Om mig!

Något om mig och Gestalterapi

Min verksamhet

Jag är utbildad gestaltterapeut vid ”Gestaltakademin i Skandinavien” 2011-2017

Jag är utbildad massageterapeut vid ”En Skola För Livet” 1993-1994

Jag är utbildad andningsinstruktör vid ”Medveten Andning” 2019

Jag började själv gå i terapi när jag var cirka 25 år gammal när jag flyttade ihop med det som kom att bli min hustru 1990. Jag upplevde att det var oerhört hjälpsamt att få stöd och hjälp att organisera minaupplevelser med hjälp av en terapeut. Att bygga en relation var så mycket lättare när jag fick stöd och hjälp.

Sedan 1988 har jag utbildat mig till och jobbat som operasångare fram till dags datum. Jag har jobbat på våra 3 stora operahus och även både sjungit i mindre kompanier, sjungit utomlands och även gjort egna projekt som operasångare. Det har varit en lärorik och kreativ tid.

Nu  jobbar jag som Terapeut. Det är ett oerhört vackert och kreativt jobb som jag får utföra med mina klienter. Vad kan vara bättre än att vara ett stöd och en hjälp för mina medmänniskor på samma sätt som jag fått stöd och hjälp i mitt eget liv.

Jag bor och verkar i Göteborg men har även klienter i Malmö. Möjligheterna att arbeta med samtal via videosamtal ökar möjligheten att möta människors behov över hela landet.

Terapi för mig har inneburit att jag kunnat ändra levnadsmönster och kunnat ägna mig sådant jag valt själv.

Mitt jobb som terapeut är utförda utifrån de verktyg och de kunskaper jag har fått mig givna av Gestalt Akademin och dessa är väl definierade. Gestaltterapi är stadigt förankrad i teorier som kommer från både vetenskap och filosofi.

Som min klient så är du välkommen att även lära känna mig som terapeut.

Du som klient är alltid skyddad av tystnadsplikt.

landscape nature person hands

Holism evidens och sjukvården

Det finns många vårdmetoder som inte går att utvärdera med randomiserade studier och kontrollgrupper. Exempelvis samtal, …

Andning visning och praktik

Jag jobbar i en fantastisk organisation/praktik som heter Handlaget där många olika typer av terapeuter arbetar med allt …