Kategori: <span>Okategoriserade</span>

Andning visning och praktik

Jag jobbar i en fantastisk organisation/praktik som heter Handlaget där många olika typer av terapeuter arbetar med allt från massage till sexologer till psykoterapeuter och där kommer jag under våren varje torsdag 17.30-19.00 hålla andningsvisningar så att du kan komma och ta reda på vad du behöver. Då får du också möjlighet att utforska Handlagets olika tjänster och möjligheter.

Kom till Första Långgatan 12 och ring på dörrklockan “Handlaget” och kom in och få en introduktion.

Vi börjar torsdagen den 10/2 klockan 17.30 och fortsätter undervåren. Skriv till 0706-227224 och anmäl ditt intresse.

Kostnad 100Kr
Adress: Västra Långgatan 12 (Handlaget) Göteborg.

Välkommen
Thomas Sonefors

Hur kan vi älska oss själv mer?

Svar: Hur kan vi acceptera oss själva mer. 

De flesta har blivit socialiserade liksom ett barn. Föräldrarna har pressen på sig att socialisera barnet så att det blir anpassat i världen, i världens ögon, och när de gör det genom att använda metoden att straffa och belöna olika former av beteenden, och det startar tidigt i livet, så finns det en massa meningsskapande utbyte av erfarenheter mellan barnet och den vuxne. 

När de skapar barnets känslomässiga karta så visar den vuxne för barnet att vissa av barnets beteenden och VARANDEN inte är acceptabelt. Resultatet blir någon form av upplevelse av att vara ovärdig eller olämplighet i alla människor, det blir resultatet av socialisering på det ena eller det andra sättet. Väldigt få människor kommer ur denna process opåverkade.

Man kan säga att Ego eller personality på ett sätt är byggt på… Undertryckande av ID eller impuls-livet, för samhället måste/försöker komma på att hantera barnets impuls-liv (addera impulskontroll) som ger upplevelsen av att; På något sätt så är jag dålig, jag har de här beteendena som inte är acceptabla, sedan bygger man den sociala konstruktionen och slutprodukten är en person som ser till sin omgivning och ber om bekräftelse, ”är jag god nog? Tycker du om mig? Är jag acceptabel för dig.

Och du får ett A för att du anstränger dig och om du inte får ett A så är det inte så att du inte känner någonting alls; du känner dig dålig. Det är som att grunden för för din position i världen är negativ, alltså mindre än noll eller inte noll.

Så du försöker konstant använda dina livserfarenheter att motbevisa denna känsla av mindervärdeskomplex. Det är en väldigt vanlig situation i social anpassning och mänsklig utveckling.

Precis bakom detta är var den andliga domänen börjar, det är en del av (….) Som bara betraktar världen såsom den är.

När man har en negativ ”sak” (självbild) som pågår så kan man försöka eliminera ”saken” genom att applicera dess motpol som i detta fall, 

så om där är en känsla av mindre värde så kan man applicera självkärlek. Eller så kan vi gå bakom hat och kärlek och börja med att säga att vi erkänner oss själva, erkänner oss mänskliga och vi hör att vi gör oss själva mindre värda och otillräckliga och vi erkänner oss själva och det ord jag vill använda är ”uppskattning” att uppskatta det som är, att uppskatta mig själv.

Det är som att du går ut i skogen och du betraktar träden och uppskattar dem, du säger inte ”det trädet är bra och det trädet är dåligt” för något träd är för tjockt, för smalt, för kort, för långt, krokigt eller rakt…. Om du inte är en skogshuggare (tillverkare av skogsprodukter) För det mesta så betraktar du träden och uppskattar dem för vad de är, de Är, men så fort du kommer i närheten av människor går du omedelbart in i ett tillstånd av dömande. Bättre och sämre. 

Du gör det utifrån din egen osäkerhet från ditt eget behov av att bekräfta dig själv, den personen har mer hår än jag… det finns dimensioner av ständigt dömande: Är jag en tillräckligt bra kvinna, mor, far, människa, är jag stark nog, är jag känslig nog, är jag levande nog, ja vad som helst.

Du blir konstant fångad i att leva i en dömande värld. Om du börjar att öva på att se människor som träd och uppskatta dem som de är, inkluderande dig själv, och börjar uppskata dig själv.

Uppskatta din mänsklighet:

Ta mig so exempel, Jag har en bild av mig själv som kärleksfull, empatisk, närvarande, klar och accepterande o.s.v. Ibland blir jag dock  trött och då blir jag kanske arg, irriterad, kort tålamod, nedlåtande och avstängd mm. Och då blir jag riktigt generad för det är inte vem Ram Dass skall vara (självbild) Det skall ju föreställa att jag är allt det där positiva så då börjar jag förställa mig som de där positiva sakerna (jag ser mig själv vara) vilket gör att det är beräkning och avsiktlig förledning/manipulation inblandad och då är jag inne på fel väg för det skapar exklusion och avstånd. När vi gör så att vi förställer oss istället för att vara dem vi verkligen är så skapar det avstånd och exklusion från varandra. Det är dåligt.

Jag blev tvungen att riskera att vara sann, jag blev tvungen att bli äkta med andra människor och inse att det vi delar med varandra är vår sanning, och sanningen innefattar hela och allt vårt innersta (inte bra det goda och fina) Och det första jag var tvingen att göra var att acceptera min egen sanning. Jag blev tvungen att tillåta mig att vara en människa av kött o blod.

Jag blev väldigt hjälpt av min ”guide” Emanuel, min Andlige vän, som när jag frågade: ”Vad gör jag på jorden” svarade: ”Varför provar du inte att använda manualen/läroplanen, varför försöker du inte vara människa…” Jag har alltid trott att komma närmare gud innebar att jag skulle förneka min mänsklighet och omfamna det gudomliga och vad jag insåg var att vägen till sanning kanske var att omfamna (hela livssituationen) hela mitt varande, vilket var att omfamna både min mänsklighet och min gudomlighet, och inte ömka mig i det utan erkänna det. Ej heller döma det eller förankra det i historisk/social erfarenhet utan erkänna och tillåta min fulla mänsklighet.

Så jag har kommit hit idag att jag är vad jag är mycket mer och vissa människor tycker om det och visa andra tycker inte om det. Om de gillar det så är det deras problem och gillar det inte det så är det också deras problem jag tar inte det ansvaret på mig… så mycket… det är en långsam process.

Vad jag fann var att när jag började tillåta mig att vara mer mänsklig, tillåta mig att vara den jag är, så förändras jag mycket snabbare i mig själv, händelser och uppfattningar lämnar mig snabbare. Det var som att jag var i en modell baserad på negativitet, att tycka lilla om mig själv, och när jag accepterade att jag är en människa med alla mina olika aspekter, så började saker och ting att flöda och jag kunde känna förändring ske i mig själv. Sedan kunde jag börja erfara min egen skönhet och det skrämde mig för det var så annorlunda och t.o.m. kontrasterande mot den modell av mig själv jag hade byggt upp genom alla mina år fram till nu, det att jag behövde vara ”god” för att få vara vacker, och idén att jag bara är….

Det, vad som är… När du ser på ett träd, en sten eller en flod så är det (objektet) i sin egen rätt vackert. Du ser sönderfall och det är vackert, Jag känner Laura Huxley som är en väldigt god vän till mig… i hennes kök så har hon dessa kärl över diskhon och hon stoppar alla former av bitar av avfall i dessa kärl och när de ruttnar så bildar de olika former av vackra processer som blir till konst, det är egentligen skräp och avfall, det är skräp som konst. Vi ser det också och det är otroligt vackert, absolut skönhet. 

Jag började träna mig (expandera mig medvetenhet) i att se på universum ”såsom det är”  för att se skönheten i alla dessa processer och förstå det man kallar ”den horribla skönheten” i det. Det finns skräck och skönhet i det för det är sönderfall, vi är alla sönderfall, jag ser mitt huvud och det är sönderfall, och det är vackert och horribelt samtidigt, och jag bara lever med det och det var där jag började se skönheten i det. 

Så vi talar om att uppskatta vad som är. Inte ”älska dig själv”, som en motsats till att inte tycka om dig själv, utan tillåta dig själv…. Och när du tillåter, så förändras du, 

Jag tror det tar oss bortom polarisering; jag tycker det är viktigt 

Ram Bass

Psykoterapi vs antidepressiva

Många Svenskar kämpar idag med sin livssituation eller har en psykisk åkomma och många av dessa äter antidepressiva läkemedel. Många i Sverige har också någon familjemedlem eller kompis med en psykisk störning – vare sig det är depression, ångest, missbruk, ätstörning, ADHD eller någon annat.

Den goda nyheten är att 3000 vetenskapliga studier och 300 sammanfattningar av studier understryker de konsekventa och positiva effekterna av psykoterapi. Psykologiska terapier är effektiva i alla åldrar, allt från barn till vuxna till äldre vuxna. Psykoterapi fungerar tydligt med olika människor i många olika miljöer.

Den genomsnittliga klienten som får psykoterapi får ett bättre utfall än 79% av de klienter som inte söker behandling. Genom att jämföra effekterna av psykoterapi med effekterna av medicinering, visade Dr. Robert Rosenthal, psykolog vid Harvard University, övertygande att effekterna av psykoterapi ofta överstiger graden av effekt som finns i biomedicinska läkemedel. Enkelt uttryckt är psykoterapi rätt så effektivt.

En populär tro är att antidepressiva läkemedel är den mest kraftfulla behandlingen för depression. I själva verket finns det ingen starkare medicin för en deprimerad person än psykoterapi. Vetenskapliga bevis visar att psykoterapi i allmänhet är lika effektiv eller effektivare än mediciner vid behandling av depression, särskilt när konsumenttillfredsställelse och långsiktig uppföljning beaktas. Forskning visar att psykoterapi för depression är minst lika effektiv som antidepressiva läkemedel under behandlingsperioden och mer effektivt för att förhindra att symtomen återkommer efter att behandlingen har avslutats. Detta är inte för att devalvera den positiva effekten av antidepressiva medel; snarare är det att understryka den pålitliga styrkan i psykoterapi.

Nu finns det mer information om hur en given behandling fungerar. Visste du att både psykoterapi och antidepressiva läkemedel är beroende av klient- och relationsfaktorer för att uppnå många av deras fördelar – som lärande, hopp, självförtroende och förhållandet mellan klienten och psykologen? Det här är kanske inte så svårt att tro när det gäller psykoterapi, men det gäller också antidepressiva läkemedel. De flesta läkemedelsstudier jämför resultat av läkemedel med placebo (som sockerpiller). Baserat på detta vet vi att minst 75% av minskningen av depressiva symtom när du tar ett antidepressivt medel inte beror på de aktiva ingredienserna i medicinen utan snarare baseras de på att klienten gör något aktivt och har förtroende för hjälpsamheten i behandlingen och i den person/läkare som gör skriver ut medicinen. Det betyder att det inte bara är medicinen utan den som tar medicinen och det relationella sammanhanget där medicinen ordineras är likaledes viktigt.

Studier visar också konsekvent att de flesta föredrar psykoterapi framför att ta mediciner. Dessutom verkar användningen av en föredragen behandling (oavsett vilken behandling) ger bättre resultat.

Sammanfattningsvis stöder vetenskaplig forskning värdet av psykoterapi, till och med kortterapi, som en effektiv behandling för vanliga psykiska problem. Effektiv psykoterapi översätts till lyckligare och friskare människor.

Andningsövningar

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

3 effektiva andningsövningar:

1. Pranayama

Så gör du:
Placera höger tumme över höger näsborre. Andas långsamt in och ut genom vänster näsborre.
Andning via vänster näsborre har en lugnande, svalkande och avslappnande effekt på kroppen, vilket gör övningen bra för den som vill slappna av.
Eller: Placera vänster tumme på vänster näsborre. Andas nu genom höger näsborre istället.
Andning via höger näsborre har en uppiggande och värmande effekt på kroppen och får dig att känna dig mer alert och energifylld.

OBS! Inget hårt tryck på näsborren behövs, du ska bara täppa till näsborren så att du inte andas genom den.
Utför övningen under 26 andetag, oavsett om du behöver komma ner i varv eller bli mer pigg.

2. Andning “i fyrkant”

Ett bra övning för att få diafragman att arbeta korrekt – Kan hjälpa dämpa stress och ångest.

Så gör du:

Andas bara genom näsan.
Blunda och visualisera en fyrkant framför dig, exempelvis en ram eller en dörr. Börja att andas in längst ner vid dörrens kant och fortsätt att suga in luft medan du tänker dig att du sakta med blicken följer dörren tills du når dess överkant. Håll där andan medan du följer överliggaren. Därefter blåser du sakta ut luften tills du med blicken når dörrens nederkant igen. Häll sedan andan medan blicken följer tröskeln. Gör om fyrkanten.
Räkna långsamt till fyra innan du gör varje “förflyttning”.

3. Sudarshan Kriya Yoga

1. Victorious Breath
Man andas med ett väsande ljud nere i halsen med stängd mun. Denna långsamma andningsteknik (Långsamt… 2-4 andetag per minut) ökar luftvägsmotståndet under inandning och utandning samt styr luftflödet så att varje fas av andningscykeln kan förlängas till ett exakt tal. Man upplever ett fysiskt och mentalt lugn samtidigt som man är alert. 
Bhastrika eller “Bellows Breath”

2. Bellows Breath
Under detta moment andas man in kraftfullt genom näsan samtidigt som man sträcker upp armarna och öppnar de knutna nävarna. Vid utandningen andas man ut kraftigt genom näsan ger ett motstånd för utandningsluften i halsen och tar ned armarna till ursprungsläget (något förlängd utandning). In och utandningen med en hastighet av 10-20 andetag per minut. Pulsen ökar följt av ett lugn.

Fantastiskt måndagsmöte

Testimonials

Ett av mina första måndagsmöten träffade jag en person som i vårt möte delade med sig av sina upplevelser i livet på ett väldigt fint sätt. Vi kom att prata om allt möjligt i livet från terapi till familj och ekonomiska förutsättningar och jag kom att lära mig lika mycket från samtalet som jag hoppas min samtalspartner gjorde.

Jag ser fram emot fler spännande möten med helt nya ansikten och människor via zoom och kommer att sitta troget vid min dator från klockan 9.00 varje måndag morgon.

Du är varmt välkommen att möta mig du också.

Mvh

Thomas Sonefors

Måndagsmöte Zoom kl 9

Vilken rolig morgon detta blev. Denna måndag fick jag sällskap och vi talade om allting som hade med personlig utveckling att göra från det perspektiv som vi tillsammans skapade. Det var en spännande samtal.

Du som kommer in för samtal i detta forum lyfter frågor och tillsammans undersöker vi sedan hur vi kan hjälpas åt i vår strävan att göra livet roligare att leva.

Jag hoppas at fler kommer in på detta sätt och samtalar om hur personlig utveckling kan förändra våra liv oavsett vilken form som väljs.

Du är varmt välkommen!

Gestaltterapi och Evidens

Jag kom att läsa denna artikel på gestaltterapi.info och jag vill dela med mig. Jag har alltså inte skrivit denna text. Besök gärna hemsidan för denna text och även SAG, Svenska Auktoriserade Gestaltterapeuter.

Av Stefan Green Meinel

När du går in i terapi är det mycket uppenbart att vara intresserad av om terapin har någon effekt – kan du förvänta dig att bli bättre av att investera tid och pengar i en (gestalt) terapeutisk behandling? Försök att besvara den frågan med vad som kallas evidensforskning. Det vill säga man mäter effekten av olika terapeutiska terapier genom att titta på vad som fungerar och hur bra det fungerar. Den typen av forskning är dock ganska svår att genomföra.

Lone Algot Jeppesen och Leif Vedel Sørensen, båda psykologer och specialister inom psykoterapi, beskriver på ett livligt sätt de många bevisforskningsproblemen i sin bok ”Living your therapy” (Forlaget Mindspace, 2013).

Bevis kommer från den medicinska världen och baseras på observation av mätbara faktorer. En sjukdom definieras av vissa symtom, som botas genom användning av ett visst läkemedel / behandling. Den grundläggande förutsättningen är att patienten är en passiv mottagare av behandlingen.

I psykoterapi är den grundläggande relationen annorlunda. Patienten är en klient och det är en del av läkningen att klienten aktivt deltar i processen. Det är svårt att isolera vissa effektiva faktorer eftersom den centrala delen av behandlingen består av samspelet mellan två levande människor.

Lone Algot Jeppesen och Leif Vedel Sørensen skriver:

”Psykoterapi skiljer sig från konversation till konversation, just för att det involverar olika människor med olika upplevelser. Även om terapeuten omedelbart gör samma sak då och då, kommer det att uppleva annorlunda för olika människor vid olika tidpunkter, och därför är manualiserade behandlingar inte en försäkran om att det som händer är så likt att man kan “sätta ihop det” utan risk för exakt vad Beutler (2009) demonstrerade: Det finns en överförenkling av komplexa sammanhang. ” (s. 21)

Med andra ord: god psykoterapi kännetecknas exakt av att vara (något) annorlunda från tid till annan och från person till person. Psykoterapiforskning är därför en svår övning eftersom forskning i sig innebär en förenkling av en process som i sig är komplex och varierande.

Även om bevisforskning är svår är det inte omöjligt, och det finns flera stora studier. Lone Algot Jeppesen och Leif Vedel Sørensen citerar en stor studie som drar slutsatsen att det viktigaste med psykoterapi är, “… att modellen och tekniken är sammanhängande, väl beskrivna, förnuftiga och relevanta för klientens problem” (s. 22), men att en form av terapi är inte nödvändigtvis bättre än den andra, mycket beror på så kallade “icke-specifika faktorer”, såsom klientens motivation och situation, det terapeutiska förhållandet och terapeuten som person.

Mikael Sonne och Jan Tønnesvang, båda psykologer och gestaltterapeuter, hänvisar till specifik gestalt-bevisforskning i sin bok ”Integrative Gestalt Practice” (Hans Reitzels Forlag, 2013). De tar också förbehåll för svårigheten med bevisforskning, men skriver bland annat att:

“Gestaltterapi presenterar minst lika lovande resultat som de (mer bevisundersökta) kognitiva tillvägagångssätten (Strümpfel, 2004).” (s. 195)

Och vidare:

Slutligen har den klassiska jämförande studien av Johnson och Greenberg (1985) visat att kognitiv beteendeterapi och gestaltmetoder har lika bra resultat, och att det finns en fördel med gestaltterapi som inte uppstår med kognitiv terapi, nämligen att de som får gestaltterapi, fortsätter att förbättras efter avslutad terapi snarare än att bara bibehålla utvecklingen av terapin. (s. 195)

Sammanfattningsvis, om gestaltterapi och bevis, kan det därför sägas att det är svårt att bedriva evidensundersökningar alls och att det inte finns så mycket bevisforskning i gestaltterapi, men att bevisen som existerar ger lovande resultat.

Det finns emellertid ett växande intresse för bevisforskning: EAGT (European Association for Gestalt Therapy) har inrättat en forskningskommitté samt professionella nätverk som fokuserar på bevis (läs mer: www.psychotherapyresearch.org).

De viktigaste faktorerna för en framgångsrik terapeutisk kurs är:

Formen av terapi är teoretiskt sammanhängande och verkar relevant.
Terapiförfarandet utvärderas löpande.
Kunden har möjlighet att ge feedback.
Klienten är motiverad på olika sätt.
Positiva faktorer utanför terapin.
Det finns en säker och tillförlitlig kontakt med terapeuten.
Terapeuten behärskar sin teori och teknik.

Andningskonsult på Göteborgsoperan

Den 1/4 2020 skall vi börja hålla kurser på Göteborgsoperan för all personal där i andning och vad enkla korrigeringar kan ge tillgång till om vi genomför dessa konsekvent. Detta är oerhört spännande för oss då Göteborgsoperan är mer än ett företag för oss, där är andningen verkligen i fokus för sångare, dansare, musiker och alla andra anställda, något dessa är experter på. Om vi med vår kunskap kan bidra till vars och ens hälsa, privatliv och professionella liv så är det fantastiskt. Det är en stor utmaning och oerhört roligt.

Andningskurs presentation

Thomas Sonefors & Cecilia Vallinder 

Thomas Sonefors: 

Gestaltterapeut (psykoterapi) 

Massageterapeut, Andningsinstruktör och Operasångare

Cecilia Vallinder: 

Andningsinstruktör, Pianist och Operasångerska & Livsnjutare

En andningskurs innehåller

 • Teoretisk kunskap om andningen och dess funktioner
 • Övningar för att på olika sätt finna en väg för individen att optimera sin andning på ett personligt plan
 • Utökad vaken medvetenhet (awareness)
 • Förslag på ett schema som start på en förvandling av en personligt begränsad och kanske dysfunktionell andning
 • Delande av upplevelserna med andra och därigenom få fler exempellös större förståelse 

Vad kan en förändrad andning få för effekter i en människas dagliga liv

 • Bättre fokus och koncentration
 • Ökad och jämnare energi
 • Bättre uthållighet i alla former av aktiviteter inklusive motion
 • Ökad generell hälsa
 • Bättre sömn
 • Mindre (ljud) snarkande vi sömn
 • Utökad känslomässig och psykologisk balans 
 • Inspiration och hjälp att sluta röka, snusa eller andra beroenden (om man så vill)
 • Verktyg för större avslappning i hela kroppen, minskad muskeltonus, bättre balanserad energi i rörelseapparaten
 • Lägre puls och därmed större lugn
 • Luftvägsinfektioner och andra problem med luftvägarna (såsom astma, allergier och kol m.m.) kan minska drastiskt
 • Ökad förmåga att möta andra människor
 • Oro, ångest och liknande tillstånd kan minska och större välmående därmed infinna sig

Denna kurs är baserad på vetenskapliga studier och medicinska fakta.

Kursen är enkel att ta till sig och kommer att medföra nya personliga upplevelser som dessutom kan delas med andra, t.ex. nära och kära, så att det kan sprida sig och medföra att alla i din närhet kommer att må bättre.

I kursens första del lär vi ut grunderna så att deltagarna får lära sig i ett lugnt tempo och öva utan att behöva prestera.

I kursens andra del har deltagarna kunnat undersöka sina egna förutsättningar och kan då finna en fördjupad självkunskap och för dem som vill nya utmaningar.

Inom vilka normalsituationer kan jag behöva andningspreparationer

Tala inför publik: 

 • Hur kan jag använda andningen
 • skapa lugn
 • ge mer energi till röst och budskap

Vara vaket uppmärksam som åhörare:

 • optimera andningen och få fokus
 • energi
 • lugn

Hur kan jag använda antingen för att:

 • hålla koncentrationen och 
 • känna mig pigg igenom ett möte/föreläsning/arbetsdag.
 • Om jag känner tröttheten komma smygande
 • Ifall jag känner förkylningssymptom

När barnen vill leka efter min långa arbetsdag…. vad gör jag?

På 15 minuter kan du fräscha upp systemet och bli piggare tillsammans med barnen.

Det finns så många processer som kan få stöd av en optimerad andning, att endast din egen kreativitet är det som sätter gränserna för vad som är möjligt.

Andningens påverkan

Andningen påverkar varje del av vårt upplevda liv och påverkas av varje del av vårt upplevda liv, så därför kan effekterna av en förändrad andning gå ifrån marginell (beroende på förutsättningar och genomförande) till enorm.

Andas gör vi allihopa cirka 20.000 ggr/dygn och har gjort det i många år och därför skulle vi kunna säga att vi är personliga andningsexperter allihopa!

Som personlig andnings-expert så andas vi för att upprätthålla den personliga livsstilen som vi för tillfället har. 

Andningen är ett stöd

Andningen är livsuppehållande, men också ett stöd i den mängd energi vi behöver för varje enskild situation. I de allra flesta fall så är andningen spontant vald för att ge stöd i mängd o kvalitet och vi får då en personligt förväntad reaktion i förhållande till aktivitet. Detta är viktigt och ett sätt att styra våra upplevelser, men den är också för det mesta omedveten och automatisk. Denna automatiska reaktiva andningsstil är en viktig del av vad vår andningskurs kan komma att påverka.

Ett exempel är motion.

Om jag har en omedvetet vald nivå och sätt av andning i motions-momentet så kan resultaten bli oerhört olika. En person som vill träna mycket, men har en andning som tekniskt är dåligt anpassad, får det kämpigt med träningen och upplever att det går sämre än för andra och kanske tappar sugen eller upplever att hen når en viss nivå men inte längre. Med en effektivare förändrad andning kan då stora förändringar ske, då syret är en av vår kropps viktigaste energikällor och energimodulatorer..

Exempel 2.

Vid sexuell aktivitet kan andningen bestämma både uthållighet, intensitet och upplevelse, samt bidra till många positiva aspekter såsom sexlust, sexuell kreativitet, självförtroende, orgasmens intensitet, erektionens kvalitet och sexuell känslighet för både män och kvinnor.

En andningsstil kan alltså minska lusten till sex, minska uthålligheten och därmed förkorta njutningen, och även bidra till mindre kontroll.

En annan sorts andning kan förstärka erektionen, öka uthållighet och ge verktyg till självkontroll och därmed ge dig större njutning och självförtroende och ge din partner mer njutning.

Exempel 3.

I samband med perioder där många infektioner vandrar runt i din omgivning, spelar en bra andning oerhört stor roll för ditt immunförsvar. En av kroppens känsligaste platser för intag av smittande bakterier är via luften och luftburna infektioner, såsom förkylningsvirus och diverse influensabakterier. Dessa kan via en korrekt andning hållas utanför och med vissa andningsrelaterade övningar också bidra till att aktivera extrafunktioner som helt kan dämpa och även bekämpa inflammationer i kroppen.

Generella exempel

Sedan har vi hela andningsapparatens funktion som inre massör av alla inre organ, hjärtats puls, spänningstonus i alla kroppens muskler, balanserad tillförsel av syre till muskler i stress, vila, aktivitet o.s.v.

Om vi har en obalanserad syretillförsel, så skapar det en obalans i mängden energi som kroppen har att hantera och då påverkas vårt behov av att äta och ett sådant exempel är vårt sötsug.

Kost

Ett vanligt förekommande tema och symptom på en obalanserad andning är sötsuget många av oss upplever.

Detta fungerar åt båda håll.

Exempel 1

Om vi andas obalanserat, ryckigt, orytmiskt o.s.v. så är risken att vi andas för mycket och får i oss överdrivet mycket syre som då kroppen behöver möta och då kan vi få impulsen att äta extra snabba kolhydrater (t.ex. socker) för att möta behovet som det ökade syreintaget skapar.

Exempel 2

Om vi äter socker, såsom godis, pizza, läsk, hamburgare, vitt bröd o.s.v. så ger vi kroppen ett stort påslag av energi som då behöver balanseras mot ett ökat intag av syre. Då får vi tillfälliga toppar av energi följt av energitapp eller trötthet.

Exempel 3

Ät långsam mat (fiberrik) och få en lugn och kontrollerad andning vilket också ger stöd till din omgivning att andas lugnt och optimerat.

Psykologiskt

Oavsett vilken process vi talar om så behöver människan stöd i alla mentala, känslomässiga och psykologiska processer.

Väl etablerat är att motion höjer vår studiekapacitet. Så om vi andas, äter och rör på oss så får vi lättare att fokusera och bättre mental uthållighet.

Varje process som hjälper oss att tänka, känna och göra mening av vår tillvaro, behöver energi för genomförandet och en optimerad andning gör energinivåerna stabilare med en lägre puls och mer aktualiserad muskeltonus.

Meditation är erkänt bra som sätt att uppnå psykologisk balans. Vad är då psykologisk balans? Ja, det skulle egentligen kräva en par böcker för att beskriva och är ett oerhört stort ämne och ändå kan nämnas, att för att klara av att uppnå balans i livet, så behöver alla livets delar vara på plats och mjukt flexibla för att möta de inre och yttre behov som finns och där är andningen ett oerhört viktigt redskap för hela vår upplevelse i varje levt nu.

3 enkla rekommendationer som exempel på hur andningen kan optimeras: 

 • Förlängd utandning
 • Andas genom näsan
 • Fyrkantig andning

hälsa – fysisk och psykisk – energi – inspiration – styrka – flexibilitet

Gestaltterapi

Kreativ och spontan tillväxt

Många gånger kommer frågan “men vad är gestaltterapi, det har jag aldrig hört om förut?” och att då på några få ord berätta är aldrig lätt så jag skall dels ge det korta svaret här:

Gestaltterapi är en form av Psykoterapi, samtalsterapi baserad på ett möte i “här och nu”  där vi konstant jobbar med medveten närvaro som arbetssätt. Arbetssättet fungerar lika bra som terapiform som någon annan terapi, den ör bara annorlunda och vad som passar dig eller mig beror på många faktorer.

Detta här ovan är mitt korta svar. Sedan kan vi ägna oss en stund åt att beskriva Gestaltterapin utförligare och då kommer följande formulering.

Som nämnt ovan är “här och nu” samt “medveten närvaro” två viktiga nycklar till att ge klienten det stöd denne behöver för att finna en guidande hand i den smärta och blockering som denne i regel upplever för att söka hjälp av en samtalsterapeut.

 

detta skall fortsätta att beskrivas…..

Andning visning och praktik

Jag jobbar i en fantastisk organisation/praktik som heter Handlaget där många olika typer av terapeuter arbetar med allt …

Hur kan vi älska oss själv mer?

Svar: Hur kan vi acceptera oss själva mer.  De flesta har blivit socialiserade liksom ett barn. Föräldrarna har pressen …