,  jobbar med hela människan och använder andning tillsammans med klienten för att både finna ett stöd för klienten att organisera sina upplevelser men också att lära sig att hantera, styra och leva med sina upplevelser. Det är ett förhållningssätt att andningen är till för att ge klienten egen kraft och riktning. Ett levande nuoch alltid ett nytt nu.

Alla de tre olika områdena har haft ett specifikt syfte. Däremot fanns det egentligen inte i någon av de tre skolorna en specifik modul som undersökte hur andningen egentligen fungerade och jag har därför bestämt mig för att skapa en egen väl sammanhängande modul av antingen som kommer att träna var och en att:

 1. Träna människan att finna en välgrundad normal andning som blir en reset från stress och anspänning. D.v.s. att återställa andningen såsom andningen är avsedd att göra oss heloch hålla oss friska och energifulla.
 2. Finna ett sätt att boosta oss inför specifika uppgifter som kräver mycket energi samt använda andningen till att lära oss fokusera mot specifika uppgifter. Det skall också ge oss fokuset att påverka vår självkontroll, vår själv-styrka!
 3. Lära oss om Andningens anatomi, känsla. Utökad andningsstyrka, andnings styrketräning, om man så vill. Skapa medvetenhet om hur vi andas och därigenom stärka hela organismen.

För att göra det så har jag utforskat olika andningstekniker och valt 3 olika att sammanfoga till en träningsmodell.

 1. En för att effektivisera syreupptaget i cellerna. Minska stress.
 2. En för att styrketräna andningens muskulatur och blodomloppet. Öka kraft.
 3. En för att utforska andningens fysiska och därmed praktiska förutsättningar. Öka medvetenhet.

Resultatet skall bli att öva människor i 10 veckor och därigenom ge dem en god start i att hålla i dessa andningsövningar i 6 månader eller mer och därmed ha förändrat dessa människors sätt att andas och därmed ge dem ett sätt att leva på som blir deras egna.

Du som är intresserad av detta kan ta kontakt med mig för att endera boka mig för personliga sessioner eller för att boka kurser med mig på t.ex. företag eller föreningar eller liknande. Priser kommer vi överens om eller kommer att anslås på förstasidan av denna hemsida.

Andas rätt – minns bättre

I avsikt att hålla koll på hur viktig andningen är och att det finns goda skäl att arbeta med att förbättra vars och ens andning kommer här en artikel från DN.se som skriver om nya rön.

Vi minns bättre om vi andas genom näsan

Publicerad

Sättet vi andas på kan påverka hur väl våra minnen fastnar. Om vi andas genom näsan under en timme efter att vi luktat på någonting – minns vi lukten bättre än om vi andats genom munnen.

Forskare från Karolinska institutet har i en ny studie undersökt hur sättet vi andas på påverkar vårt minne. Resultaten visar att vi minns lukter bättre om vi andas genom näsan efter att vi luktat på någonting.

– Det är intressant att man vetat i tusentals år inom till exempel meditationen att andningen påverkar oss på fler plan än bara ren överlevnad. Men att det ändå gjorts så få vetenskapliga studier på området, säger Artin Arshamian, hjärnforskare vid Karolinska institutet.

Minns bättre

I ett experiment fick 24 försökspersoner lukta på tolv lukter som de ombads att memorera. Sedan fick de under en timme bara andas genom näsan eller bara genom munnen. Alltså under den tid minnen bearbetas och lagras.

När timmen hade gått fick personerna lukta på tolv nya lukter och de tolv tidigare lukterna. Uppgiften var att avgöra om lukten de kände kom från inlärningstillfället eller om den var ny.

Resultaten visar att personerna mindes lukterna bättre när de hade andats genom näsan.

Andra typer av minnen

Än så länge kan forskarna bara visa att vi minns just lukter bättre om vi andas genom näsan efter inlärning. Men förmodligen gäller det också andra typer av minnen.

– En tidigare studie har antytt att det även kan gälla visuella minnen och i vårt experiment har vi i valet av lukter försökt att inte bara framkalla rena luktminnen, säger Artin Arshamian.

Forskarna använde sig nämligen av lukter som både går och inte går att sätta ord på. När försökspersonerna kände lukten av till exempel apelsin, så behövde de inte memorera själva lukten utan kunde lika gärna minnas ordet eller bilden av en apelsin innan de genomförde uppgiften.

– Eftersom vi inte kunde se någon skillnad mellan hur väl man kom ihåg lukter man kände igen och de som inte gick att sätta ord på, så är det troligt att resultaten även kan gälla andra typer av minnen också, säger Artin Arshamian.

Optimal andning

Forskarna planerar nu att ta reda på vad som verkligen sker i hjärnan under andningen och hur det i sin tur är kopplat till minnet. Det har tidigare varit knepigt eftersom det krävts att elektroder placeras direkt i hjärnan.

– Men vi har precis utvecklat ett nytt verktyg som gör det enklare. När vi vet mekanismerna bakom kan det ge kunskap om hur man andas optimalt i olika situationer, säger Artin Arshamian.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Neuroscience.

Andning visning och praktik

Jag jobbar i en fantastisk organisation/praktik som heter Handlaget där många olika typer av terapeuter arbetar med allt …

Hur kan vi älska oss själv mer?

Svar: Hur kan vi acceptera oss själva mer.  De flesta har blivit socialiserade liksom ett barn. Föräldrarna har pressen …