Om mig!

Något om mig och Gestalterapi

Min verksamhet

Jag är utbildad Gestaltterapeut vid Gestaltakademin i Skandinavien.

Jag började själv gå i terapi när jag var cirka 25 år gammal och jag flyttade ihop med en kvinna. Jag upplevde att det var oerhört hjälpsamt att få stöd och hjälp att organisera min tillvaro med hjälp av en terapeut. Att bygga en relation var svårt och jag lyckades bättre denna gång med hjälp av terapin.

Sedan dess har jag utbildat mig till och jobbat som operasångare. Jag har jobbat på våra 3 stora operahus och även både sjungit i mindre kompanier, sjungit utomlands och även gjort egna projekt som operasångare. Det har varit en lärorik och kreativ tid.

Nu  jobbar jag som Gestaltterapeut. Det är ett oerhört vackert kreativt jobb tillsammans med mina klienter. Vad kan vara bättre än att vara ett stöd och en hjälp för mina medmänniskor på samma sätt som jag fått stöd och hjälp i mitt liv.

Jag bor och verkar i Göteborg men har klienter även i Malmö. Jag lever i ett förhållande och har en hund och planerar att köpa mig en bil och flytta från den hyresrätt jag har och då gärna till ett hus utanför Göteborg.

Terapi har för mig inneburit att jag kunnat ändra levnadsmönster och i högre grad kunnat ägna mig åt ett större mått av eget val, fri vilja och ett styrande av mina aktioner, relationer och liv.

Mitt jobb som terapeut är utförda utifrån de verktyg och de kunskaper jag har fått mig givna av Gestalt Akademin i Skandinavien och dessa är väl definierade. Gestaltterapi är stadigt förankrad i teorier som kommer från både vetenskap och seriös filosofi. Platon, Aristoteles, Kant, Hegel, Brentano, Husserl, Heidegger, Merlau-Ponty, Fritz Perls, Paul Goodman m.fl. och prominenta psykologiska teoretiska former som Gestalt Psykologi, Anknytningsteori, Psykoanalys, Kognitiv Psykologi, Beteendevetenskap o.s.v. är viktiga verktyg där både mitt personliga engagemang och den kunskapsbas Gestalt Terapi’n vilar på blir till din resurs.

Som min klient så är du välkommen att även lära känna mig som terapeut.

Du som klient är alltid skyddad av tystnadsplikt.

 

 

Gestaltterapi och Evidens

Jag kom att läsa denna artikel på gestaltterapi.info och jag vill dela med mig. Jag har alltså inte skrivit denna text. …

Gestaltterapi, vad är det?

Gestaltterapi är en form av psykoterapi som funnits sedan starten 1951 då grundarna gav ut boken ”Gestalt therapy: …

Vårt immunförsvar behöver förstärkas mot Covid-19

Från tid till annan kommer influensor och kraftfulla luftvägsinfektioner som drabbar människor i hela samhället. I samband …